Najčastejšie kladené otázky

1Som podnikateľ. Ako mám postupovať keď mám záujem o novú zbernú nádobu na komunálny odpad (doteraz som ju nemal), prípadne moja stará nádoba je poškodená?
S Vašou požiadavkou sa obráťte prosím na Magistrát mesta Košice, nakoľko za komunálny odpad platíte poplatok mestu. KOSIT a.s. je dodávateľom služby odvozu odpadu. Na základe nahlášky z mesta bude kontajner dodaný našou spoločnosťou. Podnikateľov majú na starosti správkyne poplatku za komunálny odpad na telefónnych číslach: 055/641 99 11, 055/641 91 42 a 055/641 93 41.
2Mám záujem triediť odpad. Čo mám pre to urobiť? Aké zložky odpadu môžem triediť?
V prípade, že máte záujem odpad triediť ako podnikateľ, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie na: obchod@kosit.sk alebo na bezplatnú zelenú linku 0800 156 748. V rámci triedeného zberu viete triediť plast, papier a sklo. Harmonogram a formu zberu (vrecový alebo kontajnerový) si nastavíte podľa želania s obchodným oddelením.
3Kde mám hlásiť požiadavku na zmenu frekvencie zvozu komunálneho alebo triedeného odpadu?
Zmenu frekvencie zvozu komunálneho odpadu je potrebné nahlásiť na Magistráte mesta Košice u správkyň poplatku za komunálny odpad (viď bod 1.) a zmenu frekvencie triedeného zberu odkomunikujte s obchodným oddelením našej spoločnosti na obchod@kosit.sk alebo na bezplatnej zelenej linke.
4Mám nadrozmerný odpad, ktorého sa chcem zbaviť. Čo s ním?
V prípade, ak vy ako podnikateľ potrebujete odviesť a zneškodniť / zhodnotiť nadrozmerný odpad, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie na obchod@kosit.sk. Ďalšou možnosťou je využiť služby KOSIT SERVICES s.r.o. a objednať si službu prostredníctvom objednávky na www.kositservices.sk alebo kontaktovať bezplatnú zelenú linku 0800 156 748, na ktorej Vám budú poskytnuté ďalšie informácie.
5Mám nebezpečný odpad, kde ho môžem odniesť?
Obráťte sa prosím na naše obchodné oddelenie: obchod@kosit.sk alebo na bezplatnú zelenú linku 0800 156 748.
6Môžem ako podnikateľ so sídlom v Košiciach využívať zberné dvory v meste?
Nie. Zberné dvory slúžia výlučne pre obyvateľov Košíc (fyzické osoby).
7Kde môžem objednať veľkokapacitný alebo veľkoobjemný kontajner?
Kontajner môžete objednať na nasledujúcom odkaze: Online objednávka
8Viete mi zabezpečiť zimnú a letnú údržbu vonkajších priestorov?
Obráťte sa prosím na naše obchodné oddelenie: obchod@kosit.sk alebo bezplatnú zelenú linku 0800 156 748.
9Kde môžem odniesť opotrebované pneumatiky z firemných áut?
Odovzdať ich môžete vo vybraných pneuservisoch, ich zoznam nájdete na stránke www.kosice.sk.
10V rámci našej služby klientom vyprodukujeme veľa stavebného odpadu. Kam ho môžeme zaniesť a čo to stojí?
Informácie o doprave, manipulácii, cene zneškodnenia a následnej platbe Vám poskytne obchodné oddelenie na obchod@kosit.sk prípadne kontaktujte bezplatnú zelenú linku 0800 156 748. Takisto môžete využiť služby KOSIT SERVICES s.r.o. na www.kositservices.sk , v prípade ak si odvoz želáte zabezpečiť cez nás.
11Pre potreby kolaudácie domu/bytu náš klient potrebuje predložiť potvrdenie o zhodnotení /zneškodnení stavebného odpadu. Ako sa k nemu dostane?
Ak bol odpad naložený na náš mechanizmus a odvezený do Zariadenia na energetické využitie odpadov, “vážny lístok” bude dodaný spolu s faktúrou.
12Aká legislatíva sa vzťahuje na manipuláciu s odpadom pre podnikateľské subjekty?
Pre nakladanie s odpadmi pre podnikateľské subjekty platí Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky, ktoré si môžete nájsť na stránke MŽP SR: www.minzp.sk .
13Ponúkate služby v oblasti konzultácií a poradenstva v oblasti legislatívy odpadov?
Naša spoločnosť ponúka konzultácie a poradenstvo v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva. V prípade záujmu, obráťte sa na naše oddelenie obchodu: obchod@kosit.sk, alebo na bezplatnú zelenú linku 0800 156 748.