Výstava prác škôlkárov zapojených do projektu Škôlka Ježka Separka
4. júna 2015
Oznam
12. júna 2015

Energia na mnoho spôsobov už 23. júna

(09.06.2015; Korzár; č. 131, Denník prešovského kraja , s. 9; Redakcia)

Prešovský samosprávny kraj pripravuje v utorok 23. júna Energetický deň, čím sa aj v tomto roku zapojí do Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW), ktorý každoročne organizuje Európska únia. Toto podujatie je najväčším európskym fórom zaoberajúcim sa riešeniami na znižovanie energetickej náročnosti a na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

V rámci podujatia sa v priestoroch Okresného úradu na Námestí mieru 3 v Prešove bude konať konferencia Energetická efektívnosť v praxi. Odborníci z tejto oblasti predstavia obnoviteľné zdroje energie, fotovoltika a solárne panely, tepelné čerpadlá, TUV, izolácie, zatepľovanie a ďalšie energetické riešenia i postoj štátu k problematike obnoviteľných zdrojov energií. Súčasťou konferencie, ktorú spoluorganizuje Energetický klaster Prešovského kraja s neziskovou organizáciou Point bude aj výstava a ukážka konkrétnych riešení v praxi. Energetický deň v Prešovskom kraji ponúkne aj mnoho ďalších zaujímavých sprievodných aktivít, ktoré sa budú konať v priestoroch Úradu PSK na Námestí mieru 2. Medzi inými sa na tomto dni budú prezentovať svojimi aktivitami stredné školy a domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, a tiež spoločnosť KOSIT (spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva). V rámci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa svojimi aktivitami a výrobkami predstavia SPŠ strojnícka Prešov, SPŠ elektrotechnická Prešov, SOŠ technická Prešov, SPŠ Poprad a SOŠ drevárska Vranov nad Topľou. SPŠ strojnícka Prešov predvedie aktivity ako Bioenergia (experiment merania energie v ovocí a zelenine), Energia v športe (meranie energie pri určitých výkonoch), Cesta energie (učebné karty priraďovacie cvičenia), Energia zblízka (interaktívne cvičenia s využitím tabletov). SPŠ elektrotechnická Prešov predvedie Teslov transformátor, model otvárania garážovej brány, model triedičky a 3D tlačiareň. SOŠ technická Prešov bude prezentovať svoje študijné odbory Technik energetických zariadení budov, Technik drevostavieb a Mechanik hasičskej techniky. SPŠ Poprad bude návštevníkov informovať o výhodách a nevýhodách nízkoenergetických domov a sprostredkuje tiež informácie týkajúce sa tepelných čerpadiel a ohrievačov vody, získané aj zo stáží v zahraničí. SOŠ drevárska Vranov nad Topľou bude prezentovať výrobky z dreva a kovu (poľnohospodárske náradie, ručne vyrezávané servírovacie súpravy), elektronické výrobky žiakov a hračky vyrobené z odpadu. Domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy prídu predstaviť vlastnoručne vyrobené výrobky zo separovaného odpadu. Spoločnosť KOSIT si pripravila pre návštevníkov Energetického dňa zaujímavé vzdelávacie a zábavné aktivity zamerané na nakladanie s odpadmi, ich separáciu a recykláciu, v rámci ktorých si malí i väčší návštevníci budú môcť aj zasúťažiť a vyhrať zaujímavé ceny. Návštevníci Energetického dňa si v priestoroch Úradu PSK budú môcť pozrieť aj zaujímavé filmy z medzinárodného filmového festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM ENVIROFILM 2015, ktorý sa konal od 25. do 29. mája v Bratislave a v Banskej Bystrici. Sprievodné akcie Energetického dňa budú prebiehať aj v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (stredné školy, domovy sociálnych služieb a kultúrne zariadenia) na území prešovského regiónu počas celého mesiaca jún.