Sezónne upratovanie

Sezónne upratovanie je ďalšia služba, ktorú poskytuje spoločnosť KOSIT a.s. pre obyvateľov Košíc.  Je to aktivita, ktorá pomáha Košičanom,  zbaviť sa už starých alebo nepotrebných vecí nadrozmerného objemu a to ich umiestnením do veľkokapacitných kontajnerov (VKK) rozmiestnených podľa vopred určeného HARMONOGRAMU.  O umiestnení týchto kontajnerov na konkrétnych uliciach a v určitých termínoch rozhoduje mestská časť spoločne s mestom Košice. Služba sezónneho upratovania dopĺňa služby zberných dvorov.

 

 
Radi by sme obyvateľov požiadali, aby odpad, ktorý vhadzujú do veľkokapacitného kontajnera minimalizovali, teda zmenšovali jeho objem a nenapĺňali kontajner do výšky nad 30 cm od horného okraja.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste odpad, ktorý sa nevmestí do VKK neukladali vedľa kontajnera, ale využili možnosť odovzdať ho na jednom z našich 5 zberných dvoroch.

Do veľkokapacitného kontajnera

  • Patria: parkety, starý nábytok (napr. postele, skrine, sedačky, koberce, drevené laty, kreslá a stoličky, staré kuchynské linky – tento odpad je potrebné minimalizovať!)
  • Nepatria: triedený odpad (papier, plasty, kovy, nápojové kartóny, sklo) kuchynský odpad, bioodpad pokiaľ nie je inak určené.

 

KOSIT a.s. žiada všetkých obyvateľov aby rozumne nakladali s odpadom a nevyhadzovali do kontajnerov odpad ako:

  • tlejúci,
  • výbušný a nebezpečný odpad,
  • obaly z horľavých látok,
  • horľavé kvapaliny,
  • nehasené vápno.

 

Tento odpad spôsobuje riziko vzniku požiaru, materiálne škody a môže zapríčiniť aj vážne ohrozenie na zdraví človeka.