Zber kuchynského bio odpadu

V spolupráci so spoločnosťou KOSIT spúšťa mesto Košice v januári 2023 zber kuchynského odpadu zo všetkých domácností v meste. 

VYHĽADAJTE SI DEŇ ODVOZU ODPADU Z VÁŠHO DOMU V ROKU 2024 podľa ulice

 

Ako systém funguje pre obyvateľov rodinných domov

 

 • Domácnostiam v rodinných domoch bola až k dverám nehnuteľností bezplatne doručená vlastná zberná nádoba, 30 litrové hnedé vedro označené nápisom Kuchynský BIO odpad a tiež sada vriec = 25 kusov.
 • Doručené vrecia sú jediné, ktorých používanie je pri zbere povolené. Ich účelom je chrániť nádobu pred znečistením.
 • Obyvatelia majú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok a sáčkov.
 • Pri každom zbere je odpad vo vreci odvezený a domácnosti je vrátená prázdna nádoba na ďalšie použitie.
 • Do prázdnej nádoby vkladá obyvateľ nové vrece z bezplatne doručenej sady. Nádoba je následne pripravená na ďalšie použitie.
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje zber a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie 1 x týždenne.
 • Zber prebieha v čase od 6:00 do 18:00.

 

Ako systém funguje pre obyvateľov bytových domov

 • K stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch pribudla v úvode mesiaca január 2023 nová zberová nádoba / nádoby hnedej farby s označením Kuchynský BIO ODPAD
 • Každá hnedá zberová nádoba je opatrená čiernym vrecom. Tieto vrecia sú jediné, ktorých používanie je pri zbere povolené. Ich účelom je chrániť nádobu pred znečistením.
 • Obyvatelia majú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok a sáčkov.
 • Pri každom zbere jeodpad vo vreci odvezený, do nádoby je vložené nové vrece a nádoba je pripravená na ďalšie použitie.
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje vyprázdnenie hnedých nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie 2 x týždenne

 

Krátke video 🎥 vás prevedie základnými pravidlami zberu kuchynského BIO odpadu 🥕 v bytovkách 🏢 aj rodinných domoch 🏠 v meste Košice.

 

Ukážka označenia hnedých nádob na zber kuchynského BIO odpadu v meste Košice:

 

Do hnedých nádob obyvatelia triedia výhradne biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne podľa nasledujúceho prehľadu: 

 

 

Chcete byť stále v obraze?

Triedim BIO v kuchyni je tematická stránka na facebooku. Slúži ako verejný priestor na diskusiu všetkým obyvateľom mesta Košice, ktorí sa zaujímajú o komplexné aspekty zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v Košiciach.

Máte otázku?

Napíšte nám! triedim.BIO@kosit.sk

ĎAKUJEME!

 

Komunikačné materiály na stiahnutie

 

Často kladené otázky

Ako často prebieha zber odpadu z kuchyne?

Nádoby pri bytových domoch sú vyprázdňované dvakrát týždenne. Po každom vyprázdnení nádoby je do nej vložené nové 240 litrové vrece.
Vedierka od rodinných domov sú vyprázdňované jedenkrát týždenne.

Má byť odpad ukladaný do zberovej nádoby v kompostovateľných vrecúškach?

Pred spustením zberu kuchynského BIO odpadu v Košiciach bežal od júla 2021 pilotný projekt, súčasťou ktorého boli i kompostovateľné vrecká. Tie spôsobovali najväčšiu oštaru. Pri nesprávnom skladovaní vlhli, trhali sa, vlhký odpad ich rozkladal a zas sa len trhali. Po spotrebovaní kompostovateľných vreciek, ktoré obyvatelia pilotnej lokality dostali bezplatne, sa otvorila diskusia k téme ich celkom vysokej nákupnej hodnoty a nevôli investovať do tejto položky z domáceho rozpočtu. Záverom je, že do systému zberu v Košiciach vrecká nevstupujú. Žiadne. Ľudia si majú dosť na čo zvykať, tak bolo toto pravidlo nastavené jednoznačne, aby nedošlo k pochybám a znehodnocovaniu vyzbieraného odpadu.

