ŠTATÚT SÚŤAŽE VRCHNÁKOMÁNIA IX.
15. marca 2016
Prevádzkové hodiny zberných dvorov počas Veľkej noci
21. marca 2016

Prekonáme rekord v zbere vrchnáčikov?

Spoločnosť KOSIT a.s. vyhlasuje 9. ročník súťaže „Vrchnákománia IX“. Partnerom zberu je Mesto Košice.

Súťaž je zaradená do celokošickej kampane „Za čistejšie Košice“.

Cieľom súťaže je zvýšenie environmentálneho povedomia a podpora zberu plastov medzi žiakmi materských, základných a stredných škôl.

Prihlásenie je možné v termíne do 15.04.2016 len prostredníctvom elektronickej prihlášky na adrese: https://www.kosit.sk/vrchnakomania-2016. Škola, ktorá nebude prihlásená do súťaže podľa pokynov Štatútu, nebude zaradená do súťaže. Súťaž končí v 23. kalendárnom týždni, t.j. od 06. 06. do 10.06.2016 zberom vrchnákov z PET fliaš pracovníkmi KOSITu za účasti zodpovednej osoby z každej školy.

Podľa prijatého Štatútu sa tradične do súťaže môžu prihlásiť materské, základne a stredné školy na území mesta Košice. Novinkou oproti minulému roku je stanovenie minimálnej hranice vyzbieraného množstvo vrchnákov z PET fliaš na školu a to 15 kg, čo predstavuje jedno 100 lit. vrece. Súťaží sa v dvoch kategóriách:

  1. Vyzbierané množstvo plastových vrchnákov v kg prepočítané na jedného žiaka

  2. Vyzbierané množstvo plastových vrchnákov v kg za školu

Koncom júna 2016 sa školy dozvedia výsledky zberu a KOSIT rozdá na odmenách spolu 1200 €.