Zmena v harmonograme vývozov odpadu
8. decembra 2021
Zrušenie zberného dvora na Jesenského ulici
1. februára 2022

Zber a odvoz vianočných stromčekov

Zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v meste Košice začne spoločnosť KOSIT realizovať od 10. januára. Zber bude prebiehať až do konca februára 2022


„Obyvatelia môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať v prípade bytovej zástavby priamo pri stanovištiach kontajnerov, prípadne v ohrádkach na zber vianočných stromčekov, odkiaľ budú priebežne odvážané. Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na mestskou časťou vyhradených miestach, alebo môžu byť prinesené do zberného dvora. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach.“
uvádza Ing. Michal Hrabovský, riaditeľ Divízie služieb.

Dokopy 50 drevených ohrádok určených na zber vianočných stromčekov bude aj v tomto roku umiestnených v 8 košických mestských častiach. Zber stromčekov do ohrádok zaručuje zvýšenie estetickej úrovne prostredia pre obyvateľov a návštevníkov vybraných lokalít. Obyvateľov mestských častí Staré Mesto, Sídlisko KVP, Západ, Juh, Sever, Dargovských hrdinov, Nad jazeromSídlisko Ťahanovce prosíme, aby tieto ohrádky využívali v maximálnej miere.

Či už je stromček uložený k stanovišťu kontajnerov, do ohrádky, alebo iné určené miesto, je žiadané ho čo najdôslednejšie odzdobiť od vianočných dekorácií. Pred zberom ho nie je potrebné baliť do fólie, zväzovať špagátom, či inak pripraviť na odvoz.  

Spoločnosť KOSIT zároveň pripomína, že vianočný stromček je možné ekologicky zhodnotiť aj v domácom záhradnom kompostéri.  

Zničené a viac nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky môžu obyvatelia bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek zo šiestich zberných dvorov v Košiciach.

 

LOKALITY UMIESTNENIA OHRÁDOK NA ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV:

SÍDLISKO KVP
📍Dénešova 27
📍Dénešova 55
📍Wurmova 13-15
📍Čordákova 46
📍Hemerkova 24
📍Húskova 37
📍Starozagorská 2

SÍDLISKO ŤAHANOVCE
📍Aténska 19 
📍Helsinská 21 – Viedenská 1 
📍Havanská 13-16
📍Čínska 11
📍Juhoslovanská 3 
📍Budapeštianska 16-18

SÍDLISKO NAD JAZEROM
📍Baltická 5
📍Donská 5
📍Levočská 4
📍Ždiarska 10
📍Ždiarska 19-23
📍Talinská 10

KOŠICE ZÁPAD
📍Jantárové námestie / Československého odboja
📍Smaragdová / Československého odboja
📍Plzenská 13
📍Piešťanská / Bratislavská
📍Žilinská / Stropkovská
📍Levická / Kremnická
📍Levická 68

KOŠICE SEVER
📍Cesta pod Hradovou 35
📍Obrancov mieru 17 
📍Odborárska 1
📍Hlinkova 36
📍Hroncova 19
📍Terchovská 4

KOŠICE JUH
📍Lomonosovova 22-24
📍Oštepová ul. pri podzemných kontajneroch
📍Turgenevova 11-13
📍Ostravská 3-5
📍Jantárová 8-10
📍Parčík Jozefa Psotku

DARGOVSKÝCH HRDINOV
📍Kurská 24
📍Adlerova 3
📍Buzulucká 12
📍Krosnianska 75
📍Benádova 1
📍Jaltská 1

STARÉ MESTO
📍
križovatka Kmeťova / Jesenského / Štefánikova
📍
Bocatiova (pred SOČ)
📍nárožie ulíc Jarná / Zimná
📍Kpt. Nálepku 1
📍dvor Stará baštová / Podtatranského / Štefánikova
📍Malá / Karpatská / Dargovská