Bude nám do kuchyne bezplatne dodaná nejaká nádoba?

Počas už spomínaného pilotného projektu ktorý bežal od júla 2021, boli do domácností doručené i 10 litrové hnedé vedierka do kuchyne. Medzi reakciami od obyvateľov sa našli i také, ktorým doručená veľkosť / farba / materiál košíka nevyhovovala či už kvôli priestorovým možnostiam, alebo individuálnemu imidžu kuchyne. Voľba vhodnej nádoby, rovnako ako pri smetnom koši na komunálny odpad alebo nádob na triedenie odpadu v domácnosti, je ponechaná na zvážení vlastných možností v každej domácnosti.

Prečo dostávajú obyvatelia rodinných domov vlastné hnedé vedro na zber a ľudia z panelákov nie?

Pre domácnosti v panelákoch je dostupná spoločná zberová nádoba hnedej farby a objeme 240 litrov pri ostatných kontajneroch v stanovišti pri bytovke. Odtiaľto bude odpad odvážaný dvakrát týždenne.
Domácnosti v rodinných domoch spoločné stanovištia nemajú a z toho dôvodu je pre nich potrebné zabezpečiť vlastné zberové nádoby –  30 litrové hnedé vedrá, z ktorých bude KOSIT odpad pravidelne raz týždenne odvážať.

Vzniká v okolí nádob na zber BIO odpadu špecifický zápach?

Je potrebné si uvedomiť, že biologicky rozložiteľný odpad domácnosti produkovali i pred zavedením samostatného zberu. Tento bol ukladaný doma do klasických košov v kuchyni a pred bytovkou / domom do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad. V novom scenári je rovnaký odpad vkladaný do samostatnej  nádoby na zber bioodpadu. Dostatočnou frekvenciou zberu a za predpokladu, že nádoby budú po použití zatvorené vekom, by zápach nemal byť výrazný.

Patria do hnedej nádoby i papierové servítky alebo rolky od toaletného papiera?

Zber kuchynského odpadu sa vo svojich pravidlách líši od klasického kompostovania. Do hnedých nádob servítky ani rolky od toaletného papiera nepatria. Slúžia výhradne na zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne.

Môžem do nádoby na BIO odpad uložiť i jedlý tuk napríklad po vyprážaní?

Jedlé oleje a tuky je v Košiciach možné zbierať samostatne do uzatvárateľných plastových fliaš a tie následne vhodiť do oranžových čiernych nádob umiestnených vo vybraných stanovištiach kontajnerov, či v partnerských predajniach s potravinami. Do takéhoto zberu sa zapojili i desiatky košických škôl, kde je možné využiť zbernú nádobu priamo v areáli. Pre tých, ktorí nepreferujú samostatný zber, je povolené použité jedlé oleje a tuky navoľno ukladať do zberných nádob. Predpokladáme, že ak niekto olej alebo jedlý tuk samostatne nezbiera, nevyleje do nádoby naraz väčšie množstvo. Dôležité je, aby tento odpad nekončil v kanalizácii.

Kam je odpad po zbere odvážaný?

Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov Košíc je energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici. Bioplynová stanica spoločnosti Eko-Salmo Plus, s .r. o. pri obci Kokšov-Bakša je vybudovaná pre účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj pre výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva (digestát).

Aká sú najčastejšie odpozorované chyby triedenia?

 • Odmietanie triedenia. Dôvodom môže byť nevedomosť, neochota alebo nesúhlas akceptovať diskomfort.
 • Odpad z kuchyne vkladáme do plastových vreciek alebo vyhadzujeme rovno s obalmi.
 • Bioodpad z kuchyne nevytriedime dôkladne a tak ho do hnedých nádob vkladáme znehodnotený o plasty, sklo, papier,  či zmesový komunálny odpad.

