Sezónne upratovanie

Sezónne upratovanie je ďalšia služba, ktorú poskytuje spoločnosť KOSIT a.s. pre obyvateľov Košíc.  Je to aktivita, ktorá pomáha Košičanom,  zbaviť sa už starých alebo nepotrebných vecí nadrozmerného objemu a to ich umiestnením do veľkokapacitných kontajnerov (VKK) rozmiestnených podľa vopred určeného harmonogramu na jednotlivých sídliskách.  O umiestnení týchto kontajnerov na konkrétnych uliciach a v určitých termínoch rozhoduje mestská časť spoločne s mestom Košice. Služba sezónneho upratovania dopĺňa služby zberných dvorov.