Zber kuchynského bio odpadu

V spolupráci so spoločnosťou KOSIT spúšťa mesto Košice v januári 2023 zber kuchynského odpadu zo všetkých domácností v meste. 

Ako systém funguje pre obyvateľov rodinných domov
Vyhľadajte si deň odvozu odpadu z vášho domu podľa ulice

 

 

 • Domácnostiam v rodinných domoch bola až k dverám nehnuteľností bezplatne doručená vlastná zberná nádoba, 30 litrové hnedé vedro označené nápisom Kuchynský BIO odpad a tiež sada vriec = 25 kusov.
 • Doručené vrecia sú jediné, ktorých používanie je pri zbere povolené. Ich účelom je chrániť nádobu pred znečistením.
 • Obyvatelia majú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok a sáčkov.
 • Pri každom zbere je odpad vo vreci odvezený a domácnosti je vrátená prázdna nádoba na ďalšie použitie.
 • Do prázdnej nádoby vkladá obyvateľ nové vrece z bezplatne doručenej sady. Nádoba je následne pripravená na ďalšie použitie.
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje zber a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie 1 x týždenne.
 • Zber prebieha v čase od 6:00 do 18:00.

 

Ako systém funguje pre obyvateľov bytových domov

 • K stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch pribudla v úvode mesiaca január 2023 nová zberová nádoba / nádoby hnedej farby s označením Kuchynský BIO ODPAD
 • Každá hnedá zberová nádoba je opatrená čiernym vrecom. Tieto vrecia sú jediné, ktorých používanie je pri zbere povolené. Ich účelom je chrániť nádobu pred znečistením.
 • Obyvatelia majú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok a sáčkov.
 • Pri každom zbere jeodpad vo vreci odvezený, do nádoby je vložené nové vrece a nádoba je pripravená na ďalšie použitie.
 • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje vyprázdnenie hnedých nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie 2 x týždenne

 

Krátke video 🎥 vás prevedie základnými pravidlami zberu kuchynského BIO odpadu 🥕 v bytovkách 🏢 aj rodinných domoch 🏠 v meste Košice.

 

Ukážka označenia hnedých nádob na zber kuchynského BIO odpadu v meste Košice:

 

Do hnedých nádob obyvatelia triedia výhradne biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne podľa nasledujúceho prehľadu: 

 

 

Chcete byť stále v obraze?

Triedim BIO v kuchyni je tematická stránka na facebooku. Slúži ako verejný priestor na diskusiu všetkým obyvateľom mesta Košice, ktorí sa zaujímajú o komplexné aspekty zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v Košiciach.

Máte otázku?

Napíšte nám! triedim.BIO@kosit.sk

ĎAKUJEME!

 

Komunikačné materiály na stiahnutie

 

Často kladené otázky

Ako často prebieha zber odpadu z kuchyne?

Nádoby pri bytových domoch sú vyprázdňované dvakrát týždenne. Po každom vyprázdnení nádoby je do nej vložené nové 240 litrové vrece.
Vedierka od rodinných domov sú vyprázdňované jedenkrát týždenne.

Má byť odpad ukladaný do zberovej nádoby v kompostovateľných vrecúškach?

Pred spustením zberu kuchynského BIO odpadu v Košiciach bežal od júla 2021 pilotný projekt, súčasťou ktorého boli i kompostovateľné vrecká. Tie spôsobovali najväčšiu oštaru. Pri nesprávnom skladovaní vlhli, trhali sa, vlhký odpad ich rozkladal a zas sa len trhali. Po spotrebovaní kompostovateľných vreciek, ktoré obyvatelia pilotnej lokality dostali bezplatne, sa otvorila diskusia k téme ich celkom vysokej nákupnej hodnoty a nevôli investovať do tejto položky z domáceho rozpočtu. Záverom je, že do systému zberu v Košiciach vrecká nevstupujú. Žiadne. Ľudia si majú dosť na čo zvykať, tak bolo toto pravidlo nastavené jednoznačne, aby nedošlo k pochybám a znehodnocovaniu vyzbieraného odpadu.

Bude nám do kuchyne bezplatne dodaná nejaká nádoba?

