Nehasené vápno do komunálneho odpadu nepatrí. Hrozí totiž nebezpečenstvo požiaru.
13. júna 2018
Staňte sa členom KOSIT Zelenej hliadky
2. augusta 2018

Kompostér zdarma pre Košičanov

Využite možnosť podania žiadosti o kompostér pre Košičanov zdarma aj online

 

Mesto Košice, v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. prijíma žiadosti o kompostovacie zásobníky od obyvateľov mesta, ktorí si oň požiadajú prostredníctvom online formulára uverejneného na stránke www.kosit.sk. Spoločnosť KOSIT a.s. túto žiadosť následne za obyvateľa podá na Magistráte mesta Košice.

 

 

 


 
 

Často kladené otázky

Kto má nárok na Kompostér pre Košičanov zdarma?

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č.168/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice, môže o dodanie kompostovacieho zásobníka požiadať obyvateľ mesta Košice – platca odpadu, s prideleným Evidenčným číslom poplatníka, byvajuci v rodinnom dome so zahradou. Viac informácii sa dozviete aj na oficiálnej stránke mesta Košice tu.

 

Kde nájdem Evidenčné číslo poplatníka?

Evidenčné číslo poplatníka, sa nachádza vo vašom platobnom výmere za komunálny odpad.
Spoločnosť KOSIT týmito číslami nedisponuje. Ak svoj platobný výber nemáte, odporúčame Vám navštíviť alebo zavolať svojmu správcovi dane za odpady, ktorý ho pre Vás vyhľadá.
Jeho sídlo je na Magistráte mesta Košice, kde budete na navigovaný o koho konkrétne ide.

 

Ako vyplniť tlačený formulár?

    1. Formulár môžete vypisovať priamo vo svojom počítači, alebo už vytlačený ručne
    2. Uveďte prosím všetky údaje, ktoré sa vo formulári nachádzajú (vzor vyplneného tlačiva)

 

Čo v prípade ak moja domácnosť nemá nárok na kompostér zdarma?

V prípade, že Vaša domácnosť nesplní podmienky stanovené Všeobecne záväzným nariadením, si máte možnosť kompostér zakúpiť. O aktuálnych podmienkach a cene sa môžete informovať na adrese otazky@kosit.sk 

 

 
 

Seriál o kompostovaní

Prinášame Vám šesťdielny seriál o kompostovaní, ktorý sme vytvorili v spolupráci s pánom Ing. Eduardom Jakubekom, predsedom Slovenského zväzu záhradkárov a spoločnosťou KOSIT a.s. O tom prečo si vybrať plastový kompostér, jeho výhody, ako ho umiestniť a ďalšie informácie sa dozviete v nasledujúcich videách. Príjemné sledovanie.