Služby KOSIT na Zemplíne
30. apríla 2020
KOSIT predstavuje Férové váženie
13. septembra 2020

Do skupiny KOSIT pribudla spoločnosť Optimal TFM Partner

V uplynulých dňoch bola úspešne ukončená akvizícia spoločnosti Optimal TFM Partner s. r. o. do skupiny KOSIT. Je to prvá z dcérskych spoločností, ktorá sa vo svojej činnosti orientuje na oblasť správy nehnuteľností, čím veľmi efektívne obohacuje komplexnosť portfólia služieb poskytovaných v rámci skupiny.“ uvádza vo svojom vyhlásení Ing. Lucia Šprinc, Riaditeľka pre obchod a rozvoj spoločnosti KOSIT.

Spoločnosť s celoslovenským pôsobením bola založená v roku 2007 a za roky úspešného podnikania vo sfére manažmentu nehnuteľností získala na trhu pozíciu spoľahlivého a profesionálneho partnera. „Optimal dlhodobo prináša pre svojich klientov riešenia. Od myšlienky, cez plánovanie, realizáciu až po odovzdanie zákazky a následný servis.“

Ponúkanými službami je celková správa administratívnych budov, moderných priemyselných parkov a obchodných prevádzok. Optimal realizuje odborné poradenstvo, dodávku, montáž, údržbu i revízie inteligentných technológií. „Pridanou hodnotou pre klientov je záruka maximálnych synergií s cieľom optimalizácie prevádzkových nákladov.“ zdôvodňuje Ing. Lucia Šprinc. „Vo svojej činnosti sa naša nová spoločnosť orientuje okrem technologickej oblasti i na prestavby interiérov, čo je častou požiadavkou nájomcov prevádzok v obchodných centrách a taktiež kancelárskych priestoroch. Ako príklad zaujímavej zákazky mi napadá realizovaná komplexná prestavba priestorov predajní významného obchodného reťazca na Slovensku.

Odpoveď na otázku, či akvizícia ponúkne nové možnosti zákazníkom z komunálneho sektoru, je jednoznačná. „Všetky mestá a obce s ktorými má spoločnosť KOSIT obchodný vzťah sú zriaďovateľmi a prevádzkovateľmi zverených nehnuteľností, kultúrnych domov, škôl, administratívnych budov. Rovnako je v ich zodpovednosti napríklad správa verejného osvetlenia. S touto správou súvisia legislatívne povinnosti, revízie technického stavu, certifikované kontroly. Všetky tieto náležitosti dokážeme pre našich partnerov zabezpečiť v jednom balíku spolu s profesionálnymi službami odpadového hospodárstva. Napriek faktu, že pri správe nehnuteľnosti sa jedná o služby s nízkou maržou, v spoločnosti Optimal Partner s. r. o. vidíme akvizíciu, ktorá synergicky dopĺňa komplexnosť nami ponúkaných služieb.“ uzatvára riaditeľka Šprinc.