Za jedinú ďalšiu chybu považujeme, že nádoby  ostávajú po použití otvorené. Je veľmi dôležité vždy po vložení odpadu veko nádoby riadne uzavrieť. 

 

Rodinné domy – vyhľadávanie dňa odvozu kuchynského bio odpadu podľa ulice: 

NÁZOV ULICEMESTSKÁ ČASŤDEŇ ODVOZU KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU
BlatnáZÁPADUTOROK
BratislavskáZÁPADUTOROK
BrečtanováZÁPADUTOROK
BreznianskaZÁPADUTOROK
BrnenskáZÁPADUTOROK
Československého odbojaZÁPADUTOROK
Čičky MajerZÁPADUTOROK
DiamantováZÁPADUTOROK
FatranskáZÁPADUTOROK
Grot IVZÁPADUTOROK
HodonínskaZÁPADUTOROK
Jantárové námestieZÁPADUTOROK
JihlavskáZÁPADUTOROK
KarlovarskáZÁPADUTOROK
KremnickáZÁPADUTOROK
LevickáZÁPADUTOROK
LučeneckáZÁPADUTOROK
MartinskáZÁPADUTOROK
NarcisováZÁPADUTOROK
NovobanskáZÁPADUTOROK
OpálováZÁPADUTOROK
PiešťanskáZÁPADUTOROK
PlzenskáZÁPADUTOROK
PopradskáZÁPADUTOROK
PúchovskáZÁPADUTOROK
RobotníckaZÁPADUTOROK
RubínováZÁPADUTOROK
RužováZÁPADUTOROK
SliačskaZÁPADUTOROK
SmaragdováZÁPADUTOROK
StokráskováZÁPADUTOROK
StropkovskáZÁPADUTOROK
SúľovskáZÁPADUTOROK
ŠtiavnickáZÁPADUTOROK
TopasováZÁPADUTOROK
TopolčianskaZÁPADUTOROK
TrnavskáZÁPADUTOROK
ZvončekováZÁPADUTOROK
ŽarnovickáZÁPADUTOROK
ŽilinskáZÁPADUTOROK
Na horeDARGOVSKÝCH HRDINOVPONDELOK
AgátováKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
BrestováKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
BukováKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
ČerešňováKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
FurčianskaKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
HerlianskaKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
JaseňováKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
LupkovskáKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
MliečnaKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
Na dolineKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
OrtvaňováKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
PoľnáKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
Svätého LadislavaKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
TrnkováKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
VínováKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
Vyšná úvraťKOŠICKÁ NOVÁ VESPONDELOK
BrodnáDŽUNGĽAPONDELOK
ČlnkováDŽUNGĽAPONDELOK
HornádskaDŽUNGĽAPONDELOK
KorýtkováDŽUNGĽAPONDELOK
PlťováDŽUNGĽAPONDELOK
PrúdováDŽUNGĽAPONDELOK
RampováDŽUNGĽAPONDELOK
Severné nábrežieDŽUNGĽAPONDELOK
VŕbováDŽUNGĽAPONDELOK
ChmeľníkyMYSLAVAPONDELOK
Kamenný potokMYSLAVAPONDELOK
Ku BangortuMYSLAVAPONDELOK
Ku hájovniMYSLAVAPONDELOK
Ku potokuMYSLAVAPONDELOK
MašaMYSLAVAPONDELOK
MyslavaMYSLAVAPONDELOK
MyslavskáMYSLAVAPONDELOK
Na KopeMYSLAVAPONDELOK
Nad BangortamiMYSLAVAPONDELOK