Počas už spomínaného pilotného projektu ktorý bežal od júla 2021, boli do domácností doručené i 10 litrové hnedé vedierka do kuchyne. Medzi reakciami od obyvateľov sa našli i také, ktorým doručená veľkosť / farba / materiál košíka nevyhovovala či už kvôli priestorovým možnostiam, alebo individuálnemu imidžu kuchyne. Voľba vhodnej nádoby, rovnako ako pri smetnom koši na komunálny odpad alebo nádob na triedenie odpadu v domácnosti, je ponechaná na zvážení vlastných možností v každej domácnosti.

Prečo dostávajú obyvatelia rodinných domov vlastné hnedé vedro na zber a ľudia z panelákov nie?

Pre domácnosti v panelákoch je dostupná spoločná zberová nádoba hnedej farby a objeme 240 litrov pri ostatných kontajneroch v stanovišti pri bytovke. Odtiaľto bude odpad odvážaný dvakrát týždenne.
Domácnosti v rodinných domoch spoločné stanovištia nemajú a z toho dôvodu je pre nich potrebné zabezpečiť vlastné zberové nádoby –  30 litrové hnedé vedrá, z ktorých bude KOSIT odpad pravidelne raz týždenne odvážať.

Vzniká v okolí nádob na zber BIO odpadu špecifický zápach?

Je potrebné si uvedomiť, že biologicky rozložiteľný odpad domácnosti produkovali i pred zavedením samostatného zberu. Tento bol ukladaný doma do klasických košov v kuchyni a pred bytovkou / domom do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad. V novom scenári je rovnaký odpad vkladaný do samostatnej  nádoby na zber bioodpadu. Dostatočnou frekvenciou zberu a za predpokladu, že nádoby budú po použití zatvorené vekom, by zápach nemal byť výrazný.

Patria do hnedej nádoby i papierové servítky alebo rolky od toaletného papiera?

Zber kuchynského odpadu sa vo svojich pravidlách líši od klasického kompostovania. Do hnedých nádob servítky ani rolky od toaletného papiera nepatria. Slúžia výhradne na zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne.

Môžem do nádoby na BIO odpad uložiť i jedlý tuk napríklad po vyprážaní?

Jedlé oleje a tuky je v Košiciach možné zbierať samostatne do uzatvárateľných plastových fliaš a tie následne vhodiť do oranžových čiernych nádob umiestnených vo vybraných stanovištiach kontajnerov, či v partnerských predajniach s potravinami. Do takéhoto zberu sa zapojili i desiatky košických škôl, kde je možné využiť zbernú nádobu priamo v areáli. Pre tých, ktorí nepreferujú samostatný zber, je povolené použité jedlé oleje a tuky navoľno ukladať do zberných nádob. Predpokladáme, že ak niekto olej alebo jedlý tuk samostatne nezbiera, nevyleje do nádoby naraz väčšie množstvo. Dôležité je, aby tento odpad nekončil v kanalizácii.

Kam je odpad po zbere odvážaný?

Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov Košíc je energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici. Bioplynová stanica spoločnosti Eko-Salmo Plus, s .r. o. pri obci Kokšov-Bakša je vybudovaná pre účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj pre výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva (digestát).

Aká sú najčastejšie odpozorované chyby triedenia?

 • Odmietanie triedenia. Dôvodom môže byť nevedomosť, neochota alebo nesúhlas akceptovať diskomfort.
 • Odpad z kuchyne vkladáme do plastových vreciek alebo vyhadzujeme rovno s obalmi.
 • Bioodpad z kuchyne nevytriedime dôkladne a tak ho do hnedých nádob vkladáme znehodnotený o plasty, sklo, papier,  či zmesový komunálny odpad.

Za jedinú ďalšiu chybu považujeme, že nádoby  ostávajú po použití otvorené. Je veľmi dôležité vždy po vložení odpadu veko nádoby riadne uzavrieť. 

