Súťaž o naj „coolovejší“ EKO program
12. marca 2013
Európska komisia chce diskutovať o zmiernení dopadu plastového odpadu na životné prostredie
12. marca 2013

Eurostat: Slovensko naďalej väčšinu odpadu skládkuje

Eurostat: Slovensko naďalej väčšinu odpadu skládkuje
V roku 2011 bolo zrecyklovaných alebo kompostovaných 40% komunálneho odpadu, pričom v roku 2001 to bolo len 27%. Tvrdí to Európska komisia s odvolaním na Eurostat, ktorý zverejnil výročné štatistiky za komunálny odpad.

Priemerný občan EU27 vyprodukoval v roku 2011 až 503 kg komunálneho odpadu, reálne sa však nakladalo so 486 kg odpadu na osobu. Ide o odpady, ktoré boli „ošetrené“, teda ekologicky zhodnotené alebo zneškodnené. Slovensko naďalej výraznú väčšinu komunálneho odpadu skládkuje, hoci oproti roku 2010 poklesol podiel skládkovania z 81% na 78%.

S komunálnym odpadom sa nakladalo nasledovne (v zátvorke sú údaje za rok 2001):

skládkovanie 37% (56%)

spaľovanie 23% (17%)

recyklovanie 25% (17%)

kompostovanie 15% (10%)

Zdroj: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101559/eurostat-slovensko-nadalej-vacsinu-odpadu-skladkuje.aspx