Nižné ChmeľníkyMYSLAVAPONDELOK
Pod GruntomMYSLAVAPONDELOK
Pod horouMYSLAVAPONDELOK
Pod hrabinouMYSLAVAPONDELOK
PovrazováMYSLAVAPONDELOK
VrchnáMYSLAVAPONDELOK
Vyšné chmelníkyMYSLAVAPONDELOK
Za dolným mlynomMYSLAVAPONDELOK
Za priekopouMYSLAVAPONDELOK
DolinaPOĽOVŠTVRTOK
KameničnáPOĽOVŠTVRTOK
KovaľskáPOĽOVŠTVRTOK
Ku GarduPOĽOVŠTVRTOK
PažitnáPOĽOVŠTVRTOK
PoľovskáPOĽOVŠTVRTOK
SadovníckaPOĽOVŠTVRTOK
SklepárskaPOĽOVŠTVRTOK
BorovicováŠACAŠTVRTOK
DúbravskáŠACAŠTVRTOK
JabloňováŠACAŠTVRTOK
JarkováŠACAŠTVRTOK
KamennáŠACAŠTVRTOK
KaštieľnaŠACAŠTVRTOK
Ku mlynuŠACAŠTVRTOK
KvetnáŠACAŠTVRTOK
LúčnaŠACAŠTVRTOK
Ľudvíkov dvorŠACAŠTVRTOK
MaloidanskáŠACAŠTVRTOK
MierováŠACAŠTVRTOK
MládežníckaŠACAŠTVRTOK
Na záhumníŠACAŠTVRTOK
NemessányihoŠACAŠTVRTOK
Pod StavencomŠACAŠTVRTOK
RannáŠACAŠTVRTOK
SmrekováŠACAŠTVRTOK
ŠemšianskaŠACAŠTVRTOK
BuzinskáŠACA_LDVŠTVRTOK
NemessányihoŠACA_LDVŠTVRTOK
Za kaštieľomŠACA_LDVŠTVRTOK
BazalkováŠEBASTOVCEPONDELOK
ĎatelinováŠEBASTOVCEPONDELOK
HarmančekováŠEBASTOVCEPONDELOK
LevanduľováŠEBASTOVCEPONDELOK
PapradiaŠEBASTOVCEPONDELOK
PodbeľováŠEBASTOVCEPONDELOK
PrasličkováŠEBASTOVCEPONDELOK
RepíkováŠEBASTOVCEPONDELOK
RozmarínováŠEBASTOVCEPONDELOK
ŠalviováŠEBASTOVCEPONDELOK
ŠebastovceŠEBASTOVCEPONDELOK
ŠebastovskáŠEBASTOVCEPONDELOK
1. májaKRÁSNASTREDA
AdamovaKRÁSNASTREDA
Ulica Alexandra DubčekaKRÁSNASTREDA
BaničovaKRÁSNASTREDA
BelapolaKRÁSNASTREDA
BenediktínskaKRÁSNASTREDA
BeniakovaKRÁSNASTREDA
BenkovaKRÁSNASTREDA
BernatovskáKRÁSNASTREDA
BezručovaKRÁSNASTREDA
ČechovovaKRÁSNASTREDA
EdisonovaKRÁSNASTREDA
Feketeova pažiťKRÁSNASTREDA
GoethehoKRÁSNASTREDA
GoldírovaKRÁSNASTREDA
GolianovaKRÁSNASTREDA
HarčarovaKRÁSNASTREDA
HarmincovaKRÁSNASTREDA
HornáKRÁSNASTREDA
K lesuKRÁSNASTREDA
K majeruKRÁSNASTREDA
KeldišovaKRÁSNASTREDA
KertésovaKRÁSNASTREDA
KladenskáKRÁSNASTREDA
KonopnáKRÁSNASTREDA
KrajnáKRÁSNASTREDA
KrásnaKRÁSNASTREDA
KrižinovaKRÁSNASTREDA
Ku štrkoviskuKRÁSNASTREDA
LackovaKRÁSNASTREDA
MalokarpatskáKRÁSNASTREDA
MeškovaKRÁSNASTREDA
MinskáKRÁSNASTREDA
ModranskáKRÁSNASTREDA
MozartovaKRÁSNASTREDA
Na baniseguKRÁSNASTREDA
Na BrehuKRÁSNASTREDA
Na močidláchKRÁSNASTREDA
Na pažitiKRÁSNASTREDA
Ulica na PoliankuKRÁSNASTREDA
Ulica na prednom ZáhumníKRÁSNASTREDA
Ulica na zadnom ZáhumníKRÁSNASTREDA
Na záhumníKRÁSNASTREDA
NábrežnáKRÁSNASTREDA
Nad BelogradomKRÁSNASTREDA
NováKRÁSNASTREDA
OpátskaKRÁSNASTREDA
OrnáKRÁSNASTREDA
OrtoviskáKRÁSNASTREDA
PasienkováKRÁSNASTREDA
PezinskáKRÁSNASTREDA
PiesočnáKRÁSNASTREDA
PolesnáKRÁSNASTREDA
PollovaKRÁSNASTREDA
PrašnáKRÁSNASTREDA
Pri HornádeKRÁSNASTREDA
Pri sídliskuKRÁSNASTREDA
Pri studničkeKRÁSNASTREDA
Pri TelekuKRÁSNASTREDA
Pri TelekuKRÁSNASTREDA
RačianskaKRÁSNASTREDA
Rašov majerKRÁSNASTREDA
RehoľnáKRÁSNASTREDA
