Zber kuchynského bio odpadu

V spolupráci so spoločnosťou KOSIT a Správou mestskej zelene spúšťa mesto Košice už v júli tohto roku pilotný projektu zavedenia zberu kuchynského odpadu. Mesto tak bude mať 18 mesiacov na získavanie reálnych skúseností zo zberu, na základe ktorých je možné systém upravovať a zdokonaľovať pred jeho celoplošným spustením v januári 2023.

Kvôli svojej jasnej odhraničenosti a zaujímavému demografickému profilu bol pre spustenie zberu vybraný komplex Nová Terasa v mestskej časti Košice – Západ. Do zberu sú zapojení obyvatelia bytov i rodinných domov, celkovo vyše 650 domácností.

 

Ako systém funguje pre obyvateľov rodinných domčekov

 • Každá domácnosť bola vybavená 10 litrovým košíkom určeným na zber kuchynského odpadu
 • Každá domácnosť bola vybavená kompostovateľnými vrecúškami
 • Každá domácnosť bola vybavená vlastnou zberovou nádobou, 30 litrovým vedierkom hnedej farby
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje zber „od dverí k dverám“ 1 x týždenne a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie
 • Zberovým dňom je PONDELOK

 

Ako systém funguje pre obyvateľov bytových domov

 

 • Každá domácnosť bola vybavená 10 litrovým košíkom určeným na zber kuchynského odpadu
 • Každá domácnosť bola vybavená kompostovateľnými vrecúškami
 • K stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch pribudla nová zberová nádoba hnedej farby s označením Kuchynský BIOODPAD
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje od mája 2022 vyprázdnenie hnedých nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie 1 x týždenne (frekvencia znížená z 3 týždenných vývozov predstavených pri spustení projektu v júli 2021)
 • Zberovým dňom je PONDELOK
 • Každá zo spoločných hnedých zberových nádob, a tiež každá čierna nádoba na zmesový komunálny odpad v pilotnej lokalite, je opatrená unikátnym čipom, ktorý umožňuje pri odvoze odpadu získavanie detailných informácii napríklad aj o hmotnosti obsahu každej nádoby – viac info o množstvovom zbere odpadu ČÍTAJTE TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do hnedých nádob obyvatelia triedia výhradne biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne. O tom, čo presne triediť a  čo nie informuje nálepka na spoločných zberných nádobách:

 

Chcete byť stále v obraze?

Nová Terasa – Triedim BIO v kuchyni je tematická stránka na facebooku. Slúži ako verejný priestor na diskusiu všetkým obyvateľom komplexu Nová Terasa, a tiež všetkým užívateľom tejto sociálnej siete, ktorí sa zaujímajú o komplexné aspekty zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v Košiciach.

Máte otázku?

Napíšte nám! triedim.BIO@kosit.sk

ĎAKUJEME!

 

Komunikačné materiály na stiahnutie

 

 

Často kladené otázky

Ako často prebieha zber odpadu z kuchyne?

Nádoby pri bytových domoch sú vyprázdňované trikrát týždenne. Po každom vyprázdnení nádoby je do nej vložené nové 240 litrové kompostovateľné vrece. Vedierka od rodinných domov sú vyprázdňované dvakrát týždenne.

Musí byť odpad ukladaný do zberovej nádoby v kompostovateľných vrecúškach?

Nie, nemusí. Odpad môže byť do spoločnej zberovej nádoby buď voľne vysypaný, alebo uložený v kompostovateľných vrecúškach. Používanie igelitových vrecúšok a tašiek je zakázané.

Vzniká v okolí nádob na zber BIO odpadu špecifický zápach?

Je potrebné si uvedomiť, že biologicky rozložiteľný odpad domácnosti produkovali i pred zavedením samostatného zberu. Tento bol ukladaný do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad. V novom scenári je rovnaký odpad vkladaný do samostatnej, špeciálne upravenej nádoby na zber bioodpadu. Jej steny sú perforované, na dne má mriežku, celý vnútorný objem vypĺňa kompostovateľné vrece. Logickým záverom je, že by mal byť zápach presunom z čiernej do hnedej nádoby limitovaný. Samozrejme je potrebné rozumieť, že je to vždy odpad. Častou frekvenciou zberu a za predpokladu, že nádoby budú po použití zatvorené vekom, by zápach nemal byť výrazný.

Patria do hnedej nádoby i jadrá z čerešní, broskýň alebo škrupiny z orechov?

Áno, všetky nejedlé zvyšky kôstkového ovocia i škrupiny z orechov sú považované za kuchynský bioodpad.

Patria do hnedej nádoby i papierové servítky alebo rolky od toaletného papiera?

Zber kuchynského odpadu sa vo svojich pravidlách líši od klasického kompostovania. Do hnedých nádob servítky ani rolky od toaletného papiera nepatria. Slúžia výhradne na zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne.

Ako sa darí napĺňať očakávania pilotného projektu? Sú obyvatelia zberu naklonení?

Po prvom týždni od spustenia zberu nového druhu odpadu bolo z Novej Terasy odvezených na ďalšie zhodnotenie vyše 400 kg kuchynského odpadu. Tento výsledok považujeme za veľmi slušný. Každá zberová nádoba má svoje jedinečné označenie a jej obsah je pri zbere vážený. Vzniká tak presná evidencia hmotnosti každej nádoby pri každom zbere. 

Aká je najčastejšia odpozorovaná chyba triedenia?

V prvom rade rozumieme, že je tento zber novinkou a potrebujeme si osvojiť správne návyky. Po zbere nachádzame v obsahu hnedých nádob odpady, ktoré patria do triedeného zberu – najčastejšie papier, plasty, ale i hliníkové plechovky. Toto môže riešiť len opakovaná edukácia.
Za jedinú ďalšiu chybu považujeme, že nádoby častokrát ostávajú otvorené. Je veľmi dôležité vždy po vložení odpadu veko nádoby riadne uzavrieť. 

Kam sa podeli ohrádky a zberové nádoby zo Súľovskej ulice?

Na písomný podnet obyvateľov domčekov na Súľovskej ulici a po dohode s MMK boli dve z troch ohrádok spolu s nádobami na zber odpadu z lokality stiahnuté. Obava pramenila z voľného prístupu okoloidúcich k takýmto nádobám a rizika vandalizmu. Obyvatelia domov možnosť zberu vítajú a využívať budú ktorúkoľvek hnedú nádobu v komplexe Nová Terasa. 

Prisťahovali sme sa s rodinou do svojho nového bytu a nedostal sa k nám košík na zber kuchynského odpadu. Čo robiť?

Kontaktujte nás, prosím, na adrese triedim.BIO@kosit.sk prípadne správou na facebooku Nová Terasa – Triedim BIO v kuchyni a  dohodneme sa na doručení.