Aj malé rozhodnutia prinášajú veľké zmeny

Trieďte s nami... Vedeli ste, že plast sa v prírode rozkladá 100 až 1000 rokov?

PROSÍME, NEVYHADZUJTE DO KONTAJNEROV

tlejúci a výbušný odpad, nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno.
centrum
environmentálnej
výchovy

Od septembra pokračujeme!

Prihláška

zberné dvory na mape

galéria fotografií z podujatí a života spoločnosti