Prevádzka zberných dvorov a zberných miest

Spoločnosť KOSIT a.s. od 1. marca 2022 prevádzkuje pre obyvateľov mesta Košice 5 zberných dvorov (ZD). Zberný dvor na Jesenského ulici je od tohto termínu ZRUŠENÝ

Zberné dvory sú určené iba pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach. Sú to ZD na Magnezitárskej ul.,  ZD na Popradskej ul., ZD Pri bitúnku, ZD Železiarenská – Šaca a ZD Napájadlá – Nad Jazerom.

 

Pri bitúnku 11
Košice – Juh
Popradská
Košice – Západ
Jesenského 4
Košice – Staré Mesto
Magnezitárska 11/A
Košice – Ťahanovce
Železiarenská 49
Košice – Šaca
Napájadlá
Košice – Nad Jazerom

 

Otváracie hodiny zberných dvorov:

Letný režim (1.4. – 30.9.)Zimný režim (1.10. – 31.3.)
Pondelok – Sobota: 7.00 – 18.00 hod.Pondelok – Piatok: 9.00 – 17.00 hod.
 Sobota: 8.00 – 15.00 hod.

Obedňajšia prestávka (platí pre zimný i letný režim): 12:30 – 13:00              

  

Zberné miesta pre podnikateľov:

Podnikatelia z mesta Košice i z okolia môžu využiť služby CENTRA JARMOČNÁ. Do tohto zariadenia je možné odpad z podnikateľskej činnosti priviesť vlastným vozidlom do 3,5 tony. 

Podnikatelia môžu zároveň využiť možnosť vývozu svojho nadrozmerného a iného nepotrebného odpadu našimi vozidlami na základe objednávky, príp. na základe zmluvy. Túto službu je možné si zabezpečiť osobne na adrese Južná trieda 8 v Košiciach, e-mailom (obchod@kosit.sk) alebo telefonicky (055/72 70 744). O všetky potrebné doklady, ako aj vozidlá spĺňajúce podmienky prepravy i nebezpečného odpadu sa postará spoločnosť KOSIT a.s. automaticky. V prípade NO spoločnosť KOSIT a.s. taktiež zabezpečí povinnosti ohlásenia prepravy takéhoto odpadu v zmysle zákona o odpadoch za Podnikateľa.

 

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.