Košičania! Pripravme si spoločne naše mesto na príchod jari
13. februára 2019
So službami spoločnosti KOSIT je spokojných až 93% Košičanov. Ďakujeme!
21. marca 2019

KOSIT Jarné upratovanie

Spoločnosť KOSIT aj v tomto roku spúšťa najväčšiu dobrovoľnícku akciu, v rámci ktorej chce podporiť upratovanie verejných priestranstiev v mestských častiach.

Neporiadok v našom okolí je tým, čo nám nepochybne prekáža najviac. Aby sme prispeli ku skvalitneniu nášho životného prostredia, aj v tomto roku radi podporíme aktivity veľkého upratovania a preto vyhlasujeme „KOSIT Jarné upratovanie“, povedal generálny riaditeľ  Ing. Marián Christenko.

Spoločnosť KOSIT podporí počas jarného obdobia aktivity veľkého upratovania sumou až 11 000 €.  O podporu sa môžu uchádzať všetky z 22. mestských častí a pre každú z nich sme vyčlenili príspevok vo výške 500€ na produkty a služby. „V rámci tejto sumy poskytneme mestským častiam veľkokapacitné kontajnery, dopravu, vrecia a rukavice. Upratovanie vytipovaných lokalít v v mestských častiach bude prebiehať ako koordinovaná a organizovaná aktivita. Veľmi nám záleží na osvete v tejto oblasti“, upresňuje podmienky získania pomoci Christenko.   

Do akcie KOSIT Jarné upratovanie sa k dnešnému dňu zapojili všetky mestské časti Košíc. PPríspevkom budú financovať niektoré zo svojich aktivít v rámci upratovania lokalít, ktoré si vybrali na základe ich potrieb, ale aj nášho prieskumu na našej facebookovej stránke Za čistejšie Košice. Upratovanie bude prebiehať v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov občanov mesta, žiakov základných škôl ale aj aktivačných pracovníkov mestskej časti.

Všetko bude závisieť najmä od ochoty dobrovoľníkov, ktorí chcú spoločne s nami prispieť k  zveľadeniu nášho mesta. Dobrovoľníkov, ale aj podnety na aktivity spojené s upratovaním neustále hľadáme aj na našom Facebooku“, informuje Christenko.

V prípade, ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom KOSIT Jarného upratovania, prihláste sa na miestnom úrade vašej mestskej časti.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapoja a zároveň prosíme tých, ktorí zakázaný odpad nezodpovedne vyhadzujú, aby tak už v budúcnosti nerobili.