Školský zber papiera 2021

Našim spoločným cieľom je vyzbierať 300 ton papiera a zachrániť tak až 5000 stromov.

Spoločnosť KOSIT vyhlasuje v termíne od 20. septembra do 28. februára 2022 zber papiera, ktorý je sprevádzaný atraktívnou súťažou o finančné ceny. Súťažíme až v 4 kategóriách.

Do súťaže bude zaradený každý štátny, súkromný a cirkevný vzdelávací subjekt – školské zariadenie (napr. materské školy, spojené základné školy s materskou školou, základné školy, stredné školy, vysoké školy) zriadené na území mesta Košice a v priľahlých obciach do 25 km od hranice mesta Košice. Registrácia do zberu papiera prebieha prostredníctvom krátkeho REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA a je možná počas celej doby trvania súťaže.

 

Ako súťažiť

  • úlohou školy je počas súťaže vyzbierať čo najväčšie množstvo papiera, ktorý bude vykupovaný za vopred dohodnutú cenu,
  • školy si môžu zvoliť dve varianty odvozu vyzbieraného papiera: 
  1. zbieranie v dlhšom časovom intervale v období trvania súťaže, kedy je papier ukladaný vo vlastných priestoroch školského zariadenia, a následné jednodňové pristavenie kontajnera,

       ALEBO

       2. krátkodobý zber s pristavením zberného kontajnera na maximálne 3 pracovné dni a následné odvezenie,

  • zber zo školy bude následne odvezený na váženie a ďalšie zhodnotenie,
  • platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papiera bude prevedená elektronicky na definovaný účet školského zariadenia najneskôr 30 dní od skončenia zberu,
  • doprava i váženie druhotných surovín budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťaže.

 

 

Výherné kategórie

  1. CELKOVÉ VYZBIERANÉ MNOŽSTVO PAPIERA ZA ŠKOLU
  2. MNOŽSTVO PAPIERA VYZBIERANÉHO PAPIERA V PREPOČTE NA JEDNÉHO ŽIAKA ŠKOLY
  3. ŽIAK / ŠTUDENT S VYZBIERANÝM NAJVYŠŠÍM MNOŽSTVOM PAPIERA
  4. PÄŤ NÁHODNE VYŽREBOVANÝCH ŠKÔL ZO VŠETKÝCH ZAPOJENÝCH DO ZBERU
 

Ako sa prihlásiť

Prihlásiť sa možno počas celej doby trvania súťaže prostredníctvom registračného formulára: https://bit.ly/zber_papiera_registracia

Do súťaže budú zaradené len registrované školy, s ktorými sa následne skontaktuje obchodný zástupca spoločnosti KOSIT.

 

Hodnotenie

Výsledky zapojených škôl budú uverejnené najneskôr 8. marca 2022 na webovom sídle spoločnosti www.kosit.sk

Celková hodnota výhier predstavuje až 5000 EUR! Hodnotenie bude prebiehať v 4 kategóriách:

 

1. kategória: CELKOVÉ VYZBIERANÉ MNOŽSTVO PAPIERA ZA ŠKOLU

1.miesto1.000 EUR
2.miesto500 EUR
3.miesto300 EUR

 

2. kategória: MNOŽSTVO PAPIERA VYZBIERANÉHO PAPIERA V PREPOČTE NA JEDNÉHO ŽIAKA ŠKOLY 

1.miesto1.000 EUR
2.miesto500 EUR
3.miesto300 EUR

 

3. kategória: ŽIAK / ŠTUDENT S VYZBIERANÝM NAJVYŠŠÍM MNOŽSTVOM PAPIERA

1.miesto400 EUR
2. miesto300 EUR
3. miesto200 EUR

 

4. kategória: PÄŤ NÁHODNE VYŽREBOVANÝCH ŠKÔL ZO VŠETKÝCH ZAPOJENÝCH DO ZBERU

1.100 EUR
2.100 EUR
3.100 EUR
4.100 EUR
5.100 EUR

Želáme úspešný zber a držíme palce k výhre!

 

Dodatok č.1 z 23.11.2021 (k stiahnutiu)

Štatút súťaže z 15.09.2021 (k stiahnutiu)