Oslávte Valentína ekologicky!
2. februára 2016
Píšete nám
10. februára 2016

Nadácia KOSIT sa uchádza o 2%

2percenta_nadaciaVážený a milý potenciálny partner.

Nadácia KOSIT sa pravidelne uchádza o 2% dane z príjmu, obraciame sa na Vás s úprimnou prosbou o zváženie, pre nás vzácneho finančného daru podľa Vašich možností. Finančné zdroje od Vás  budú použité na aktivity, ktoré úzko súvisia s environmentálnym vzdelávaním a osvetou  predškolskej,  školskej mládeže a ich pedagógov, prípadne na iné spoločensko-kultúrne aktivity podporujúce environmentálnu výchovu.

Ak Vám a Vašej spoločnosti nie je ľahostajné environmentálne myslenie a cítenie, ak viete prijať nadšenie a odhodlanie pre prácu druhých, veríte v dobrý úmysel, veríme, že pomôžete.

Ďakujeme za Vaše pozitívne rozhodnutie, ktoré môžete prejaviť prevodom finančných prostriedkov na náš účet v banke: VÚB BANKA; Číslo účtu:2844418051/0200.

Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť TU.

Ďakujeme!

Tím Nadácie KOSIT