Komplexné legislatívne poradenstvo

Komplexné legislatívne poradenstvo pre podnikateľov zahŕňa konzultácie a prípravu všetkých podkladov požadovaných úradmi v nasledujúcich oblastiach:

  • dohľad v oblasti legislatívy pre nakladanie s odpadmi /zákon o odpadoch/
  • nakladanie s odpadovými vodami /zákon o vodách/
  • ochrana ovzdušia
  • pre prevádzkovanie zariadení  a činností v jurisdikcii  životného prostredia
  • zabezpečenie  dodržiavania povinností a predpisov v oblasti ochrany životného prostredia na pracoviskách a prevádzkach
  • overovanie stavu a interná kontrola.