Voľné pracovné pozície
18. júna 2018
Staňte sa členom KOSIT Zelenej hliadky
2. augusta 2018

Kompostér zdarma pre Košičanov

Máte k dispozícii platobný výmer za komunálny odpad a doklad o jeho zaplatení? Využite možnosť zrýchlenej žiadosti o kompostovacie zariadenie.

Mesto Košice, v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s., od 13. augusta prijíma žiadosti o kompostovacie zásobníky od obyvateľov mesta, ktorí si oň požiadajú už aj prostredníctvom online formulára uverejneného na stránke www.kosit.sk. Túto možnosť môžu obyvatelia mesta Košice využiť v prípade, že majú k dipozícii oskenované dokumenty:

1. Výmer za komunálny odpad
2. Potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad

V prípade, že obyvatelia tieto dokumenty nemajú k dispozícii, môžu o kompostovacie zariadenie požiadať stále dostupnou možnosťou formou tlačeného dokumentu, ktorý zašlú na adresu Magistrátu mesta Košice: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

  

Často kladené otázky

Kto má nárok na Kompostér pre Košičanov zdarma?

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č.168/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice, môže o dodanie kompostovacieho zásobníka požiadať obyvateľ mesta Košice – platca odpadu, s prideleným Evidenčným číslom poplatníka, byvajuci v rodinnom dome so zahradou. Viac informácii sa dozviete aj na oficiálnej stránke mesta Košice tu.

Kde nájdem Evidenčné číslo poplatníka?

Evidenčné číslo poplatníka, sa nachádza vo vašom platobnom výmere za komunálny odpad.
Žiaľ, spoločnosť KOSIT týmito číslami nedisponuje. Ak svoj platobný výber nemáte, odporúčame Vám navštíviť alebo zavolať svojmu správcovi dane za odpady, ktorý ho pre Vás vyhľadá.
Jeho sídlo je na Magistráte mesta Košice, kde budete na navigovaný o koho konkrétne ide.

Ako vyplniť tlačený formulár?

    1. Formulár môžete vypisovať priamo vo svojom počítači, alebo už vytlačený ručne
    2. Uveďte prosím všetky údaje, ktoré sa vo formulári nachádzajú (vzor vyplneného tlačiva)
    3. Je potrebné, aby ste dokument vlastnoručne podpísali a zaslali ho poštou na adresu

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na Bezplatnej Zelenej linke 0800 156 748 (voľba č.4) alebo na kompostery@kosit.sk.