Zber kuchynského BIO odpadu v Košiciach
27. decembra 2022
Slovensko má Bielu knihu odpadového hospodárstva
31. júla 2023

Kľúč od klietok s kontajnermi za 1,60 €

Neriadené šírenie kópií kľúčov od kontajnerových klietok je opakovane kritizovanou témou. Za 1,60 eur ho môže mať každý.

Nespokojní občania, ktorí sú denne svedkami nechcených návštev uzamykateľných klietok s odpadovými nádobami, oslovujú médiá, píšu na sociálne siete, pýtajú sa priamo zberovej spoločnosti: „Ako je možné, že kľúč od zámkov priestorov so smetnými kontajnermi majú i ľudia, ktorí by ho mať vôbec nemali?“ Odpoveď je jednoduchšia, ako by sa pri všetkých konšpiráciách s kupčením mohlo zdať. Stačí zájsť do kľúčovej služby, napríklad na Štúrovej ulici v Košiciach, povedať, že potrebujete kľúč od kontajnerov v určitej mestskej časti, pripraviť si 1,60 eur a do pár minút odchádzate i s kľúčom. Nemusíte mať originál kľúča. Nemusíte byť ani z danej mestskej časti, ani Košičan, ani z Košického kraja. Nik sa nepýta. Kópie kľúčikov sú vopred hotové a pripravené na okamžitý predaj.

 

Čo sa stanoviska spoločnosti KOSIT k téme úniku kľúčov týka, to sa dlhodobo nemení. „Vlastníctvo a správa kľúčov od uzamykateľných stanovíšť kontajnerov je v zodpovednosti jednotlivých mestských častí. Opakovaným odporúčaním našej spoločnosti v komunikácii s predstaviteľmi týchto mestských častí ostáva zamedziť nekontrolovanému šíreniu kópií použitím bezpečnostnej karty, potrebnej na výrobu kópie takéhoto kľúča, alebo uzamykanie prostredníctvom čipov,“ hovorí generálny riaditeľ KOSIT Ing. Marián Christenko. „Dovolím si zároveň tvrdiť, že konštantné nepreukázané obviňovanie našich zamestnancov sa dotýka i vedenia našej firmy. Zamestnávame bez predsudkov. Pracovnú príležitosť ponúkame aj príslušníkom rómskej komunity. To ale ešte nikomu nedáva právo bez akýchkoľvek dôkazov mieriť obviňujúcim prstom práve na našich kolegov.“ Generálny riaditeľ dodáva, že v niektorých špecifických vyhláseniach, hlavne predstaviteľov verejného života v mestských častiach, je takéto obviňovanie možné považovať za účelové poškodzovanie dobrého mena spoločnosti KOSIT.

Pri podozrení na neoprávnený vstup do priestoru uzamykateľného kontajneroviska má obyvateľ neodkladne kontaktovať mestskú políciu. Vedenie spoločnosti KOSIT je oprávnené vyvodzovať dôsledky vo vzťahu k zamestnancom až po právoplatnom preukázaní viny zo strany poverených orgánov. Zneužitie kľúčov zamestnancami nie je spoločnosťou KOSIT tolerované, považuje sa za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a vedie k okamžitému ukončeniu pracovného pomeru.