Aktuality

19. septembra 2012

Brusel otočil. Biopalivá sú škodlivejšie ako sa čakalo, skúsime to s odpadom

Bratislava ‑ Nad výrobou poľnohospodárskych biopalív sa zmráka. Európska únia plánuje stopnúť štátne dotácie na biopalivá vyrábané z poľnohospodárskych produktov. “Po roku 2020 by mali byť dotované iba ak významne prispejú k zníženiu skleníkových plynov. Pritom nebudú vyrábané z rastlín využívaných k produkcii krmív či potravín,” uvádza Európska komisia vo […]
12. septembra 2012

Návrh novely zákona o odpadoch odborníci privítali, pripomienok je však mnoho

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo na sklonku mesiaca návrh novely zákona o dopadoch, ktorý má predovšetkým eliminovať hrozbu europokút za neimplementovanie rámcovej smernice. Na rozdiel od predtým zverejneného návrhu úplne nového zákona, zverejnenie krátkej novely sa stretlo s pozitívnejšími reakciami účastníkov trhu s odpadmi. Napriek tomu bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní podaných 435 pripomienok, z toho […]
11. septembra 2012

Zákon o odpadoch má medzery, Envi‑Pak varuje pred pokutami

V stredu 5. septembra sa skončilo skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch, podaných bolo 435 pripomienok, z toho 229 zásadných. BRATISLAVA 10. septembra (WEBNOVINY) ‑ Návrh zákona o odpadoch v novej podobe síce rieši transpozície rámcovej smernice, je mu však možné vyčítať, že transpozícia […]
11. septembra 2012

ENVIRO: Podľa oponentov nie je novela zákona o odpadoch úplne dotiahnutá

Bratislava 10. septembra (TASR) ‑ Organizáciám pôsobiacim v oblasti odpadového hospodárstva chýbajú v návrhu tzv. malej novely zákona o odpadoch a obaloch presné definície i zosúladenie cieľov odpadového hospodárstva s povinnosťou platby do Recyklačného fondu. Návrh rieši chýbajúce časti transpozície európskej smernice, nie však úplne, tvrdia. V návrhu novely dochádza […]