Školský zber papiera 2021 / 2022

Našim spoločným cieľom je vyzbierať 300 ton papiera a zachrániť tak až 5000 stromov.

Spoločnosť KOSIT vyhlasuje v termíne od 20. septembra 2021 do 28. februára 2022 zber papiera, ktorý je sprevádzaný atraktívnou súťažou o finančné ceny. Súťažíme až v 4 kategóriách.

Do súťaže bude zaradený každý štátny, súkromný a cirkevný vzdelávací subjekt – školské zariadenie (napr. materské školy, spojené základné školy s materskou školou, základné školy, stredné školy, vysoké školy) zriadené na území mesta Košice a v priľahlých obciach do 25 km od hranice mesta Košice. Registrácia do zberu papiera prebieha prostredníctvom krátkeho REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA a je možná počas celej doby trvania súťaže.

 

Ako súťažiť

  • úlohou školy je počas súťaže vyzbierať čo najväčšie množstvo papiera, ktorý bude vykupovaný za vopred dohodnutú cenu,
  • školy si môžu zvoliť dve varianty odvozu vyzbieraného papiera: 
  1. zbieranie v dlhšom časovom intervale v období trvania súťaže, kedy je papier ukladaný vo vlastných priestoroch školského zariadenia, a následné jednodňové pristavenie kontajnera,

       ALEBO

       2. krátkodobý zber s pristavením zberného kontajnera na maximálne 3 pracovné dni a následné odvezenie,

  • zber zo školy bude následne odvezený na váženie a ďalšie zhodnotenie,
  • platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papiera bude prevedená elektronicky na definovaný účet školského zariadenia najneskôr 30 dní od skončenia zberu,
  • doprava i váženie druhotných surovín budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťaže.

 

 

Výherné kategórie

  1. CELKOVÉ VYZBIERANÉ MNOŽSTVO PAPIERA ZA ŠKOLU
  2. MNOŽSTVO PAPIERA VYZBIERANÉHO PAPIERA V PREPOČTE NA JEDNÉHO ŽIAKA ŠKOLY
  3. ŽIAK / ŠTUDENT S VYZBIERANÝM NAJVYŠŠÍM MNOŽSTVOM PAPIERA
  4. PÄŤ NÁHODNE VYŽREBOVANÝCH ŠKÔL ZO VŠETKÝCH ZAPOJENÝCH DO ZBERU
 

Ako sa prihlásiť

Prihlásiť sa možno počas celej doby trvania súťaže prostredníctvom registračného formulára: https://bit.ly/zber_papiera_registracia

Do súťaže budú zaradené len registrované školy, s ktorými sa následne skontaktuje obchodný zástupca spoločnosti KOSIT.

 

Hodnotenie

Výsledky zapojených škôl budú uverejnené najneskôr 8. marca 2022 na webovom sídle spoločnosti www.kosit.sk

Celková hodnota výhier predstavuje až 5000 EUR! 

 

Vyhodnotenie súťaže, 7.3.2022

1. kategória: CELKOVÉ VYZBIERANÉ MNOŽSTVO PAPIERA ZA ŠKOLU
1. miesto1.000 EURZŠ Kežmarská 30
2. miesto500 EURZŠ Družicová 4
3. miesto300 EURZŠ Gemerská 2

 

2. kategória: MNOŽSTVO PAPIERA VYZBIERANÉHO PAPIERA V PREPOČTE NA JEDNÉHO ŽIAKA ŠKOLY 

1. miesto1.000 EURMŠ Repíková 58
2. miesto500 EURMŠ Ipeľská 10
3. miesto300 EURZŠ Kokšov-Bakša 20

 

3. kategória: ŽIAK / ŠTUDENT S VYZBIERANÝM NAJVYŠŠÍM MNOŽSTVOM PAPIERA

1. miesto400 EURZŠ Bruselská 18
2. miesto300 EURMŠ Ipeľská 10
3. miesto200 EURZŠ Ruskov

 

4. kategória: PÄŤ NÁHODNE VYŽREBOVANÝCH ŠKÔLZO VŠETKÝCH ZAPOJENÝCH DO ZBERU

100 EURZŠ Trebišovská 10, Košice
100 EURMŠ Nešporova 28, Košice
100 EURMŠ Kovaľská 12/A, Košice
100 EURZŠ Pionierska 33, Čaňa
100 EURObchodná akadémia Watsonova 61, Košice

 

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!

 

Vyhodnotenie súťaže zo 07.03.2022 (k stiahnutiu)

Dodatok č.1 z 23.11.2021 (k stiahnutiu)

Štatút súťaže z 15.09.2021 (k stiahnutiu)