ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ V KOŠICIACH ZAČÍNA 1. 11. 2023
31. októbra 2023
Kontajnery na použiteľné šatstvo, textil a topánky
15. februára 2024

Zber a odvoz vianočných stromčekov

Zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v meste Košice začne spoločnosť KOSIT realizovať od 8. januára. Zber bude prebiehať až do konca februára 2024


Obyvatelia môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať v prípade bytovej zástavby priamo pri stanovištiach kontajnerov, prípadne v ohrádkach na zber vianočných stromčekov, odkiaľ budú priebežne odvážané. Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na mestskou časťou vyhradených miestach, alebo môžu byť prinesené do zberného dvora. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach.

Až 100 drevených ohrádok určených na zber vianočných stromčekov je už od druhej polovice decembra postupne rozmiestňovaných vo väčších i menších košických mestských častiach. Zber stromčekov do ohrádok sa po skúsenostiach z uplynulých rokov u Košičanov teší veľkej obľube. V tomto roku bol z daného dôvodu počet ohrádok oproti minulému roku zdvojnásobený. Takýto zber zaručuje zvýšenie estetickej úrovne prostredia ako pre obyvateľov, tak i návštevníkov určených lokalít. Preto prosíme, aby ohrádky obyvatelia využívali v maximálnej miere.

Či už je stromček uložený k stanovišťu kontajnerov, do ohrádky, alebo iné určené miesto, je žiadané ho čo najdôslednejšie odzdobiť od vianočných dekorácií. Pred zberom ho nie je potrebné baliť do fólie, zväzovať špagátom, či inak pripraviť na odvoz.  

Zničené a viac nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky môžu obyvatelia bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek z piatich zberných dvorov v Košiciach.

 

LOKALITY UMIESTNENIA OHRÁDOK NA ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV:

SÍDLISKO KVP
📍Dénešova 27
📍Dénešova 55
📍Wurmova 13-15
📍Čordákova 46
📍Hemerkova 24
📍Húskova 37
📍Starozagorská 2
📍Klimkovičova
📍Titogradská 2
📍Húskova 1
📍Cottbuská 20
📍Bauerova 21

SÍDLISKO ŤAHANOVCE
📍Aténska 19 
📍Helsinská 21 – Viedenská 1 
📍Havanská 13-16
📍Čínska 11
📍Juhoslovanská 3 
📍Budapeštianska 16-18
📍Berlínska 17
📍Sofijská 1
📍Sofijská 27
📍Varšavská 6

SÍDLISKO NAD JAZEROM
📍Baltická 5
📍Donská 5
📍Levočská 4
📍Ždiarska 10
📍Ždiarska 19-23
📍Talinská 10
📍Galaktická 28
📍Raketová 5
📍Poludníková 4
📍Jenisejská 35
📍Uralská 6

KOŠICE ZÁPAD
📍Jantárové námestie / Československého odboja
📍Smaragdová / Československého odboja
📍Plzenská 13
📍Piešťanská / Bratislavská
📍Žilinská / Stropkovská
📍Levická / Kremnická
📍Levická 68

KOŠICE SEVER
📍Cesta pod Hradovou 35
📍Obrancov mieru 17 
📍Odborárska 1
📍Hlinkova 36
📍Hroncova 19
📍Terchovská 4
📍Gerlachovská 3
📍Hlinkova 17
📍Skautská 50
📍Študentská 9
📍Višňová / Urbánková
📍Vodárenská 19
📍Za štadiónom 5

KOŠICE JUH
📍Lomonosovova 22-24
📍Oštepová ul. pri podzemných kontajneroch
📍Turgenevova 11-13
📍Ostravská 3-5
📍Jantárová 8-10
📍Parčík Jozefa Psotku
📍Krivá
📍Palárikova
📍Južná trieda – Bulharská
📍Krakovská – Užhorodská
📍Vojvodská
📍Gaštanová
📍Žižkova

DARGOVSKÝCH HRDINOV
📍Kurská 24
📍Adlerova 3
📍Buzulucká 12
📍Krosnianska 75
📍Benádova 1
📍Jaltská 1
📍Lidické námestie 5
📍Jegorovovo námestie 5
📍Dvorkinova 7
📍Buzulucká 20
📍Ovručská 1
📍Zupkova 4
📍Fábryho 7

STARÉ MESTO
📍
križovatka Kmeťova / Jesenského / Štefánikova
📍
Bocatiova 
📍nárožie ulíc Jarná / Zimná
📍Kpt. Nálepku 1
📍dvor Stará baštová / Podtatranského / Štefánikova
📍Malá / Karpatská / Dargovská
📍Park Angelinum
📍Thurzova / Löfflerova
📍Jakobyho / Slovenskej jednoty
📍Lomená
📍Branisková
📍Škultétyho

BARCA
📍
Hečkova 14
📍
Hraničná

MYSLAVA
📍
Miestny úrad

KOŠICKÁ NOVÁ VES
📍
Ulica sv. Ladislava
📍Trnková 

VYŠNÉ OPÁTSKE
📍
Miestny úrad
📍Jelšová 24

ŤAHANOVCE
📍Madridská 1

LORINČÍK
📍Macákova 1