RulandskáKRÁSNASTREDA
RybárskaKRÁSNASTREDA
SkalickáKRÁSNASTREDA
SmutnáKRÁSNASTREDA
StaroslovenskáKRÁSNASTREDA
Ulica sv. GorazdaKRÁSNASTREDA
SvätovavrineckáKRÁSNASTREDA
ŠtrkováKRÁSNASTREDA
ŠuhajovaKRÁSNASTREDA
TatarkovaKRÁSNASTREDA
TibavskáKRÁSNASTREDA
TokajskáKRÁSNASTREDA
TramínováKRÁSNASTREDA
TraťováKRÁSNASTREDA
UkrajinskáKRÁSNASTREDA
UrbárskaKRÁSNASTREDA
ValalickáKRÁSNASTREDA
ValalickáKRÁSNASTREDA
VínnaKRÁSNASTREDA
VýchodnáKRÁSNASTREDA
Východná 5. dom v poradíKRÁSNASTREDA
Vyšný dvorKRÁSNASTREDA
Za mostomKRÁSNASTREDA
ZáhumnieKRÁSNASTREDA
ZelenáKRÁSNASTREDA
ŽiackaKRÁSNASTREDA
AlšavskáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
BazováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
BažantiaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
BorievkováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
CezmínováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
DrieňováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
DrozdiaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
DubováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
HájnickáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
HlohováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
HrabováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
JačmennáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
JarabinováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
JeleniaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
JelšováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
JenisejskáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Južné nábrežieVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
KlinčekováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
KosatcováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
KráličiaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
KukuričnáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
LieskováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
NevädzováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Nižná úvraťVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Opatovská cestaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
OrechováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
OvsenáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Pod hrebienkomVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Pod vinicamiVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Prešovská cestaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
PríkraVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
PrvosienkováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
PšeničnáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
PúpavováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
RažnáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
RoľníckaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Sečovská cestaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
SlávičiaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
SlivníkVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
SnežienkováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
ŠafranováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
ŠarišskáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
ŠípkováVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
ŠkovránčiaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
TigriaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
V úvozeVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Včelárska pasekaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
ViničnáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Vo výmoliVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
Vyšné OpátskeVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
ZajačiaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
ZemplínskaVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
ŽatevnáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
ŽitnáVYŠNÉ OPÁTSKEPIATOK
TextilnáNAD JAZEROMSTREDA
ŽdiarskaNAD JAZEROMSTREDA
AbovskáBARCAPONDELOK
BarčianskaBARCAPONDELOK
BerzeviczyhoBARCAPONDELOK
BorodáčovaBARCAPONDELOK
BronzováBARCAPONDELOK
CínováBARCAPONDELOK
CirbusovejBARCAPONDELOK
ČkalovováBARCAPONDELOK
FándlyhoBARCAPONDELOK
FandyhoBARCAPONDELOK
GavlovičovaBARCAPONDELOK
HečkovaBARCAPONDELOK
HorovovaBARCAPONDELOK
HraničnáBARCAPONDELOK
ChrómováBARCAPONDELOK
JanitorovaBARCAPONDELOK
KapustnáBARCAPONDELOK
KostrovaBARCAPONDELOK
KrátkaBARCAPONDELOK
KubíkováBARCAPONDELOK
ĽanováBARCAPONDELOK
MatičnáBARCAPONDELOK
MedenáBARCAPONDELOK
MočiarnaBARCAPONDELOK
MosadznáBARCAPONDELOK
Na staniciBARCAPONDELOK
Námestie mladých poľnohospodárovBARCAPONDELOK
NiklováBARCAPONDELOK
OsloboditeľovBARCAPONDELOK
OvocnáBARCAPONDELOK
PlatinováBARCAPONDELOK
PokojnáBARCAPONDELOK
PoničanovaBARCAPONDELOK
Pri ihriskuBARCAPONDELOK
Pri pošteBARCAPONDELOK
Pri salašiBARCAPONDELOK
Pri vagovniBARCAPONDELOK
Pri železničnej staniciBARCAPONDELOK
RadlinskéhoBARCAPONDELOK
RusnákovaBARCAPONDELOK
StriebornáBARCAPONDELOK
SvetláBARCAPONDELOK
Svetlá pustaBARCAPONDELOK
TepléhoBARCAPONDELOK
TešedíkovaBARCAPONDELOK
TimravyBARCAPONDELOK
TitánováBARCAPONDELOK
TurnianskaBARCAPONDELOK
VozárovaBARCAPONDELOK
Za školouBARCAPONDELOK
ZborovjanovaBARCAPONDELOK
ZemianskaBARCAPONDELOK
ZichyhoBARCAPONDELOK
ZinkováBARCAPONDELOK
BedľováLORINČÍKŠTVRTOK
BeskydskáLORINČÍKŠTVRTOK
ČergovskáLORINČÍKŠTVRTOK
