Odvoz odpadu na skládky a do ZEVO

Podnikateľ môže využiť možnosť vývozu odpadu našimi vozidlami na základe objednávky, príp. na základe zmluvy. Túto službu je možné si zabezpečiť osobne, e-mailom (obchod@kosit.sk) alebo telefonicky (055/72 70 744). Objednávka sa stáva záväznou po jej potvrdení e-mailom zo strany spoločnosti KOSIT.

O všetky potrebné doklady, ako aj vozidlá spĺňajúce podmienky prepravy, sa postará spoločnosť KOSIT a.s. automaticky. V prípade prepravy NO spoločnosť KOSIT a.s. zabezpečí povinnosti ohlásenia prepravy NO v zmysle zákona o odpadoch za Podnikateľa.

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a ekologické nakladanie s rôznymi druhmi odpadov.

Ak má podnikateľ záujem o dlhodobú spoluprácu s našou spoločnosťou, môže kontaktovať oddelenie obchodu na obchod@kosit.sk