 

Rodinné domy – vyhľadávanie dňa odvozu kuchynského bio odpadu podľa ulice: 

NÁZOV ULICEMESTSKÁ ČASŤDEŇ ODVOZU KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU
BlatnáZÁPADPONDELOK
BratislavskáZÁPADPONDELOK
BrečtanováZÁPADPONDELOK
BreznianskaZÁPADPONDELOK
BrnenskáZÁPADPONDELOK
Československého odbojaZÁPADPONDELOK
Čičky MajerZÁPADPONDELOK
DiamantováZÁPADPONDELOK
FatranskáZÁPADPONDELOK
Grot IVZÁPADPONDELOK
HodonínskaZÁPADPONDELOK
Jantárové námestieZÁPADPONDELOK
JihlavskáZÁPADPONDELOK
KarlovarskáZÁPADPONDELOK
KremnickáZÁPADPONDELOK
LevickáZÁPADPONDELOK
LučeneckáZÁPADPONDELOK
MartinskáZÁPADPONDELOK
NarcisováZÁPADPONDELOK
NovobanskáZÁPADPONDELOK
OpálováZÁPADPONDELOK
PiešťanskáZÁPADPONDELOK
PlzenskáZÁPADPONDELOK
PopradskáZÁPADPONDELOK
PúchovskáZÁPADPONDELOK
RobotníckaZÁPADPONDELOK
RubínováZÁPADPONDELOK
RužováZÁPADPONDELOK
SliačskaZÁPADPONDELOK
SmaragdováZÁPADPONDELOK
StokráskováZÁPADPONDELOK
StropkovskáZÁPADPONDELOK
SuľovskáZÁPADPONDELOK
SúľovskáZÁPADPONDELOK
ŠtiavnickáZÁPADPONDELOK
TopasováZÁPADPONDELOK
TopolčianskaZÁPADPONDELOK
TrnavskáZÁPADPONDELOK
ZvončekováZÁPADPONDELOK
ŽarnovickáZÁPADPONDELOK
ŽilinskáZÁPADPONDELOK
Na horeDARGOVSKÝCH HRDINOVPONDELOK
AgátováKNVPONDELOK
BrestováKNVPONDELOK
BukováKNVPONDELOK
ČerešňováKNVPONDELOK
FurčianskaKNVPONDELOK
HerlianskaKNVPONDELOK
JaseňováKNVPONDELOK
LupkovskáKNVPONDELOK
MliečnaKNVPONDELOK
Na dolineKNVPONDELOK
OrtvaňováKNVPONDELOK
PoľnáKNVPONDELOK
Svätého LadislavaKNVPONDELOK
TrnkováKNVPONDELOK
VínováKNVPONDELOK
Vyšná úvraťKNVPONDELOK
BrodnáDŽUNGĽAPONDELOK
ČlnkováDŽUNGĽAPONDELOK
HornádskaDŽUNGĽAPONDELOK
KorýtkováDŽUNGĽAPONDELOK
PlťováDŽUNGĽAPONDELOK
PrúdováDŽUNGĽAPONDELOK
RampováDŽUNGĽAPONDELOK
Severné nábrežieDŽUNGĽAPONDELOK
VŕbováDŽUNGĽAPONDELOK
ChmeľníkyMYSLAVAUTOROK
Kamenný potokMYSLAVAUTOROK
Ku BangortuMYSLAVAUTOROK
Ku hájovniMYSLAVAUTOROK
Ku potokuMYSLAVAUTOROK
MašaMYSLAVAUTOROK
MyslavaMYSLAVAUTOROK
MyslavskáMYSLAVAUTOROK
Na KopeMYSLAVAUTOROK
Nad BangortamiMYSLAVAUTOROK
Nižné ChmeľníkyMYSLAVAUTOROK
Pod GruntomMYSLAVAUTOROK
Pod horouMYSLAVAUTOROK
Pod hrabinouMYSLAVAUTOROK
PovrazováMYSLAVAUTOROK
VrchnáMYSLAVAUTOROK
Vyšné chmelníkyMYSLAVAUTOROK
Za dolným mlynomMYSLAVAUTOROK
Za priekopouMYSLAVAUTOROK
DolinaPOĽOVUTOROK
KameničnáPOĽOVUTOROK
KovaľskáPOĽOVUTOROK
Ku GarduPOĽOVUTOROK
PažitnáPOĽOVUTOROK
PoľovskáPOĽOVUTOROK
SadovníckaPOĽOVUTOROK
SklepárskaPOĽOVUTOROK
BorovicováŠACAUTOROK
DúbravskáŠACAUTOROK
JabloňováŠACAUTOROK
JarkováŠACAUTOROK
KamennáŠACAUTOROK
KaštieľnaŠACAUTOROK
Ku mlynuŠACAUTOROK
KvetnáŠACAUTOROK
LúčnaŠACAUTOROK
Ľudvíkov dvorŠACAUTOROK
MaloidanskáŠACAUTOROK
MierováŠACAUTOROK
MládežníckaŠACAUTOROK
Na záhumníŠACAUTOROK
NemessányihoŠACAUTOROK
Pod StavencomŠACAUTOROK
RannáŠACAUTOROK
SmrekováŠACAUTOROK
ŠemšianskaŠACAUTOROK
