Aktuality

4. marca 2012

KOSIT začal s posypom ciest

TLAČOVÁ SPRÁVA, 28.november 2011 Spoločnosť KOSIT a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti zimnej a letnej údržby ciest už zabezpečuje štandardný výkon zimnej údržby. Počas uplynulých dní sa realizoval preventívny a aj likvidačný posyp v zmysle operačného plánu zimnej údržby podľa pokynov dispečera referátu dopravy mesta Košice. V súčasnosti sa zabezpečuje […]
4. januára 2013

Zber vianočných stromčekov v meste Košice

Od 7.januára začne spoločnosť KOSIT a.s. s tradičným zberom vianočných stromčekov od obyvateľov mesta Košice. Stromčeky by mali byť očistené od ozdôb a umiestnené vedľa smetných nádob určených na komunálny odpad. Táto služba bude vykonávaná na základe denného monitoringu v koordinácii s mestom Košice a potrvá 2 až 3 týždne. Obyvatelia taktiež majú možnosť samostatne […]
10. januára 2013

Vyjadrenie KOSITu k článku denníka Korzár

Dobry deň, v nočnej zmene až do 08:00 hod ráno bolo vo výjazde 22 mechanizmov, ktoré predovšetkým zabezpečovali zjazdnosť ciest na hlavných ťahoch a trasách MHD. Malé mechanizmy čistili bočné a medziblokové komunikácie. Najkritickejšie úseky boli na ceste smerom do mestskej časti Kavečany a Bankov. Tieto úseky boli počas minulej noci čistený viackrát. Mimoriadne […]
16. marca 2013

Informácia k situácii zimnej údržby v dňoch 14-15.03.2013

V prípade kritiky zo strany niektorých poslancov MČ Darg. hrdinov (ktorí sú aj poslancami mestského zastupiteľstva) poukazujeme na fakt, že bolo postačujúce ak by konzultovali na meste stav aktuálnej situácie, respektíve operačný plán zimnej údržby, a zistili by, že mesto Košice ako hlavný objednávateľ a kontrolór má rozhodovacie právo nad rámcom poskytovaných služieb našou […]
15. apríla 2013

KOSIT získal čestné uznanie Zelená firma

(12.04.2013; www.korzar.sk; Košický korzár, 08:43, s. ‑; sita) KOSIT investuje do rekonštrukcie a modernizácie spaľovne približne 25 miliónov eur a bude okrem tepla vyrábať aj tzv. zelenú elektrinu. KOŠICE. Čestné uznanie od Nadácie Pontis v kategórii Zelená firma roka získala košická spoločnosť KOSIT za komplexný a trvalo udržateľný prístup k […]
12. júna 2013

Vyhodnotenie súťaže “VRCHNÁKOMÁNIA VI.”

Šiesty ročník súťaže „Vrchnákománia“ organizovaná spoločnosťou KOSIT a.s. aj tento rok zaznamenala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže je zbieranie vrchnákov z plastových fliaš a tým podporiť environmentálne povedomie separovaného zberu u mládeže. V roku 2013 sa do tejto súťaže zapojilo 33 materských, základných a stredných škôl. Celkovo sa vyzbieralo 4.500kg plastových vrchnákov. Vyhodnotenie súťaže prebiehalo […]
8. októbra 2013

Separácia odpadu

Vážení obyvatelia Košíc, na základe určitých neodôvodnených sťažností, ktoré  boli našej spoločnosti adresované v súvislosti so separovaným zberom, si Vás dovoľujeme informovať o tom, že spoločnosť KOSIT a.s. vynakladá nemalé úsilie v oblasti separovaného zberu. Separovaný zber musí spĺňať isté hygienické normy a  musia byť dodržané pravidlá separácie jednotlivých druhov […]
10. decembra 2013

Žiadne starosti s preplnenými kontajnermi počas vianočných sviatkov

Spoločnosť KOSIT a.s. a Mesto Košice informujú občanov mesta Košice, že počas vianočných sviatkov bude zber a odvoz odpadov zabezpečený podľa bežného harmonogramu na celom území mesta. Situácia v meste bude monitorovaná aj pojazdnými dispečermi, ktorí nahlásia aktuálny stav v Košiciach. V prípade, že dôjde k zvýšenému preplneniu kontajnerov bude k dispozícii tzv. „lietajúce“ […]
28. februára 2014

Moderné Košice už majú trendovú spaľovňu

TLAČOVÁ SPRÁVA – Košice, 28. február 2014 Po prvej rekonštrukcii spaľovne, ktorá predstavovala nevyhnutné zabezpečenie technických a legislatívnych opatrení pre jej samotné fungovanie, prišla nová výzva spojená s neodkladnou potrebou zabezpečenia trvalej udržateľnosti efektívneho chodu spaľovne. Po dvadsiatich rokoch fungovania spaľovne, technicky a morálne zastaranej, mali majitelia spoločnosti KOSIT záujem vybudovať modernú spaľovňu, […]
6. marca 2014

Spaľovňu odpadov pri Košiciach modernizovali za 28,5 mil. €

Zrekonštruovanú spaľovňu odpadov dnes slávnostne otvorili v obci Kokšov ‑ Bakša pri Košiciach.