Zber elektroodpadu

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 ods. 7 b) ukladá všetkým mestám a obciam povinnosť zabezpečiť separovaný zber elektroodpadu. Táto služba je pre samosprávu vykonávaná

BEZPLATNE.

 

POZITÍVNE DOPADY ZBERU A TRIEDENIA:

  • Objem vytriedeného elektroodpadu vstupuje pozitívne do výpočtu miery triedenia v obci = zvyšuje mieru triedenia.
  • Elektroodpad, ktorý skončí v prírode alebo na skládke je zdrojom nebezpečných látok.
  • Organizovaným zberom obec eliminuje vznik nelegálnych skládok a tým nákladov na ich odstraňovanie.
  • Recyklácia zabezpečuje získavanie druhotných surovín, ktoré sú využiteľné na výrobu ďalších produktov.

 

AKO TRIEDIŤ ELEKTROODPAD:

 

 

Pomôcka s pravidlami zberu pre obyvateľov (na stiahnutie).

 

POPIS PONUKY:

Frekvencia zberu

Minimálne 2 krát ročne v zmysle platnej legislatívy

Podľa požiadavky samosprávy je možná i vyššia frekvencia

Alternatíva zberuPodľa požiadavky samosprávy
Výhoda zazmluvnenia

Vopred dohodnuté termíny zberu sú zapracované pre obyvateľov do zvozového kalendára obce

SÚŤAŽ o atraktívne ceny pre zazmluvnené obce

PoplatokSlužba je poskytovaná BEZPLATNE

 

 

 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE NA ROK 2021

Podmienkauzatvorená zmluva so spoločnosťou KOSIT
Každých 500 kg elektroodpadu1 x 120 l KUKA nádoba

 

 

                                                                         

Obec s najvyšším objemom vyzbieraného elektroodpadu
v prepočte na 1 obyvateľa v roku 2021

1. cenaAutomatický kávovar v hodnote 250 €
2. cenaPákový kávovar v hodnote 100 €
3. cenaRýchlovarná kanvica v hodnote 40 €

 

 

Śtatút suťaže (na stiahnutie).

 

Pre viac informácii a individuálnu cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára

alebo na e-mailovej adrese: obchod@kosit.sk