Zber jedlých olejov a tukov

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. spúšťa už v septembri 2022 pilotný projekt samostatného zberu použitých jedlých olejov a tukov.

 

Čo patrí do zberu jedlých olejov a tukov

 

Ako systém funguje 

Obyvatelia majú 120 litrové oranžové nádoby dostupné vo vybraných stanovištiach kontajnerov a tiež v areáli miestnych úradov. Do týchto zberných nádob je potrebné vhadzovať použitý olej v dobre uzatvorenej plastovej fľaši. Olej nie je potrebné nalievať do plastovej fľaše cez sitko. 

 

  • K vybraným stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch a do areálov miestnych úradov pribudla nová 120 litrová zberová nádoba oranžovej farby s označením Jedlé oleje a tuky
  • Každý obyvateľ má možnosť po použití jedlých olejov a tukov tento odpad zbierať do plastovej fľaše, ktorú po naplnení pevne uzavrie a vhodí do oranžovej zbernej nádoby. Olej tak nekončí v odpadovom potrubí, čím ho môže zaniesť 
  • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje od októbra 2022 vyprázdnenie oranžových nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie vo frekvencii jedenkrát za dva mesiace, prípadne podľa potreby a naplnenosti. 
  • Použité oleje a tuky odvážame na zhodnotenie do bioplynovej stanice

 

Mapa umiestnenia nádob na zber olejov a tukov (pre priblíženie kliknite na mapu):

 

Výhody oddeleného zberu:

  • Šetrenie prírodných zdrojov vďaka zhodnocovaniu odpadu
  • Eliminácia zanášania odpadového potrubia
  • Prevencia havárií kanalizačnej siete
  • Znižovanie znečistenia odpadových vôd

 

POZRITE si krátke animované video 👇:

 

Chcete byť stále v obraze?

Triedim OLEJ v kuchyni je tematická stránka na facebooku. Slúži ako verejný priestor na diskusiu všetkým obyvateľom Košíc a tiež všetkým užívateľom tejto sociálnej siete, ktorí sa zaujímajú o komplexné aspekty zberu použitých jedlých olejov a tukov v Košiciach.

 

Máte otázku?

Napíšte nám! triedim.OLEJ@kosit.sk

 

ĎAKUJEME! 💚

 

Materiály na stiahnutie