Školský zber papiera 2022 / 2023

Našim spoločným cieľom je vyzbierať 400 ton papiera a zachrániť tak až 6800 stromov.

Spoločnosť KOSIT vyhlasuje v termíne od 12. septembra 2022 do 02. júna 2023 zber papiera, ktorý je sprevádzaný atraktívnou súťažou o finančné ceny. Súťažíme až v 3 kategóriách.

Do súťaže bude zaradený každý štátny, súkromný a cirkevný vzdelávací subjekt – školské zariadenie (napr. materské školy, spojené základné školy s materskou školou, základné školy, stredné školy, vysoké školy) zriadené na území mesta Košice a v priľahlých obciach do 25 km od hranice mesta Košice. Registrácia do zberu papiera prebieha prostredníctvom krátkeho REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA a je možná počas celej doby trvania súťaže.

 

Ako súťažiť

  • úlohou školy je počas súťaže vyzbierať čo najväčšie množstvo papiera, ktorý bude vykupovaný za vopred dohodnutú cenu
  • školy si môžu zvoliť dve varianty odvozu vyzbieraného papiera:

1. zbieranie v dlhšom časovom intervale v období trvania súťaže, kedy je papier ukladaný vo vlastných priestoroch školského zariadenia, a následné jednodňové pristavenie kontajnera, prípadne odvoz dodávkou.

ALEBO

2. krátkodobý zber s pristavením zberného kontajnera na maximálne 5 pracovných dní a následné odvezenie.

  • zber zo školy bude následne odvezený na váženie a ďalšie zhodnotenie,
  • platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papiera je možná v hotovosti v pokladni KOSIT-u alebo bude prevedená elektronicky na definovaný účet školského zariadenia najneskôr 30 dní od skončenia zberu
  • doprava i váženie druhotných surovín budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťaže.

 

 

Výherné kategórie

  1. CELKOVÉ VYZBIERANÉ MNOŽSTVO PAPIERA ZA ŠKOLU
  2. MNOŽSTVO PAPIERA VYZBIERANÉHO PAPIERA V PREPOČTE NA JEDNÉHO ŽIAKA ŠKOLY
  3. ŠTYRI NÁHODNE VYŽREBOVANÉ ŠKOLY ZO VŠETKÝCH ZAPOJENÝCH DO ZBERU
 

Ako sa prihlásiť

Prihlásiť sa možno počas celej doby trvania súťaže prostredníctvom registračného formulára: https://bit.ly/zber_papiera

Do súťaže budú zaradené len registrované školy, s ktorými sa následne skontaktuje obchodný zástupca spoločnosti KOSIT.

 

Hodnotenie

Výsledky zapojených škôl budú uverejnené najneskôr 8. júna 2023 na webovom sídle spoločnosti www.kosit.sk

Celková hodnota výhier predstavuje až  3000 EUR! 

Vyhodnotenie súťaže, 7.6.2023

1. kategória: CELKOVÉ VYZBIERANÉ MNOŽSTVO PAPIERA ZA ŠKOLU
1. miesto700 EURZŠ Družicová 4
2. miesto400 EURZŠ Kežmarská 28
3. miesto200 EURZŠ Kežmarská 30

 

2. kategória: MNOŽSTVO PAPIERA VYZBIERANÉHO PAPIERA V PREPOČTE NA JEDNÉHO ŽIAKA ŠKOLY 

1. miesto700 EURMŠ Budanová 6
2. miesto400 EURZŠ Bukovecká 17
3. miesto3200 EURMŠ Ipeľská 10

 

4. kategória: ŠTYRI NÁHODNE VYŽREBOVANÉ ŠKÔLY ZO VŠETKÝCH ZAPOJENÝCH DO ZBERU

100 EURZŠ s MŠ Rozhanovce
100 EURReedukačné centrum, Bankov, Košice
100 EURZŠ Kokšov-Bakša
100 EURMŠ Palárikova 22

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!

 

Dokumenty k stiahnutiu

Štatút súťaže z 08.09.2023