Ku FurmanciLORINČÍKŠTVRTOK
LorinčíkLORINČÍKŠTVRTOK
Na KošariskuLORINČÍKŠTVRTOK
PieninskáLORINČÍKŠTVRTOK
Pod HájmiLORINČÍKŠTVRTOK
PoloninskáLORINČÍKŠTVRTOK
PytliackaLORINČÍKŠTVRTOK
SlukováLORINČÍKŠTVRTOK
BetliarskaPEREŠŠTVRTOK
GelnickáPEREŠŠTVRTOK
HaburskáPEREŠŠTVRTOK
JelšavskáPEREŠŠTVRTOK
KrásnohorskáPEREŠŠTVRTOK
KrompašskáPEREŠŠTVRTOK
MedzevskáPEREŠŠTVRTOK
PerešPEREŠŠTVRTOK
PerešskáPEREŠŠTVRTOK
RevúckaPEREŠŠTVRTOK
SvidníckaPEREŠŠTVRTOK
MacákovaPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
BystrickáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
JasovskáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
Pod lesomPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
SabinovskáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
SabinovskáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
SadovníckaPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
VranovskáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
BankovSEVERUTOROK
Horný BankovSEVERUTOROK
KomenskéhoSEVERUTOROK
SuchodolinskáSEVERUTOROK
ČermeľSEVERUTOROK
Čermeľská cestaSEVERUTOROK
Čermeľské údolieSEVERUTOROK
DobšinskéhoSEVERUTOROK
GogoľovaSEVERUTOROK
HavlíčkovaSEVERUTOROK
HrbováSEVERUTOROK
HurbanovaSEVERUTOROK
JahodováSEVERUTOROK
JedľováSEVERUTOROK
JunáckaSEVERUTOROK
LesnáSEVERUTOROK
MalinováSEVERUTOROK
MánesovaSEVERUTOROK
Pod kaštieľomSEVERUTOROK
Pod vlekomSEVERUTOROK
PotočnáSEVERUTOROK
SlovenskéhoSEVERUTOROK
TŕňováSEVERUTOROK
UrbánkovaSEVERUTOROK
ÚzkaSEVERUTOROK
VišňováSEVERUTOROK
Vnútorný Červený brehSEVERUTOROK
Vonkajší Červený brehSEVERUTOROK
WatsonovaSEVERUTOROK
ZáhradnáSEVERUTOROK
ŽľabySEVERUTOROK
Cesta pod HradovouSEVERSOBOTA
CyklistickáSEVERSOBOTA
ĎumbierskaSEVERSOBOTA
HuncovskáSEVERSOBOTA
KončistáSEVERSOBOTA
LomnickáSEVERSOBOTA
MengusovskáSEVERSOBOTA
Pod šiancomSEVERSOBOTA
SlavkovskáSEVERSOBOTA
ŠtrbskáSEVERSOBOTA
VihorlatskáSEVERSOBOTA
ZoborskáSEVERSOBOTA
BleskováJUHPIATOK
BrezováJUHPIATOK
BulharskáJUHPIATOK
DomčekováJUHPIATOK
DúhováJUHPIATOK
FejovaJUHPIATOK
FranckovaJUHPIATOK
GaštanováJUHPIATOK
GemerskáJUHPIATOK
HolubyhoJUHPIATOK
JantárováJUHPIATOK
JavorováJUHPIATOK
Južná triedaJUHPIATOK
KalinčiakovaJUHPIATOK
KórejskáJUHPIATOK
KošťovaJUHPIATOK
KrasiňskéhoJUHPIATOK
KriváJUHPIATOK
KukučínovaJUHPIATOK
KupeckéhoJUHPIATOK
LichardovaJUHPIATOK
LipováJUHPIATOK
MilosrdenstvaJUHPIATOK
MlynárskaJUHPIATOK
MongolskáJUHPIATOK
Moskovská triedaJUHPIATOK
MudroňovaJUHPIATOK
NerudovaJUHPIATOK
OmskáJUHPIATOK
OstravskáJUHPIATOK
OštepováJUHPIATOK
PaulínyhoJUHPIATOK
PeknáJUHPIATOK
PerlováJUHPIATOK
PlatanováJUHPIATOK
PoľskáJUHPIATOK
Pri nemocniciJUHPIATOK
RastislavovaJUHPIATOK
RázusovaJUHPIATOK
RímskaJUHPIATOK
RiznerovaJUHPIATOK
RosnáJUHPIATOK