BuzinskáŠACA_LDVUTOROK
NemessányihoŠACA_LDVUTOROK
Za kaštieľomŠACA_LDVUTOROK
BazalkováŠEBASTOVCEUTOROK
ĎatelinováŠEBASTOVCEUTOROK
HarmančekováŠEBASTOVCEUTOROK
LevanduľováŠEBASTOVCEUTOROK
PapradiaŠEBASTOVCEUTOROK
PodbeľováŠEBASTOVCEUTOROK
PrasličkováŠEBASTOVCEUTOROK
RepíkováŠEBASTOVCEUTOROK
RozmarínováŠEBASTOVCEUTOROK
ŠalviováŠEBASTOVCEUTOROK
ŠebastovceŠEBASTOVCEUTOROK
ŠebastovskáŠEBASTOVCEUTOROK
1. májaKRÁSNASTREDA
AdamovaKRÁSNASTREDA
Ulica Alexandra DubčekaKRÁSNASTREDA
BaničovaKRÁSNASTREDA
BelapolaKRÁSNASTREDA
BenediktínskaKRÁSNASTREDA
BeniakovaKRÁSNASTREDA
BenkovaKRÁSNASTREDA
BernatovskáKRÁSNASTREDA
BezručovaKRÁSNASTREDA
ČechovovaKRÁSNASTREDA
EdisonovaKRÁSNASTREDA
Feketeova pažiťKRÁSNASTREDA
GoethehoKRÁSNASTREDA
GoldírovaKRÁSNASTREDA
GolianovaKRÁSNASTREDA
HarčarovaKRÁSNASTREDA
HarmincovaKRÁSNASTREDA
HornáKRÁSNASTREDA
K lesuKRÁSNASTREDA
K majeruKRÁSNASTREDA
KeldišovaKRÁSNASTREDA
KertésovaKRÁSNASTREDA
KladenskáKRÁSNASTREDA
KonopnáKRÁSNASTREDA
KrajnáKRÁSNASTREDA
KrásnaKRÁSNASTREDA
KrižinovaKRÁSNASTREDA
Ku štrkoviskuKRÁSNASTREDA
LackovaKRÁSNASTREDA
MalokarpatskáKRÁSNASTREDA
MeškovaKRÁSNASTREDA
MinskáKRÁSNASTREDA
ModranskáKRÁSNASTREDA
MozartovaKRÁSNASTREDA
Na baniseguKRÁSNASTREDA
Na BrehuKRÁSNASTREDA
Na močidláchKRÁSNASTREDA
Na pažitiKRÁSNASTREDA
Ulica na PoliankuKRÁSNASTREDA
Ulica na prednom ZáhumníKRÁSNASTREDA
Ulica na zadnom ZáhumníKRÁSNASTREDA
Na záhumníKRÁSNASTREDA
NábrežnáKRÁSNASTREDA
Nad BelogradomKRÁSNASTREDA
NováKRÁSNASTREDA
OpátskaKRÁSNASTREDA
OrnáKRÁSNASTREDA
OrtoviskáKRÁSNASTREDA
PasienkováKRÁSNASTREDA
PezinskáKRÁSNASTREDA
PiesočnáKRÁSNASTREDA
PolesnáKRÁSNASTREDA
PollovaKRÁSNASTREDA
PrašnáKRÁSNASTREDA
Pri HornádeKRÁSNASTREDA
Pri sídliskuKRÁSNASTREDA
Pri studničkeKRÁSNASTREDA
Pri TelekuKRÁSNASTREDA
Pri TelekuKRÁSNASTREDA
RačianskaKRÁSNASTREDA
Rašov majerKRÁSNASTREDA
RehoľnáKRÁSNASTREDA
RulandskáKRÁSNASTREDA
RybárskaKRÁSNASTREDA
SkalickáKRÁSNASTREDA
SmutnáKRÁSNASTREDA
StaroslovenskáKRÁSNASTREDA
Ulica sv. GorazdaKRÁSNASTREDA
SvätovavrineckáKRÁSNASTREDA
ŠtrkováKRÁSNASTREDA
ŠuhajovaKRÁSNASTREDA
TatarkovaKRÁSNASTREDA
TibavskáKRÁSNASTREDA
TokajskáKRÁSNASTREDA
TramínováKRÁSNASTREDA
TraťováKRÁSNASTREDA
UkrajinskáKRÁSNASTREDA
UrbárskaKRÁSNASTREDA
ValalickáKRÁSNASTREDA
ValalickáKRÁSNASTREDA
VínnaKRÁSNASTREDA
VýchodnáKRÁSNASTREDA
Východná 5. dom v poradíKRÁSNASTREDA
Vyšný dvorKRÁSNASTREDA
Za mostomKRÁSNASTREDA
ZáhumnieKRÁSNASTREDA
ZelenáKRÁSNASTREDA
ŽiackaKRÁSNASTREDA
AlšavskáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
BazováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
BažantiaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
BorievkováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
CezmínováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
DrieňováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
DrozdiaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
DubováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
HájnickáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
HlohováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
HrabováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
JačmennáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
JarabinováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
JeleniaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
JelšováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
JenisejskáVYŠNÉ OPÁTSKEŠTVRTOK
Južné nábrežieVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
KlinčekováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
KosatcováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
KráličiaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
KukuričnáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
LieskováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
NevädzováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
Nižná úvraťVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
Opatovská cestaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
OrechováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
OvsenáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
Pod hrebienkomVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
Pod vinicamiVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
Prešovská cestaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
PríkraVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
PrvosienkováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
PšeničnáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
PúpavováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
RažnáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
RoľníckaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
Sečovská cestaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
SlávičiaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
SlivníkVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
SnežienkováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
ŠafranováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
ŠarišskáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
ŠípkováVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
ŠkovránčiaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
TigriaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
V úvozeVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
Včelárska pasekaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
ViničnáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
Vo výmoliVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
Vyšné OpátskeVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
ZajačiaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
ZemplínskaVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
ŽatevnáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
ŽitnáVYŠNÉ OPÁTSKESTREDA
TextilnáNAD JAZEROMSTREDA
ŽdiarskaNAD JAZEROMSTREDA
AbovskáBARCAŠTVRTOK
BarčianskaBARCAŠTVRTOK
BerzeviczyhoBARCAŠTVRTOK
BorodáčovaBARCAŠTVRTOK
BronzováBARCAŠTVRTOK
CínováBARCAŠTVRTOK
CirbusovejBARCAŠTVRTOK
ČkalovováBARCAŠTVRTOK
FándlyhoBARCAŠTVRTOK
FandyhoBARCAŠTVRTOK
GavlovičovaBARCAŠTVRTOK
HečkovaBARCAŠTVRTOK
HorovovaBARCAŠTVRTOK
HraničnáBARCAŠTVRTOK
ChrómováBARCAŠTVRTOK
JanitorovaBARCAŠTVRTOK
KapustnáBARCAŠTVRTOK
KostrovaBARCAŠTVRTOK
KrátkaBARCAŠTVRTOK
KubíkováBARCAŠTVRTOK
ĽanováBARCAŠTVRTOK
MatičnáBARCAŠTVRTOK
MedenáBARCAŠTVRTOK
MočiarnaBARCAŠTVRTOK
MosadznáBARCAŠTVRTOK
Na staniciBARCAŠTVRTOK
Námestie mladých poľnohospodárovBARCAŠTVRTOK
NiklováBARCAŠTVRTOK
OsloboditeľovBARCAŠTVRTOK
OvocnáBARCAŠTVRTOK
PlatinováBARCAŠTVRTOK
PokojnáBARCAŠTVRTOK
PoničanovaBARCAŠTVRTOK
Pri ihriskuBARCAŠTVRTOK
Pri pošteBARCAŠTVRTOK
Pri salašiBARCAŠTVRTOK
Pri vagovniBARCAŠTVRTOK
Pri železničnej staniciBARCAŠTVRTOK
RadlinskéhoBARCAŠTVRTOK
RusnákovaBARCAŠTVRTOK
StriebornáBARCAŠTVRTOK
SvetláBARCAŠTVRTOK
Svetlá pustaBARCAŠTVRTOK
TepléhoBARCAŠTVRTOK
TešedíkovaBARCAŠTVRTOK
TimravyBARCAŠTVRTOK
TitánováBARCAŠTVRTOK
TurnianskaBARCAŠTVRTOK
VozárovaBARCAŠTVRTOK
Za školouBARCAŠTVRTOK
ZborovjanovaBARCAŠTVRTOK
ZemianskaBARCAŠTVRTOK
ZichyhoBARCAŠTVRTOK
ZinkováBARCAŠTVRTOK
BedľováLORINČÍKŠTVRTOK
BeskydskáLORINČÍKŠTVRTOK
ČergovskáLORINČÍKŠTVRTOK
Ku FurmanciLORINČÍKŠTVRTOK
LorinčíkLORINČÍKŠTVRTOK
Na KošariskuLORINČÍKŠTVRTOK
PieninskáLORINČÍKŠTVRTOK
Pod HájmiLORINČÍKŠTVRTOK
PoloninskáLORINČÍKŠTVRTOK
PytliackaLORINČÍKŠTVRTOK
SlukováLORINČÍKŠTVRTOK
BetliarskaPEREŠŠTVRTOK
GelnickáPEREŠŠTVRTOK
HaburskáPEREŠŠTVRTOK
JelšavskáPEREŠŠTVRTOK
KrásnohorskáPEREŠŠTVRTOK
KrompašskáPEREŠŠTVRTOK
MedzevskáPEREŠŠTVRTOK
PerešPEREŠŠTVRTOK
PerešskáPEREŠŠTVRTOK
RevúckaPEREŠŠTVRTOK
SvidníckaPEREŠŠTVRTOK
MacákovaPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
BystrickáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
JasovskáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
Pod lesomPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
SabinovskáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
SabinovskáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
SadovníckaPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
VranovskáPEREŠ / LORINČÍKŠTVRTOK
BankovSEVERPIATOK
Horný BankovSEVERPIATOK
KomenskéhoSEVERPIATOK
SuchodolinskáSEVERPIATOK
ČermeľSEVERPIATOK
Čermeľská cestaSEVERPIATOK
Čermeľské údolieSEVERPIATOK
