Stanovisko spoločnosti KOSIT a.s. k cene za odpad
28. marca 2017
Informácia pre školy
31. marca 2017

Krásna je opäť krásna

Krásna je opäť krásna

KOŠICE, 28. 3. 2017: Dlhodobým problémom mestskej časti Krásna je nezákonne uložený odpad v záhradkárskej lokalite na ulici 1. mája. Napriek tomu, že sa tu nachádza veľkokapacitný kontajner, ktorý má slúžiť miestnym záhradkárom, nadrozmerný odpad sem vozia aj obyvatelia z iných lokalít. Podľa harmonogramu sa síce odpad vyváža raz týždenne, no neporiadok vedľa kontajnera sa hromadí a má charakter čiernej skládky.

„Nezákonne uložený odpad nám robí problémy, či už estetické, ale aj ekologické. V tejto lokalite môže dôjsť k poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, alebo znečisteniu vodného toku. Preto sme opäť v sobotu ráno spolu so skautským zborom Biele vrany Košice zorganizovali jarnú brigádu, aby sme vyčistili od odpadu celé územie brehu Hornád až po splav. Naša vďaka patrí spoločnosti KOSIT a.s. a KOSIT SERVICES s.r.o., ktoré nezištne na miesto vyslali štyroch pracovníkov a po šiestich hodinách práce ho vyčistili a z lokality vyviezli dva plné veľkokapacitné kontajnery, teda 1,8 tony haraburdia,“ bilancuje starosta Krásnej Marek Kažimír.

Obsah čiernej skládky tvorili sáčky plné komunálneho odpadu, plastové fľaše, textil, matrace, práčka, staré dvere, ale aj sud s pokazenou kapustou. Obec pri tejto príležitosti upozorňuje, že nelegálne skládky odpadu majú výrazný negatívny dopad na celú spoločnosť. Odvoz a likvidácia odpadu v meste sú nastavené dostatočne, pričom nadrozmerný odpad patrí jednoznačne do zberných dvorov, ktorých je v Košiciach päť.

Obec už prijala opatrenia proti znečisťovateľom. „V lokalite budú osadené tzv. zákazové tabule so sprievodným textom, ktoré budú jasne definovať zákaz sypania odpadu mimo kontajnera a aj to, pre koho je kontajner určený. Na viditeľnom mieste bude v blízkej dobe umiestnená kamera. Zároveň prosíme miestnych záhradkárov, ale aj iných občanov, aby upozornili priamo náš miestny úrad, či už telefonicky, osobne, písomne alebo mailom, na nečestných vytváračov čiernej skládky. Zo skúsenosti vieme, že odpad nelegálne vyhadzujú najmä súkromné osoby, ale občas sa nájdu aj podnikatelia, stavebné firmy a autoservisy, ktoré nerešpektujú nastavené pravidlá,“ dodáva starosta Marek Kažimír.