Kontaktujte nás

Dcérske spoločnosti

KOSIT SERVICES s. r. o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
50 601 041
DIČ:
2120388413
IČ DPH:
SK2120388413

Kontakt:

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA

0800 156 748
Tel.:
055/72 70 888
0911 169 888
E-mail:
info@kositservices.sk
www.kositservices.sk

KOSIT WEST s. r. o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
50 492 471
DIČ:
2120357657
IČ DPH:
SK2120357657

Prevádzka KOSIT WEST s. r. o.:

KOSIT WEST s. r. o.
Cez panské 4006/5
949 01 Nitra

E-mail:
kositwest@kosit.sk
www.kositwest.sk

KOSIT EAST s. r. o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
50 273 884
DIČ:
2120268645
IČ DPH:
SK2120268645

Kontakt:

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA

0800 156 748
E-mail:
kositeast@kosit.sk
www.kosit.sk

REMKO Sirník s. r. o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
36 573 345
DIČ:
2021746320
IČ DPH:
SK2021746320

Kontakt:

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA

0800 156 748
E-mail:
remkosirnik@kosit.sk
www.kosit.sk

OZOR, s.r.o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
36 177 261
DIČ:
2020031805
IČ DPH:
SK2020031805

Kontakt:

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA

0800 156 748
E-mail:
ozor@kosit.sk
www.kosit.sk

OZÓN Hanušovce, a.s.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
36 450 758
DIČ:
2020000455
IČ DPH:
SK2020000455

Kontakt:

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA

0800 156 748
E-mail:
ozon@kosit.sk
www.kosit.sk

Skládka Jasov s. r. o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
43 853 005
DIČ:
2022488787
IČ DPH:
SK2022488787

Kontakt:

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA

0800 156 748

East Paper, spol. s r.o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
36 576 921
DIČ:
2021806083
IČ DPH:
SK2021806083

Kontakt:

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA

0800 156 748

KOSIT Myslina s.r.o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
50 932 284
DIČ:
2120549728
IČ DPH:
SK2120549728

Kontakt:

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA

0800 156 748

Eko - Salmo s.r.o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
31 35 9647
DIČ:
2020356734
IČ DPH:
SK2020356734

Eko-Salmo Plus, s. r. o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
46 721 312
DIČ:
2023540992
IČ DPH:
SK2023540992

Eco Transport, s.r.o.

Horný majer 377
935 38 Lok
Slovenská republika

IČO:
53 664 841
DIČ:
2121475147
IČ DPH:
SK2121475147

KOSIT NORTH s.r.o.

Rastislavova 98
043 46 Košice
Slovenská republika

IČO:
51 285 771
DIČ:
2120660443
IČ DPH:
SK2120660443

Kontakt:

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA

0800 156 748
E-mail:
kositnorth@kosit.sk
www.kosit.sk

Kontaktný formulár

    Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) v právnom postavení prevádzkovateľa, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom ich kontaktovania a odpovedania na otázku resp. dopyt vznesenú prostredníctvom kontaktného formulára. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

    KOSIT a.s.