Zelená pre zberné dvory

Opätovne Vám prinášame súťaž “Zelená pre zberné dvory”, ktorá je zložená z hlavnej a vedľajšej súťaže

PROSÍME, NEVYHADZUJTE DO KONTAJNEROV

tlejúci a výbušný odpad, nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno.

zberné dvory na mape

galéria fotografií z podujatí a života spoločnosti