Superzáložka na pomoc zvieratám
12. júna 2014
Zahraniční študenti na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci
12. júna 2014

Zahraniční študenti v spaľovni

Moderátor:
„O košickú spaľovňu sa zaujímajú zahraniční študenti. Spoločnosť Kosit otvorila svoje dvere stredoškolákom z Talianska, Anglicka, Nemecka, ale aj z Poľska.“
Silvia Karolyiová, redaktorka:
„Gymnázium v Kráľovskom Chlmci sa zapojilo do európskeho mládežníckeho projektu Zmeň čo môžeš, ktorý je venovaný ochrane životného prostredia. Škola mala záujem ukázať komplexné služby, ktoré košická firma ponúka v oblasti odpadového hospodárstva.“
Laura Kašková, koordinátorka projektu:
„Chceme vlastne študentov podporiť v tom, aby sa snažili recyklovať veci, aby zmenili naše okolie, naše prostredie, aby vlastne spravili všetko preto, aby sme žili v krajšom svete v budúcnosti.“
Roland Bánhegyi, Kosit,a.s.:
„Počas dvoch dní sme tu mali zahraničných študentov z Talianska, Anglicka, Nemecka a z Poľska, ktorým sme ukázali našu novú rekonštruovanú spaľovňu a okrem toho sme im porozprávali o tom, že ako funguje odpadové hospodárstvo v Košiciach, resp. na Slovensku, ako triedime a aký máme systém odpadového hospodárstva:
Silvia Karolyiová:
„Študenti mali možnosť vidieť naozaj všetko, čo sa týka životného cyklu odpadov, vďaka tomu mohli svoje teoretické poznatky z workshopov doplniť praxou. Získali podrobné informácie o modernizácii, ktorou spaľovňa prešla. Dozvedeli sa aj to, že vlani podnik predal takmer 11 500 ton druhotných surovín.
Čo očakávate od spaľovne, čo vás bude najviac zaujímať?“
Študent zo Slovenska:
„Tak asi vlastne celý priebeh ako sa to spracuje, vlastne čo tu vidíme, asi toto.“
Profesorka z Veľkej Británie:
„Myslím si, že spoločnosť Kosit je veľmi úspešná firma. Ukázali nám dôležitosť separovaného zberu a ako vytvoriť z používaných vecí nové.“
Študent z Veľkej Británie:
„Je to po prvýkrát, čo sme navštívili takéto zariadenie. Vo Veľkej Británii sme ešte neboli na návšteve podobnej firmy. Videli sme niečo úplne nové.“
Silvia Karolyiová:
„Rovnaký cieľ mali aj vysokoškoláci druhého ročníka Technickej univerzity z Krakova. Tých najviac zaujímalo technické zariadenie na výrobu tepelnej elektrickej energie a prehľad emisných kvót.“
Študentka z Poľska:
„Pre študentov je úžasné vidieť vizuálne všetko z praxe, pretože v Poľsku máme jednu spaľovňu, a tak sme technológiu porovnali s vami.“
Silvia Karolyiová:
„Spoločnosť Kosit vďaka Environmentálnemu centru, ktoré funguje popri spaľovni, takto vzdeláva 4 tisíc ľudí ročne. Tentokrát sa štatistika slovenských škôl rozrastie aj o tie zahraničné.“

Zdroj: 09.06.2014; Televízna stanica Naša; Správy