8. ročník súťaže v zbere papiera
11. októbra 2013
O čom bude tohtoročný kongres Deň odpadového hospodárstva?
6. novembra 2013

Kam so starými žiarivkami

Kompaktné žiarivky a svetelné diódy nepatria do bežného komunálneho odpadu.
Preto ak chceme zachovať ekologický prístup a neničiť prírodu, mali by sme spotrebované svetelné zdroje odovzdať späť do obchodu so svietidlami alebo na špeciálne zberné miesto (napríklad zberný dvor), kde sa umiestnia do vyhradených zberných nádob určených výhradne na sústreďovanie vyradených žiariviek a výbojok. Špecializované odberné miesta zabezpečia spätný odber, ekologickú likvidáciu a bezpečnú recykláciu odpadu.
Vyradená, poškodená žiarivka, alebo iný odpad obsahujúci ortuť, nepatrí do rúk deťom, aby neprišlo k ich poraneniu. Manipulácia s takýmto odpadom má byť obozretná, nesmie prísť k rozbitiu žiarivky, k úniku plynu, ortuti alebo iných látok. Preto nefunkčnú žiarivku opatrne odovzdáme na vyhradenom mieste v súlade so Zákonom č. 223/2001 Z.z.
ZDROJ: 14.10.2013; Nový Čas; príloha ENERGIE, s. 5