Najčastejšie kladené otázky

1Som podnikateľ. Ako mám postupovať keď mám záujem o novú zbernú nádobu na komunálny odpad (doteraz som ju nemal), prípadne moja stará nádoba je poškodená?
S Vašou požiadavkou sa obráťte prosím na Magistrát mesta Košice, nakoľko za komunálny odpad platíte poplatok mestu. KOSIT a.s. je dodávateľom služby odvozu odpadu. Na základe nahlášky z mesta bude kontajner dodaný našou spoločnosťou. Podnikateľov majú na starosti správkyne poplatku za komunálny odpad na telefónnych číslach: 055/641 99 11, 055/641 91 42 a 055/641 93 41.

Kontakt v rovnakej téme pre obyvateľov: zbernenadoby@kosice.sk alebo telefónne číslo 055/641 93 19.
2Mám záujem triediť odpad. Čo mám pre to urobiť? Aké zložky odpadu môžem triediť?
V prípade, že máte záujem odpad triediť ako podnikateľ, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie na: obchod@kosit.sk alebo na telefónnom čísle 055/727 07 44.

V rámci triedeného zberu viete triediť plast, papier a sklo. Harmonogram a formu zberu (vrecový alebo kontajnerový) si nastavíte podľa želania s obchodným oddelením.
3Kde mám hlásiť požiadavku na zmenu frekvencie zvozu komunálneho alebo triedeného odpadu?
Zmenu frekvencie zvozu komunálneho odpadu je potrebné nahlásiť na Magistráte mesta Košice u správkyň poplatku za komunálny odpad (viď bod 1.) a zmenu frekvencie triedeného zberu odkomunikujte s obchodným oddelením našej spoločnosti na obchod@kosit.sk alebo na telefónnom čísle 055/727 07 44.
4Mám nadrozmerný odpad, ktorého sa chcem zbaviť. Čo s ním?
V prípade, ak vy ako podnikateľ potrebujete odviesť a zneškodniť / zhodnotiť nadrozmerný odpad, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie na obchod@kosit.sk alebo na telefónnom čísle 055/727 07 44.
5Mám nebezpečný odpad, kde ho môžem odniesť?
Obráťte sa prosím na naše obchodné oddelenie: obchod@kosit.sk, telefónne číslo 055/727 07 44.
6Môžem ako podnikateľ so sídlom v Košiciach využívať zberné dvory v meste?
Nie. Zberné dvory slúžia výlučne pre obyvateľov Košíc (fyzické osoby).

Odpad od podnikateľov preberáme v Centre Jarmočná. Všetky informácie nájdete na stránke www.kosit.sk/podnikatelia/centrum-jarmocna/
7Kde môžem objednať veľkokapacitný alebo veľkoobjemný kontajner?
Kontajner môžete objednať na nasledujúcom odkaze: Online objednávka
8Viete mi zabezpečiť zimnú a letnú údržbu vonkajších priestorov?
Obráťte sa prosím na naše obchodné oddelenie: obchod@kosit.sk, telefónne číslo 055/727 07 44.
9Kde môžem odniesť opotrebované pneumatiky z firemných áut?
Odovzdať ich môžete vo vybraných pneuservisoch, ich zoznam nájdete na stránke www.kosice.sk.
10V rámci našej služby klientom vyprodukujeme veľa stavebného odpadu. Kam ho môžeme zaniesť a čo to stojí?
Informácie o doprave, manipulácii, cene zneškodnenia a následnej platbe Vám poskytne obchodné oddelenie na obchod@kosit.sk prípadne toto oddelenie kontaktujte telefonicky na čísle 055/727 07 44.

Odpad od podnikateľov, ktorí ho vedia priviesť vlastným vozidlom, preberáme v Centre Jarmočná. Všetky informácie nájdete na stránke www.kosit.sk/podnikatelia/centrum-jarmocna/
11Pre potreby kolaudácie domu/bytu náš klient potrebuje predložiť potvrdenie o zhodnotení /zneškodnení stavebného odpadu. Ako sa k nemu dostane?
Aj stavebný odpad od podnikateľov preberáme v Centre Jarmočná. Všetky informácie nájdete na stránke www.kosit.sk/podnikatelia/centrum-jarmocna/

V prípade, že žiadate i prepravu odpadu, kontaktujte prosíme naše obchodné oddelenie na obchod@kosit.sk

V oboch prípadoch Vám bude vystavený doklad o prijatí odpadu vrátane jeho hmotnosti.
12Aká legislatíva sa vzťahuje na manipuláciu s odpadom pre podnikateľské subjekty?
Pre nakladanie s odpadmi pre podnikateľské subjekty platí Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky, ktoré si môžete nájsť na stránke MŽP SR: www.minzp.sk .
13Ponúkate služby v oblasti konzultácií a poradenstva v oblasti legislatívy odpadov?
Naša spoločnosť ponúka konzultácie a poradenstvo v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva. V prípade záujmu, obráťte sa na naše oddelenie obchodu: obchod@kosit.sk, telefónne číslo 055/727 07 44.