DobšinskéhoSEVERPIATOK
GogoľovaSEVERPIATOK
HavlíčkovaSEVERPIATOK
HrbováSEVERPIATOK
HurbanovaSEVERPIATOK
JahodováSEVERPIATOK
JedľováSEVERPIATOK
JunáckaSEVERPIATOK
LesnáSEVERPIATOK
MalinováSEVERPIATOK
MánesovaSEVERPIATOK
Pod kaštieľomSEVERPIATOK
Pod vlekomSEVERPIATOK
PotočnáSEVERPIATOK
SlovenskéhoSEVERPIATOK
TŕňováSEVERPIATOK
UrbánkovaSEVERPIATOK
ÚzkaSEVERPIATOK
VišňováSEVERPIATOK
Vnútorný Červený brehSEVERPIATOK
Vonkajší Červený brehSEVERPIATOK
WatsonovaSEVERPIATOK
ZáhradnáSEVERPIATOK
ŽľabySEVERPIATOK
Cesta pod HradovouSEVERPIATOK
CyklistickáSEVERPIATOK
ĎumbierskaSEVERPIATOK
HuncovskáSEVERPIATOK
KončistáSEVERPIATOK
LomnickáSEVERPIATOK
MengusovskáSEVERPIATOK
Pod šiancomSEVERPIATOK
SlavkovskáSEVERPIATOK
ŠtrbskáSEVERPIATOK
VihorlatskáSEVERPIATOK
ZoborskáSEVERPIATOK
BleskováJUHPIATOK
BrezováJUHPIATOK
BulharskáJUHPIATOK
DomčekováJUHPIATOK
DúhováJUHPIATOK
FejovaJUHPIATOK
FranckovaJUHPIATOK
GaštanováJUHPIATOK
GemerskáJUHPIATOK
HolubyhoJUHPIATOK
JantárováJUHPIATOK
JavorováJUHPIATOK
Južná triedaJUHPIATOK
KalinčiakovaJUHPIATOK
KórejskáJUHPIATOK
KošťovaJUHPIATOK
KrasiňskéhoJUHPIATOK
KriváJUHPIATOK
KukučínovaJUHPIATOK
KupeckéhoJUHPIATOK
LichardovaJUHPIATOK
LipováJUHPIATOK
MilosrdenstvaJUHPIATOK
MlynárskaJUHPIATOK
MongolskáJUHPIATOK
Moskovská triedaJUHPIATOK
MudroňovaJUHPIATOK
NerudovaJUHPIATOK
OmskáJUHPIATOK
OstravskáJUHPIATOK
OštepováJUHPIATOK
PaulínyhoJUHPIATOK
PeknáJUHPIATOK
PerlováJUHPIATOK
PlatanováJUHPIATOK
PoľskáJUHPIATOK
Pri nemocniciJUHPIATOK
RastislavovaJUHPIATOK
RázusovaJUHPIATOK
RímskaJUHPIATOK
RiznerovaJUHPIATOK
RosnáJUHPIATOK
RumunskáJUHPIATOK
SkladnáJUHPIATOK
SlnečnáJUHPIATOK
SmetanováJUHPIATOK
StaničnáJUHPIATOK
ŠkolskáJUHPIATOK
ŠoltésovejJUHPIATOK
TáborskáJUHPIATOK
TicháJUHPIATOK
TopoľováJUHPIATOK
TranovskéhoJUHPIATOK
VajanskéhoJUHPIATOK
VeternáJUHPIATOK
VojvodskáJUHPIATOK
VrabčiaJUHPIATOK
WerferovaJUHPIATOK
ZlatáJUHPIATOK
ŽižkovaJUHPIATOK
AlvinczyhoSTARÉ MESTOPIATOK
AlžbetinaSTARÉ MESTOPIATOK
BačíkovaSTARÉ MESTOPIATOK
BajzovaSTARÉ MESTOPIATOK
BellovaSTARÉ MESTOPIATOK
BencúrovaSTARÉ MESTOPIATOK
BielaSTARÉ MESTOPIATOK
BočnáSTARÉ MESTOPIATOK
ČajakovaSTARÉ MESTOPIATOK
ČajkovskéhoSTARÉ MESTOPIATOK
DargovskáSTARÉ MESTOPIATOK
Dominikánske námestieSTARÉ MESTOPIATOK
Drevný trhSTARÉ MESTOPIATOK
FloriánskaSTARÉ MESTOPIATOK
GorkéhoSTARÉ MESTOPIATOK
GrešákovaSTARÉ MESTOPIATOK
HlavnáSTARÉ MESTOPIATOK
HradbováSTARÉ MESTOPIATOK
HrnčiarskaSTARÉ MESTOPIATOK
HusárskaSTARÉ MESTOPIATOK
JesenskéhoSTARÉ MESTOPIATOK
JiskrovaSTARÉ MESTOPIATOK
KarpatskáSTARÉ MESTOPIATOK
KmeťovaSTARÉ MESTOPIATOK
KováčskaSTARÉ MESTOPIATOK
KrmanovaSTARÉ MESTOPIATOK
LofflerovaSTARÉ MESTOPIATOK
LomenáSTARÉ MESTOPIATOK
MaláSTARÉ MESTOPIATOK
MasarykovaSTARÉ MESTOPIATOK
MäsiarskaSTARÉ MESTOPIATOK
