ŠTUDENTOV VZDELÁVAME NAĎALEJ ONLINE
19. mája 2021
Zmena v harmonograme vývozov odpadu
8. decembra 2021

Zber a odvoz BIO odpadu z kuchyne

V spolupráci so spoločnosťou KOSIT a Správou mestskej zelene spúšťa mesto Košice už v júli tohto roku pilotný projektu zavedenia zberu kuchynského odpadu. Mesto tak bude mať 18 mesiacov na získavanie reálnych skúseností zo zberu, na základe ktorých je možné systém upravovať a zdokonaľovať pred jeho celoplošným spustením v januári 2023.

Kvôli svojej jasnej odhraničenosti a zaujímavému demografickému profilu bol pre spustenie zberu vybraný komplex Nová Terasa v mestskej časti Košice – Západ. Do zberu sú zapojení obyvatelia bytov i rodinných domov, celkovo vyše 650 domácností.

 

Systém zberu

  • Každá domácnosť bola vybavená 10 litrovým košíkom určeným na zber kuchynského odpadu
  • Každá domácnosť bola vybavená kompostovateľnými vrecúškami
  • K stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch pribudla nová zberová nádoba hnedej farby s označením Kuchynský BIOODPAD
  • Na Súľovskej ulici pribudli 240 litrové zberové nádoby hnedej farby pre obyvateľov rodinných domov
  • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje 3 x týždenne vyprázdnenie hnedých nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie

 

Čo do nádob na zber vhadzovať?

 

Chcete byť stále v obraze?

Nová Terasa – Triedim BIO v kuchyni je novozaložená stránka na facebooku. Slúži ako verejný priestor na diskusiu všetkým obyvateľom komplexu Nová Terasa, a tiež všetkým užívateľom tejto sociálnej siete, ktorí sa zaujímajú o komplexné aspekty zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v Košiciach.

Máte otázku?

Napíšte nám! triedim.BIO@kosit.sk

ĎAKUJEME!