Zaujímavosti o triedenom zbere

Plast

 • Prvý plast vynašiel Leonardo da Vinci
 • Plast sa v prírode v priemere rozkladá 100 až 1000 rokov
 • Plasty sú vyrobené z chemických látok získaných predovšetkým z ropy
 • Plasty sú najpoužívanejším materiálom
 • Bežný Slovák spotrebuje najviac igelitiek v Európe. Až 466 ročne
 • Plast na spracovanie končí najčastejšie v Čine
 • Najväčšou skládkou plastu je oceán
 • Za rok sa vo svete vyprodukuje približne 100 miliónov ton plastov, z toho v Európe približne 24 miliónov. Do odpadu sa v Európe dostáva zhruba 16 mil. ton, z toho až 10 mil. ton je vytvorených domácnosťami.
 • Plast je možné recyklovať obmedzene

Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, PET (polyetyléntereftalát), fľaše od nápojov, sirupov,  PP (polypropylén): PVC, obaly kozmetických výrobkov,

Nepatrí sem: znečistené obaly (chemikáliami či olejmi), viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.


Papier

 • Papier sa prvýkrát objavil v Čine v 14 storočí.
 • Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna.
 • Odhadom existuje 250 druhov papiera.
 • Papier tvorí cca 20 % odpadu
 • Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva.
 • Môžeme ho recyklovať 5 až 8x.
 • pri jeho označovaní sa používajú grafické znaky s použitím písmen a čísel. Tak vieme a aký obal ide. (vlnitá, hladká lepenka, kartón)


Patria sem: časopisy a noviny, papierové vrecúška, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové letáky papierová lepenka, kartóny, knihy bez obalov …

Nepatrí sem: obaly z kombinovaných materiálov (nápojové kartóny od trvanlivého mlieka, džúsov, štiav), hygienické potreby, zamastený a veľmi znečistený papier, kopírovací a samoprepisovací celofán, fotografický papier

Nápojové kartóny – zaujímavosti

 • Nápojový kartón je zložený z niekoľkých vrstiev. Jeho zloženie umožňuje uchovanie nápojov a potravín dlhú dobu bez pridávania konzervačných látok.
 • Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach.
 • Každá vrstva má svoju presnú úlohu
  70 až 85 % kartón
  20 % polyetylén je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy
  5 % hliník chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami.
 • Papierenské vlákna používané na výrobu nápojových kartónov sú dlhé a pevné, čo znamená, že sú obzvlášť hodnotné pre výrobu papiera. Recykláciou nápojových kartónov sa pri výrobe papiera dajú nahradiť primárne dlhé vlákna a tým šetriť lesy.
 • Proces recyklácie nápojových kartónov je známy aj ako rozvlákňovanie. To znamená, že vlákna sa máčajú vo vode, nabobtnajú a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od hliníka a polyméru.Ročne skončí na skládke takmer 5 000 ton nápojových kartónov.
 • V prípade vrecového zberu triedim nápojové kartóny do žltého vreca spolu s plastom a drobným kovom.

Patrí sem: Obaly zo štiav, džúsov, mliečnych výrobkov, vína..

Nepatrí sem: Mastný inak znečistený papier, lepenka, kartón, hygienické potreby


Kovy

Z domácnosti sa zbierajú farebné aj ostatné kovy.

Delíme ich na obaly zo železa, ocele a hliníka

Patria sem: Nápojové obaly, staré riady, drobný železný šrot, drôty a káble, oceľ, kovové obaly od niektorých potravín, plechovky.

Nepatrí sem: Znečistené kovové obaly, kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty, nápojové kartóny a pod.