MlynskáSTARÉ MESTOPIATOK
MojmírovaSTARÉ MESTOPIATOK
MoyzesovaSTARÉ MESTOPIATOK
MuránskaSTARÉ MESTOPIATOK
Námestie osloboditeľovSTARÉ MESTOPIATOK
OrliaSTARÉ MESTOPIATOK
Pri Miklušovej väzniciSTARÉ MESTOPIATOK
Pri plynárniSTARÉ MESTOPIATOK
PriemyselnáSTARÉ MESTOPIATOK
PuškinovaSTARÉ MESTOPIATOK
RooseweltovaSTARÉ MESTOPIATOK
RumanovaSTARÉ MESTOPIATOK
SvätoplukovaSTARÉ MESTOPIATOK
ŠkultétyhoSTARÉ MESTOPIATOK
ŠtefánikovaSTARÉ MESTOPIATOK
ŠtítováSTARÉ MESTOPIATOK
ŠtúrovaSTARÉ MESTOPIATOK
TajovskéhoSTARÉ MESTOPIATOK
ThurzovaSTARÉ MESTOPIATOK
TimonovaSTARÉ MESTOPIATOK
UngárovaSTARÉ MESTOPIATOK
VodnáSTARÉ MESTOPIATOK
VrátnaSTARÉ MESTOPIATOK
ZádielskaSTARÉ MESTOPIATOK
ZbrojničnáSTARÉ MESTOPIATOK
ZvonárskaSTARÉ MESTOPIATOK
Alešovo nábrežieSEVERSOBOTA
AtletickáSEVERSOBOTA
BaníckaSEVERSOBOTA
BežeckáSEVERSOBOTA
Čermeľské prielohySEVERSOBOTA
ČeskáSEVERSOBOTA
ChrastieSEVERSOBOTA
CimborkovaSEVERSOBOTA
CyprusováSEVERSOBOTA
DetvianskaSEVERSOBOTA
DružstevnáSEVERSOBOTA
FakľováSEVERSOBOTA
Festivalové námestieSEVERSOBOTA
HeydukovaSEVERSOBOTA
HlinkovaSEVERSOBOTA
HorolezeckáSEVERSOBOTA
JazdeckáSEVERSOBOTA
Kavečianska cestaSEVERSOBOTA
Kostolianska cestaSEVERSOBOTA
KostolnáSEVERSOBOTA
LeteckáSEVERSOBOTA
LiptovskáSEVERSOBOTA
MagdalénskaSEVERSOBOTA
MájováSEVERSOBOTA
MoravskáSEVERSOBOTA
Na KalváriiSEVERSOBOTA
Na šajbeSEVERSOBOTA
Národná triedaSEVERSOBOTA
Národné námestieSEVERSOBOTA
NitrianskaSEVERSOBOTA
OlivováSEVERSOBOTA
OravskáSEVERSOBOTA
PalárikovaSEVERSOBOTA
PalmováSEVERSOBOTA
Račí potokSEVERSOBOTA
RozálskaSEVERSOBOTA
SládkovičovaSEVERSOBOTA
SlovenskáSEVERSOBOTA
Slovenskej jednotySEVERSOBOTA
ŠportováSEVERSOBOTA
Stará spišská cestaSEVERSOBOTA
SvornostiSEVERSOBOTA
Ťahanovské riadkySEVERSOBOTA
TerchovskáSEVERSOBOTA
TolstéhoSEVERSOBOTA
TomášikovaSEVERSOBOTA
TrenčianskaSEVERSOBOTA
TuristickáSEVERSOBOTA
VencováSEVERSOBOTA
Za amfiteátromSEVERSOBOTA
Za štadiónomSEVERSOBOTA
ZáborskéhoSEVERSOBOTA
ZvolenskáSEVERSOBOTA
BudanováKAVEČANYSOBOTA
GazdovskáKAVEČANYSOBOTA
GoroveckáKAVEČANYSOBOTA
K ihriskuKAVEČANYSOBOTA
KadlubskáKAVEČANYSOBOTA
KavečanyKAVEČANYSOBOTA
Kavečianska cestaKAVEČANYSOBOTA
KopečnáKAVEČANYSOBOTA
LoveckáKAVEČANYSOBOTA
LyžiarskaKAVEČANYSOBOTA
Na HôrkeKAVEČANYSOBOTA
Na RožkuKAVEČANYSOBOTA
NivkyKAVEČANYSOBOTA
ObláKAVEČANYSOBOTA
Pod VitalinouKAVEČANYSOBOTA
PodkamennáKAVEČANYSOBOTA
RokyckáKAVEČANYSOBOTA
StrážnaKAVEČANYSOBOTA
ŠamborskáKAVEČANYSOBOTA
ŠirokáKAVEČANYSOBOTA
VyhoňskáKAVEČANYSOBOTA
VyšnáKAVEČANYSOBOTA
BrusnicováŤAHANOVCE obecSOBOTA
JazvečiaŤAHANOVCE obecSOBOTA
MaďarskáŤAHANOVCE obecSOBOTA
MagnezitárskaŤAHANOVCE obecSOBOTA
Na hájikuŤAHANOVCE obecSOBOTA
Na sihotiŤAHANOVCE obecSOBOTA
Pri HrušoveŤAHANOVCE obecSOBOTA
RepnáŤAHANOVCE obecSOBOTA
ŤahanovskáŤAHANOVCE obecSOBOTA
ŽeliarskaŤAHANOVCE obecSOBOTA