Zber jedlých olejov a tukov

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. spúšťa už v septembri 2022 pilotný projekt samostatného zberu použitých jedlých olejov a tukov.

 

Čo patrí do zberu jedlých olejov a tukov

Ako prvé boli pre spustenie zberu oleja do oranžových vedierok vybrané rodinné domy z košických mestských častí Barca, Juh a Západ, celkovo vyše 750 domácností.

Prehľad ulíc s rodinnými domami zahrnutými do pilotného projektu zberu olejov a tukov:

MČ Košice Barca: Barčianska, Fándlyho, Horovova, Hraničná, Kapustná, Kostrova, Ľanová, Ovocná, Poničanova, Pri Salaši, Zemianska

MČ Košice Juh: Bulharská, Dúhová, Javorová, Kórejská, Kupeckého, Lipová, Paulínyho, Pekná, Platanová, Skladná, Školská, Topoľová

MČ Košice Západ: Breznianska, Levická, Novobanská, Púchovská, Topoľčianska, Žarnovická

 

Ako systém funguje pre obyvateľov rodinných domov

 

 • Do poštovej schránky každej z domácnosti bol doručený informačný leták o pravidlách zberu
 • Každá domácnosť bola vybavená 5 litrovým oranžovým uzatvárateľným vedierkom určeným na zber použitých olejov a tukov
 • Do vedierka majú byť použité jedlé oleje a tuky z domácnosti priamo zlievané
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje zber a odvoz vyzbieraných olejov na ďalšie zhodnotenie systémom „od dverí k dverám“
 • Zber prebieha 1 x mesačne a to v PONDELOK, kedy je potrebné vedierko sprístupniť na vyprázdnenie – vyložiť pred hranicu nehnuteľnosti
 • Prázdne vedierko bude po vyprázdnení vrátené majiteľovi na ďalšie používanie
 • Zber prebieha v určený deň, v čase od 6:00 do 18:00
 • Použité oleje a tuky odvážame na zhodnotenie do bioplynovej stanice

 

Kalendár odvozu olejov a tukov z vedierok v rodinných domoch

 

 

Ako systém funguje pre obyvateľov bytových domov

Pre obyvateľov bytových domov budú 120 litrové oranžové nádoby dostupné vo vybraných stanovištiach kontajnerov a tiež v areáli miestnych úradov. Do týchto zberných nádob je potrebné vhadzovať použitý olej v dobre uzatvorenej plastovej fľaši. Olej nie je potrebné nalievať do plastovej fľaše cez sitko. 

 

 • K vybraným stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch a do areálov miestnych úradov pribudla nová 120 litrová zberová nádoba oranžovej farby s označením Jedlé oleje a tuky
 • Každý obyvateľ má možnosť po použití jedlých olejov a tukov tento odpad zbierať do plastovej fľaše, ktorú po naplnení pevne uzavrie a vhodí do oranžovej zbernej nádoby. Olej tak nekončí v odpadovom potrubí, čím ho môže zaniesť 
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje od októbra 2022 jedenkrát mesačne vyprázdnenie oranžových nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie
 • Použité oleje a tuky odvážame na zhodnotenie do bioplynovej stanice
 • Zberovým dňom je STREDA

 

Mapa umiestnenia nádob na zber olejov a tukov (pre priblíženie kliknite na mapu):

 

Výhody oddeleného zberu:

 • Šetrenie prírodných zdrojov vďaka zhodnocovaniu odpadu
 • Eliminácia zanášania odpadového potrubia
 • Prevencia havárií kanalizačnej siete
 • Znižovanie znečistenia odpadových vôd

 

POZRITE si krátke animované video 👇:

 

Chcete byť stále v obraze?

Triedim OLEJ v kuchyni je tematická stránka na facebooku. Slúži ako verejný priestor na diskusiu všetkým obyvateľom Košíc a tiež všetkým užívateľom tejto sociálnej siete, ktorí sa zaujímajú o komplexné aspekty zberu použitých jedlých olejov a tukov v Košiciach.

 

Máte otázku?

Napíšte nám! triedim.OLEJ@kosit.sk

 

ĎAKUJEME! 💚

 

Materiály na stiahnutie