Obnovujeme zvoz objemného odpadu
26. marca 2020
Do skupiny KOSIT pribudla spoločnosť Optimal TFM Partner
11. mája 2020

Služby KOSIT na Zemplíne

Máme riešenie pre Váš odpad. Spoločnosť KOSIT a.s. ponúka pre podnikateľskú sféru Horného a Dolného Zemplína, ako aj obyvateľov regiónu, profesionálne služby odpadového hospodárstva.

 

Na prenájom ponúkame

  • VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY otvorené 7 m³ na spáliteľné odpady, nespáliteľné odpady a zmiešané druhy spáliteľných a nespáliteľných odpadov.

 

Odvoz odpadu

KOSIT a.s. zabezpečuje prepravu kontajnerov mechanizmami, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné náležitosti.

  • SPÁLITEĽNÉ DRUHY ODPADOV – reťazový nosič kontajnerov do 7 ton
  • STAVEBNÉ ODPADY – reťazový nosič kontajnerov do 7 ton

 

Zhodnotenie / zneškodnenie odpadov typu „O“

  • SPÁLITEĽNÉ ODPADY – uloženie na skládku alebo energetické zhodnotenie odpadov za účelom výroby elektrickej energie a pary
  • STAVEBNÉ ODPADY – materiálové zhodnotenie

 

Klient, fyzická / právnická osoba podnikateľ, ale i obyvateľ si môžu zabezpečiť prenájom kontajnerov, prepravu odpadu a likvidáciu odpadu prostredníctvom nášho obchodného oddelenia: obchod@kosit.sk, príp. objednať online.