KOSIT je vlastníkom nového hasičského auta
12. októbra 2015
KOSIT poslal prvý sypač zimnej údržby
12. októbra 2015

KOSIT je vlastníkom nového hasičského auta

Rok 2015  sa žiaľ do firemnej histórie zapíše  ako obdobie bohaté na devastujúce  požiare. 

Pre  ničivého “červeného kohúta” prišla firma vo februári 2015 o novoinštalovanú turbínu na výrobu elektrickej energie.  Ing. Marián Christenko: “ Okrem toho sme zaznamenali niekoľko ďalších prípadov, kedy úradoval tento živel. Aj preto sme sa rozhodli prijať tvrdšie pravidlá v protipožiarnej ochrane. Založili sme vlastný Závodný dobrovoľnícky hasičský zbor KOSIT-u a rozhodli sme sa  tiež zakúpiť hasičský voz typu IVECO, CAS 25.

Letné mesiace boli z pohľadu prevencie pred požiarmi veľmi náročné.   Počas pracovnej doby sú za situáciu na ploche zodpovední pracovníci  Divízie spracovania odpadov (DSO). Po pracovnej dobe kontrolujú uložený materiál zamestnanci  vlastnej ochrany (SBS-ka).  K dispozícii je aj  funkčný kamerový systém.

Tohtoročné leto bolo veľmi horúce a náročné na množstvo menších či väčších požiarov.  Hasiči museli zasahovať hlavne na DSO. Zásahy sú komplikované aj preto, že ohnisko požiaru je väčšinou hlboko v odpade  a požiar uvidíme , až keď prehorí  na povrch uloženého materiálu.   Preto musíme byť  hasičom  nápomocní pri takýchto  prípadoch našou technikou  , tzv.  drapákovými nakladačmi.  Kým dostaneme situáciu pod kontrolu , niekedy to  trvá  aj niekoľko hodín“, ozrejmuje Christenko.

Posledné udalosti prinútili KOSIT pozrieť sa aj na prijaté smernice a doplniť ich.  “Boli pripravené  konkrétne pravidlá, ktoré platia už od vrátnice až po samotné  triedenie   a skladovanie  odpadu na stredisku  DSO . Samozrejme, preškolenie zamestnancov bolo nevyhnutnosťou.  Navyše, KOSIT disponuje na vrátnici aj tzv. black listom  firiem, ktoré spôsobujú problémy, prípadne sú to vozidlá, ktoré nosia odpad zväčša zo záhradkárskych osád čo predstavuje vysokú pravdepodobnosť možného rizika vzniku požiaru. Verím, že  vďaka posilnenej prevencii budeme  odteraz kritické situácie oveľa  lepšie zvládať“, tvrdí Christenko.

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.