Spoločnosť KOSIT a.s. hľadá dodávateľov na zimnú údržbu
4. októbra 2012
Kosit udržiava v zime 432 kilometrov košických ciest
26. októbra 2012

Čo prináša októbrové vydanie mesačníka Odpadové hospodárstvo?

Dnes sa do schránok predplatiteľov dostáva októbrové vydanie mesačníka Odpadové hospodárstvo. Ktoré články by vám nemali ujsť?
Snaha vytvoriť pri súčasnej ekonomickej sile obyvateľov štandardy hierarchie odpadového hospodárstva na úroveň vyspelých krajín únie, drvivými ekonomickými reguláciami, alebo prebiehať sa v nápadoch, ktorý odpad by mal mať svoj vlastný systém, a zároveň veriť, že to bude fungovať, je priam gigantická ilúzia, konštatuje v editoriali Radovan Kazda.
‑> So životným prostredím na večné časy
Novela zákona o odpadoch prešla expresným rokovaním i parlamentom. Z gestorského výboru pre životné prostredie však vzišiel pozmeňovací návrh, ktorý môže spôsobiť problémy pri udeľovaní dotácií z Recyklačného fondu. Podľa advokáta môžu byť nové pravidlá v rozpore s podmienkami štátnej pomoci. Viac sa dočítate v článku o schválenej novele zákona o odpadoch.
‑> Parlament schválil novelu zákona o odpadoch
„Slovenská legislatíva je od roku 2001 morálne zastaralá“, tvrdí generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia MŽP SR Vladimír Blažíček v rozsiahlom rozhovore. Zhovárali sme sa aj o pripravovanom zákone o odpadoch, schválenej novele, i o tom, čo je pre tvorcov zákona podnetom pre viaceré kontroverzné návrhy v zákone.
‑> Vladimír Blažíček: Ide nám o environmentálne ciele
Ministerstvo životného prostredia zverejnilo v septembri usmernenie určené ich úradníkom úradov životného prostredia, ktorým sa majú riadiť pri rozhodovaní o tom, ktorej prevádzke môžu udeliť kód činnosti R3 pri spracovaní odpadov z plastov. Usmernenie však zrejme usmerňuje až príliš. Niektoré už existujúce technológie totiž určuje ako tie najlepšie priamo v usmernení. Na druhej strane, podľa jedného zo spracovateľov plastov zverejnené kritériá diskriminujú niektoré moderné prevádzky. V článku nájdete aj reakciu ministerstva životného prostredia.
‑> Nové usmernenie pre udeľovanie R3 spracovateľom plastov
Podľa priorít hierarchie odpadového hospodárstva sa odpady musia prednostne znovu použiť alebo recyklovať a len výnimočne môžu byť uložené na skládke. Aktuálne štatistiky však dokladujú, že približne 90% komunálneho odpadu na Slovensku končí práve na skládkach. Podnikatelia ako aj obce sa budú musieť vyrovnať so skutočnosťou, že environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi v súlade s novou hierarchiou odpadového hospodárstva je finančne náročnejšie ako skládkovanie. Problematike hierarchie odpadového hospodárstva, aj o tom, pre koho je hierarchia záväzná sa venuje článok Bernharda Hagera a Lucie Lalíkovej Tadlánkovej z advokátskej kancelárie NH Hager Niederhuber Advokáti.
‑> Hierarchia odpadového hospodárstva: Musí sa slovenské odpadové hospodárstvo postaviť na hlavu?
Poplatok za uloženie odpadu má byť podľa zákona použitý na výhradne účely odpadového hospodárstva. Aká je realita? V výsledkov prieskumu v sedemnástich mestách a obciach vyplýva, že literu zákona dodržiavajú obce skôr sporadicky. V mnohých prípadoch môže byť príčinou i fakt, že na tento striktne stanovený účel sa toľko prostriedkov nedá minúť. Podrobnejšie sa téme venuje analýza Tomáša Schabjuka zo spoločnosti Odpadový hospodár.
‑> Poplatky za uloženie odpadov
„Krajina bez skládok je mýtus“, konštatuje Marek Hrabčák zo spoločnosti Geosofting Prešov v článku, v ktorom analyzuje mieru skládkovania v Česku, Poľsku a Švédsku. Zdá sa, že predstava o Slovensku ako skládkovej veľmoci patrí medzi úspešné „urban legends“.
‑> Skládkovanie odpadov ‑ mýty a fakty
Ministerstvo zverejnilo priebežné údaje kolektívnych organizácií o spracovaní elektroodpadu. Zverejňovanie týchto údajov je dobrovoľná aktivita kolektívnych organizácií. Niektoré z nich však spochybňujú presnosť zverejnených údajov, preto svoje čísla ponechali len ministerstvu. Sú, alebo nie sú zverejnené údaje presné? V článku si prečítate reakcie kolektívnych organizácií i ministerstva životného prostredia.
‑> Kolektívne organizácie zverejnili objemy spracovaného elektroodpadu
Z iniciatívy Nadácie KOSIT a Taliansko ‑ slovenskej obchodnej komory sa 18.októbra v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia „Odpad ako surovina“. Viac o jej obsahu nájdete v článku Ľubomíra Augustína.
‑> Na konferencii „Odpad ako surovina“
V októbrovom vydaní nechýba ani pravidelný súhrn nových investícií a verejného obstarávania za mesiac september.
‑> TOP investície a verejné obstarávania ‑ SEPTEMBER 2012
Zdroj: (26.10.2012; www.odpady‑portal.sk; s. ‑; red.)