Pozvánka na dobrovoľnícku brigádu
17. septembra 2015
KOSIT je vlastníkom nového hasičského auta
12. októbra 2015

Pekná Anička a Ježko Separko

Správa mestskej zelene v Košiciach a partneri projektu – Mesto Košice, Mestská časť Košice – Sever, Mestské lesy a Nadácia KOSIT pre Vás v tomto roku pripravili viacero aktivít a projektov, týkajúcich sa aktívneho trávenie času v prírode a zlepšenia životného prostredia v meste.

Správa mestskej zelene v Košiciach a partneri projektu – Mesto Košice, Mestská časť Košice – Sever, Mestské lesy a Nadácia KOSIT pre Vás v tomto roku pripravili viacero aktivít a projektov, týkajúcich sa aktívneho trávenie času v prírode a zlepšenia životného prostredia v meste.

Vďaka finančnej podpore projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“ Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou HEINEKEN Slovensko v programe Pohoda za mestom, sme v parku pri prameni Anička zrealizovali výsadbu zelene, osadili nové smetné koše a náučné tabule poskytujúce informácie o výskyte vtáctva v parku, turistických možnostiach v okolí ako aj správnom triedení a recyklácii odpadu. Okolie prameňa skrášľujú drevené plastiky so zvieracími motívmi, ktoré zhotovili študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Spišskej Novej Vsi pod vedením akademického sochára Otta Korkoša.

V parku sme zorganizovali na oživenie priestoru niekoľko podujatí pre deti a verejnosť. S veľkým úspechom u pani učiteliek a detí sa stretli ornitologické pozorovania, ktoré prebiehali v mesiaci jún. Deti so zatajeným dychom sledovali kŕmenie mláďat v hniezde a predbiehali sa v rade k ďalekohľadu. Na pozorovaní vtáctva sa celkovo zúčastnilo 114 detí. Pani učiteľky by ocenili, keby sa aktivita, približujúca deti k prírode, organizovala každý rok.

V dňoch 18.9. – 19.9.2015 pod záštitou primátora mesta Košice prebiehala dobrovoľnícka brigáda. Na brigáde sa zúčastnili Špeciálna základná škola Odborárska s osemdesiatimi žiakmi a siedmi dobrovoľníci z radov občanov. Všetci aktívne pracovali vďaka čomu, sa počas akcie podarilo vyzbierať z okolia vyše šesťdesiat vriec s odpadom. Žiaci si vyskúšali hrabanie lístia a zametanie chodníkov. Tí, ktorí mali záujem, sa zapojili aj do výsadby kríkov. Všetkým dobrovoľníkov, ktorým záleží na životnom prostredí patrí veľká vďaka.

 Upravený priestor sme slávnostne otvorili dňa 05.10.2015 za účasti viceprimátorky Mesta Košice, predstaviteľov projektových partnerov, žiakov základných škôl Tomášikova a Hroncova a širokej verejnosti. Program zahájila Základná škola Hroncova s bohatým tanečným a hudobným vystúpením. Po vystúpení sa všetci horlivo vrhli na pripravené tvorivé dielne a súťaže.