KOSIT je vlastníkom nového hasičského auta
12. októbra 2015
Otvorili sme nové informačné centrum KOSITu
19. októbra 2015

KOSIT poslal prvý sypač zimnej údržby

Už od začiatku októbra KOSIT monitoruje príchod chladnejšieho až mrazivého počasia, ktoré môže spôsobiť problém s dopravou. Je v úzkej komunikácii s MMK.

KOSIT dnes o 10.30 hod. vypravil prvý sypač zimnej údržby, ktorý sa postaral o vyčistenie snehovej „brečky“ na ceste na Jahodnú a zároveň cestu preventívne posypal. Požiadavka prišla od  dispečera Mesta Košice. „Na nočnú zmenu 12.10.2015 v zmysle požiadavky mesta bude  pripravená pohotovosť v zostave: 2x sypač, 1x nakladač, dispečer” – vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ.

Ďalšie zásahy budú prispôsobené poveternostnej situácii a rozhodnutiu Dispečingu Mesta Košice.

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.