Nad Jazerom úradujú podpaľači kontajnerov
19. apríla 2013
AMERIČANOV UČÍME RECYKLOVAŤ VIACVRSTVOVÉ OBALY
25. apríla 2013

STARÉ PNEUMATIKY ŠETRIA ROPU

Redaktorka:
„Každý rok sa na Slovensku dostane do odpadu približne 28‑tisíc ton pneumatík, podmienky na ich celoplošný zber a zhodnocovanie sa začali intenzívnejšie vytvárať od roku 2002. K dobudovaniu špecializovaných zberných miest, ale aj zberných dvorov v mestách a obciach prispel aj podpora z Recyklačného fondu. Výsledkom je, že v súčasnosti má každý občan aj podnikateľ vytvorené podmienky, aby sa opotrebovaných pneumatík zbavil jednoducho a ekologicky. Ročne sa ich u nás vyzbiera 18‑tisíc ton. Dobrou správou je, že väčšina vyzbieraných pneumatík dostane aj druhú šancu. Zatiaľ čo v Európskej únii sa materiálovo zhodnocuje v priemere 34 percent opotrebovaných pneumatík u nás je to dnes približne 63 percent.“
T. DUŠIČKA, redaktor:
„Aká konkrétna podpora smerovala do oblasti starých pneumatík a ako boli tieto dotácie použité?“
J. LIŠKA, riaditeľ Recyklačného fondu:
„Do triedeného zberu a spracovania pneumatík Recyklačný fond podporil žiadosti objemom viacej ako 8,5 milióna euro s tým, že vlastne sme podporili veľké projekty ako je v Kechneci pri Košiciach alebo v Mliečanoch pri Dunajskej Strede. Pokiaľ sa týka spracovania starých pneumatík, spracovávame nielen gumenú časť pneumatiky, ale aj ostatné zložky, z ktorých sa pneumatika skladá.“
Redaktorka:
„Najvýraznejšou investíciou Recyklačného fondu v tejto oblasti bolo podporenie projektu na vybudovanie recyklačnej prevádzky v Kechneci, od jej spustenia v roku 2006 tu už materiálovo zhodnotili vyše 73‑tisíc opotrebovaných pneumatík, z čoho sa vyrobilo vyše 50‑tisíc ton recyklátu. Ide o gumový granulát, z ktorého sa vyrábajú rôzne typy gumových rohoží. Najviac sa používajú ako podklad pod detské ihriská či rôzne športoviská, vďaka čomu sa zvyšuje aj bezpečnosť. Gumový granulát nachádza uplatnenie aj pri výrobe protihlukových stien, celogumových železničných prejazdov, ale aj pri výrobe asfaltov a budovaní ciest.
Zatiaľ čo v Kechneci sa staré pneumatiky spracovávajú mechanickým spôsobom, v Mliečanoch pri Dunajskej Strede ide o recykláciu pneumatík chemickou cestou. Staré pneumatiky sa po rozdrvení rozložia pri vysokých teplotách v reaktoroch na vykurovací olej a koks, čiže 86‑percentný uhlík a plyn. S podporou Recyklačného fondu tu tohto roku ukončili rozsiahlu modernizáciu prevádzky, vďaka nej tu budú schopní recyklovať až 18‑tisíc ton starých pneumatík.
Ako vidno, na Slovensku vieme dať aj tomuto druhu odpadu druhú šancu. Ak sa na výrobu jednej tony nových gumových výrobkov použije gumový odpad, ušetríme až dve tony ropy a to je dosť dobrý dôvod, aby sme staré pneumatiky nenechávali pohodené na skládkach.“
Zdroj: 20.04.2013; Televízna stanica STV 2; Separé; 09.50; 2,8 min.; DUŠIČKA Tomáš