Prenájom kontajnerov na zber a odvoz odpadu a ich preprava

KOSIT a.s. ponúka na prenájom nasledujúce kontajnery:

  • KONTAJNER 120 L na zber kuchynských a reštauračných odpadov
  • KONTAJNER 1100 L, farebne odlišný, na triedený zber papiera, plastov a skla
  • VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY otvorené 5 a 7 m³ na spáliteľné odpady, nespáliteľné odpady a zmiešané druhy spáliteľných a nespáliteľných odpadov
  • VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY zatvorené 5 a 7 m³ na odpady potravinárskeho charakteru, či vybrané druhy nebezpečných odpadov
  • VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY 16 a 23 m³ s vzadu otváracími dverami na stavebné odpady a spáliteľné druhy odpadov
  • VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY 30 m³ na spáliteľné druhy odpadov, technologické druhy odpadov a v rámci separovaného zberu odpadov

KOSIT a.s. zabezpečuje prepravu kontajnerov vlastnými mechanizmami, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné náležitosti.

Klient, obyvateľ ale i fyzická /právnická osoba podnikateľ si môžu zabezpečiť prenájom kontajnerov a prepravu odpadu, poprípade iba jednu službu na našom obchodnom oddelení obchod@kosit.sk, príp. online objednať.