Zákon o odpadoch má medzery, Envi‑Pak varuje pred pokutami
11. septembra 2012
Brusel otočil. Biopalivá sú škodlivejšie ako sa čakalo, skúsime to s odpadom
19. septembra 2012

Návrh novely zákona o odpadoch odborníci privítali, pripomienok je však mnoho

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo na sklonku mesiaca návrh novely zákona o dopadoch, ktorý má predovšetkým eliminovať hrozbu europokút za neimplementovanie rámcovej smernice. Na rozdiel od predtým zverejneného návrhu úplne nového zákona, zverejnenie krátkej novely sa stretlo s pozitívnejšími reakciami účastníkov trhu s odpadmi. Napriek tomu bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní podaných 435 pripomienok, z toho 229 zásadných.
Dotyčná novela si kladie menej ambiciózne ciele ako návrh nového zákona, ktorý ministerstvo stiahlo. Predovšetkým má transponovať smernicu o odpadoch. Členské štáty boli totiž povinné rámcovú smernicu transponovať do 12. decembra 2010 a aktuálne hrozí za to Slovensku vysoká pokuta.
Neriešenie inštitútu opätovného použitia
Podľa generálnej riaditeľky oprávnenej organizácie ENVI‑PAK Hany Novákovej je novela korektným riešením infingementov, ktoré sú vedené voči Slovenskej republike, avšak za jej slabú stránku považuje nedoriešenie praktických dôsledkov zavedenia inštitútu opätovného použitia, ktoré v navrhovanej podobe bude mať závažný vplyv na povinnosť plnenia záväzných limitov recyklácie odpadov z obalov.
Predseda predstavenstva oprávnenej organizácie NATUR‑PACK Vladimír Šinák považuje za dôležité, aby zákon o odpadoch rôznymi „nezmyselnými vylepšeniami“ umelo nezvyšoval náklady priemyslu a obchodu na ochranu životného prostredia. „Z tohto pohľadu je novela zákona o odpadoch dobrým návrhom“, hodnotí Vladimír Šinák návrh novely.
„V zmysle navrhovaného znenia totiž odpad, ktorý prejde procesom prípravy opätovného použitia, nebude možné použiť na plnenie záväzných limitov recyklácie podľa zákona o obaloch. Dá sa očakávať, že sa tým významne eliminujú v súčasnosti využívané možnosti pre plnenie záväzných limitov predovšetkým pre drevené palety, ktoré sa vo veľkej miere opravujú“, konštatuje Hana Nováková.
Objektívna nemožnosť plnenia záväzných limitov pre recykláciu povinnými osobami sa podľa Hany Novákovej následne prejaví v porušení záväzku Slovenskej republiky, ktorý jej vyplýva zo smernice o obaloch. „V doložke vplyvov navrhovaného zákona nie je táto zásadná skutočnosť zohľadnená“, objasňuje problematickú časť návrhu generálne riaditeľka ENVI‑PAK‑u.
Na zberové spoločnosti nemá novela zásadný dopad
V navrhovanej novele zákona o odpadoch nevidia zásadné zábrany pre podnikateľské prostredie ani v košickej spoločnosti KOSIT. „Na našu spoločnosť ako energetického zhodnotiteľa odpadov nemá návrh novely vplyv“, konštatuje Roland Bánhegyi, PR manager spoločnosti KOSIT. Firma očakáva zásadné zmeny v odpadovom hospodárstve až s príchodom nového zákona o odpadoch.
Aj v ďalšej veľkej spoločnosti, ktorá nakladá s odpadmi, .A.S.A. SLOVENSKO, považujú návrh novely zákona za správne riešenie. V .A.S.A. oceňujú najmä skutočnosť, že návrj porovnaní s návrhom nového zákona o odpadoch nezadáva ďalšie zbytočné povinnosti a výdavky pre občanov a firmy. „Ministerstvo životného prostredia tak získa čas pripraviť nový a skutočne prerokovaný návhr zákona so zohľadnením pripomienok stiahnutého návrhu zákona“, uviedla pre odpady‑portal.sk Dominika Svobodová, špecialista legislatívy a outsourcingu v spoločnosti .A.S.A. SLOVENSKO.
Podobne hodnotia predložený návrh novely zákona aj v spoločnosti Marius Pedersen. „Návrh novely zákona pre našu spoločnosť neprináša zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia náš segment podnikania“, informoval odpady‑portal.sk generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Šujan.
Podrobnému rozboru zaslaných pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa budeme venovať v samostatnom článku.

ZDROJ: 11.09.2012; www.odpady‑portal.sk; Kazda Radovan