Poznáte pravidlá triedenia odpadov v domácnosti?
14. apríla 2024
Do skupiny KOSIT pribudla spoločnosť FÚRA s.r.o.
19. júna 2024

Teraz až 2.000 € pre nových vodičov skupiny C!

Uvažujete o zmene zamestnania, alebo hľadáte ďalšie možnosti popri súčasnej práci?

Staňte sa aj Vy súčasťou tímu našich skúsených vodičov!

U nás nájdete stabilnú prácu a pravidelný príjem.

 

Hrubá mzda: od 1.000 € / mesiac

Finálna úroveň mzdy závisí kvalifikácie a skúseností.
Priemerná mzda vodiča: 1.000 – 1.750 € / mesiac

 

Náborový bonus: 2.000 €

PODMIENKY:

 • nesmie ísť o uchádzača  – vodiča sk C, ktorý v priebehu posledných 12 mesiacov pracoval na pozícii vodič sk C pre KOSIT a.s. alebo niektorú z jej dcérskych spoločností,
 • nesmie ísť o uchádzača, ktorý už pracoval pre KOSIT a.s. alebo jej dcérsku spoločnosť v priebehu posledných 12 mesiacov na inej pracovnej pozícii ako vodič, alebo pred viac ako 12 mesiacmi na akejkoľvek pozícii, a s ktorým bol predchádzajúci pracovný pomer skončený z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny,
 • uchádzač musí spĺňať všetky podmienky požadované právnymi predpismi (vodičské oprávnenie skupiny C, zdravotná a psychologická spôsobilosť) a internými požiadavkami zamestnávateľa (uchádzač musí prejsť riadnym výberovým konaním vrátane skúšobnej jazdy),
 • uchádzač nemusí mať kvalifikačnú kartu vodiča (ďalej len „KKV“), zamestnávateľ mu uhradí náklady spojené so získaním KKV, pričom v prípade, ak nezotrval v pracovnom pomere po dobu 3 rokov alebo s ním zamestnávateľ skončil pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny alebo neuspokojivých pracovných výsledkov, zamestnávateľ bude mať nárok na vrátenie nákladov na KKV v plnej výške,
 • náborový príspevok sa uhradí novému vodičovi nasledovne:
  1.000,- EUR po skončení skúšobnej doby a za predpokladu, že v skúšobnej dobe nedošlo k skončeniu pracovného pomeru z jeho strany alebo zo strany zamestnávateľa,
  1.000,- EUR po odpracovaní 12 mesiacov,
 • uzatvorí dohodu o poskytnutí náborového príspevku, ktorou sa zaviaže zotrvať v spoločnosti minimálne 3 roky a k vráteniu príspevku v alikvotnej výške za každý aj začatý neodpracovaný mesiac, ak nezotrvá u zamestnávateľa po dobu 3 rokov alebo ak zamestnávateľ s ním skončil pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny alebo menej uspokojivých pracovných výsledkov,
 • zamestnávateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o tom, že tento príspevok už nebude poskytovať alebo časovo obmedziť jeho poskytovanie.
Máte záujem o prácu vodiča v spoločnosti KOSIT?

 

 

BENEFITY:

 • Moderné vozidlá, pravidelná obnova vozového parku
 • Možnosť bezplatného rozšírenia kvalifikácie
 • Polročné a koncoročné odmeny
 • Odmeňovací systém podľa pracovného výkonu
 • Stravné lístky aj za dovolenkové dni
 • Príspevok na DDS
 • Automatické zvýšenie mzdy po odpracovaní doby dohodnutej s odborovou organizáciou pôsobiacou u zamestnávateľa
 • …a ďalšie

Chcete získať viac informácií o dostupných pozíciách? V prípade Vášho záujmu stať sa vodičom spoločnosti KOSIT, alebo u nás pracovať na iných pozíciách, pošlite svoj životopis e-mailom na personalne@kosit.sk. Tešíme sa na nových kolegov!

 
 
 

 


Krátko o spoločnosti KOSIT a.s.
Spoločnosť KOSIT a.s. bola založená v roku 2001. Je technologicky inovatívnou spoločnosťou, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálny sektor, priemysel, obchod ale aj v oblasti individuálnych zákazníkov. Patrí medzi najvýznamnejších hráčov na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.