RumunskáJUHPIATOK
SkladnáJUHPIATOK
SlnečnáJUHPIATOK
SmetanováJUHPIATOK
StaničnáJUHPIATOK
ŠkolskáJUHPIATOK
ŠoltésovejJUHPIATOK
TáborskáJUHPIATOK
TicháJUHPIATOK
TopoľováJUHPIATOK
TranovskéhoJUHPIATOK
VajanskéhoJUHPIATOK
VeternáJUHPIATOK
VojvodskáJUHPIATOK
VrabčiaJUHPIATOK
WerferovaJUHPIATOK
ZlatáJUHPIATOK
ŽižkovaJUHPIATOK
Alešovo nábrežieSEVERPONDELOK
AtletickáSEVERSOBOTA
BaníckaSEVERUTOROK
BežeckáSEVERSOBOTA
Čermeľské prielohySEVERSOBOTA
ČeskáSEVERPONDELOK
ChrastieSEVERSOBOTA
CimborkovaSEVERPONDELOK
CyprusováSEVERUTOROK
DetvianskaSEVERUTOROK
DružstevnáSEVERPONDELOK
FakľováSEVERUTOROK
Festivalové námestieSEVERUTOROK
HeydukovaSEVERPONDELOK
HorolezeckáSEVERSOBOTA
JazdeckáSEVERSOBOTA
Kavečianska cestaSEVERSOBOTA
Kostolianska cestaSEVERSOBOTA
KostolnáSEVERUTOROK
LeteckáSEVERSOBOTA
LiptovskáSEVERUTOROK
MagdalénskaSEVERUTOROK
MájováSEVERSOBOTA
MoravskáSEVERPONDELOK
Na KalváriiSEVERUTOROK
Na šajbeSEVERUTOROK
Národná triedaSEVERPONDELOK
Národné námestieSEVERPONDELOK
NitrianskaSEVERUTOROK
OlivováSEVERUTOROK
OravskáSEVERUTOROK
PalmováSEVERUTOROK
Račí potokSEVERUTOROK
RozálskaSEVERUTOROK
SládkovičovaSEVERUTOROK
SlovenskáSEVERPONDELOK
Slovenskej jednotySEVERPONDELOK
ŠportováSEVERSOBOTA
Stará spišská cestaSEVERUTOROK
SvornostiSEVERPONDELOK
Ťahanovské riadkySEVERPONDELOK
TerchovskáSEVERUTOROK
TolstéhoSEVERPONDELOK
TomášikovaSEVERPONDELOK
TrenčianskaSEVERUTOROK
TuristickáSEVERSOBOTA
VencováSEVERUTOROK
Za amfiteátromSEVERUTOROK
Za štadiónomSEVERSOBOTA
ZáborskéhoSEVERPONDELOK
ZvolenskáSEVERUTOROK
BudanováKAVEČANYSOBOTA
GazdovskáKAVEČANYSOBOTA
GoroveckáKAVEČANYSOBOTA
K ihriskuKAVEČANYSOBOTA
KadlubskáKAVEČANYSOBOTA
KavečanyKAVEČANYSOBOTA
Kavečianska cestaKAVEČANYSOBOTA
KopečnáKAVEČANYSOBOTA
LoveckáKAVEČANYSOBOTA
LyžiarskaKAVEČANYSOBOTA
Na HôrkeKAVEČANYSOBOTA
Na RožkuKAVEČANYSOBOTA
NivkyKAVEČANYSOBOTA
ObláKAVEČANYSOBOTA
Pod VitalinouKAVEČANYSOBOTA
PodkamennáKAVEČANYSOBOTA
RokyckáKAVEČANYSOBOTA
StrážnaKAVEČANYSOBOTA
ŠamborskáKAVEČANYSOBOTA
ŠirokáKAVEČANYSOBOTA
VyhoňskáKAVEČANYSOBOTA
VyšnáKAVEČANYSOBOTA
BrusnicováŤAHANOVCE obecSOBOTA
JazvečiaŤAHANOVCE obecSOBOTA
MaďarskáŤAHANOVCE obecSOBOTA
MagnezitárskaŤAHANOVCE obecSOBOTA
Na hájikuŤAHANOVCE obecSOBOTA
Na sihotiŤAHANOVCE obecSOBOTA
Pri HrušoveŤAHANOVCE obecSOBOTA
RepnáŤAHANOVCE obecSOBOTA
ŤahanovskáŤAHANOVCE obecSOBOTA
ŽeliarskaŤAHANOVCE obecSOBOTA
DargovskáSTARÉ MESTOPIATOK
KmeťovaSTARÉ MESTOPIATOK
LöfflerovaSTARÉ MESTOPIATOK
LomenáSTARÉ MESTOPIATOK
MaláSTARÉ MESTOPIATOK
MuránskaSTARÉ MESTOPIATOK
RumanovaSTARÉ MESTOPIATOK
SvätoplukovaSTARÉ MESTOPIATOK
ŠtefánikovaSTARÉ MESTOPIATOK
ŠtítováSTARÉ MESTOPIATOK
ŠtúrovaSTARÉ MESTOPIATOK
ThurzovaSTARÉ MESTOPIATOK
VodnáSTARÉ MESTOPIATOK
ZádielskaSTARÉ MESTOPIATOK