Fotosúťaž
16. novembra 2015
„Posedenia na zhorenom kontajneri“ a „Krása ukrytá medzi odpadkami“ sú víťazmi fotosúťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“
24. novembra 2015

Školy zberom papiera symbolicky zachránili 13 000 stromov

Už po deviaty krát sa udeľovali ceny v zbere papiera v súťaži Moja škola separuje s Ježkom Separkom. Súťaže sa mohli v školskom roku 2014/2015 zapojiť jasle,materské, základné a stredné školy z mesta Košice a okolia i mesta Prešov. KOSIT spolu s partnerskými spoločnosťami East Paper a NATURPACK prerozdelia najlepším školám aj jednotlivcom spolu 4 180 € .

Školská súťaž má už dlhodobo rastúci trend. V 9. ročníku sa do zberu novín, letákov a časopisov prihlásilo 104 školských inštitúcií, ktoré vyzbierali spolu 760,47 ton suroviny.

Zberový papier zo súťaže spoločnosť KOSIT teraz materiálovo zhodnotí, teda poputuje ku recyklátorom na spracovanie.

Všetkým výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v 10. jubilejnom ročníku v zbere papiera.

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (Košice).

1 ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice 46,96 ton
2 ZŠ Laca Novomeského 2, Košice 34,32 ton
3 ZŠ Kežmarská 28, Košice 32,32 ton

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera v prepočte na jedného žiaka (Košice).

1 MŠ Budánová 6, Košice 0,26 t/žiaka
2 ZŠ Poľov 0,18 t/žiaka
3 MŠ Ipeľská 10, Košice 0,15 t/žiaka

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (obce)

1 ZŠ Valaliky 25,88 ton
2 ZŠ Rozhanovce 20,82 ton
3 ZŠ a MŠ Budimír 15,40 ton

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (Prešov)

1 ZŠ Mirka Nešpora 8,36 ton
2 ZŠ Sibírska 8,28 ton
3 ZŠ Ľubotice 4,58 ton