Čestné uznania Via Bona Slovakia dostali tieto spoločnosti
15. apríla 2013
KOSIT získal čestné uznanie Zelená firma
15. apríla 2013

Spoločenská stopa firmy vedie cez Via Bona

(12.04.2013; www.euractiv.sk; s. ‑; ‑)

Z pritvrdených kritérií vyšli víťazi aktuálneho ročníka ocenení Via Bona. Tí, ktorí zodpovedné podnikanie v čase krízy neodstrihli, „vyhrávajú a excelujú“, hovorí Lenka Surotchak.
Už tradičné ocenienie zodpovedného podnikania firiem „Via Bona“ prešlo tento rok dvoma zmenami. Sprísnili sa kritériá pre nominácie a komisie posunuli dvoch zástupcov zo Slovenska do súťaže European CSR Award, celoeurópskej prehliadky zodpovedného podnikania.

Nominácií na ocenenie Via Bona v jednotlivých kategóriách prišlo tento rok 65. Firmy sa nominujú samé, alebo ich môžu nominovať ich partneri. Z nominácií vzniká shortlist, z ktorého hodnotiace komisie vyberajú víťazov. Organizátor súťaže, Nadácia Pontis vystupuje v úlohe facilitátora v rámci hodnotiacich komisií. „Život, ktorý žijeme je zložitý, v tomto svete krachujú nie len firmy, ale aj štáty. Je na nás vyvíjaný veľký tlak, aby sme robili zmeny, aby sme prinášali okamžité, rýchle a najúžasnejšie výsledky“, hovorí riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak. Zodpovedné podnikanie je však podľa nej práve beh na dlhé trate. „Tí ktorí ho neodstrihli ako mašľu na vianočnom balíčku, tí vyhrávajú, excelujú, ako v zahraniční, tak aj tu na Slovensku. Sú to firmy, ktoré sú ľudskejšie k svojim zamestnancom, správajú sa transparentne k dodávateľom a tie, ktoré majú úctu ku prírode, zdrojom a pomáhajú komunite.“ Firmy, ktoré vo Via Bone víťazia sú podľa nej firmy „osvietené“.

Hlavnú cenu pre veľké podniky si z galavečera v Refinery Gallery odniesla nadnárodná firma z regiónu Spiš, Embraco Slovakia. Na východe Slovenska pôsobí 13 rokov a zamestnáva 2500 ľudí.
„Spiš je regiónom, ktorý takúto spoločnosť potrebuje. Napriek tomu, že ide o nadnárodnú spoločnosť, prihliada na lokalitu, kde sa nachádza a podporuje aktivity a komunity, v ktorej žije,“ vysvetľuje členka hodnotiacej komisie Andrea Danihelová. Generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá okrem hlavnej ceny získala aj ocenenie v kategórii „Podporovateľ dobrovoľníctva“, Norbert Brath hovorí: „Keby každý pomohol niekomu, pomohlo by sa všetkým. Chcem sa poďakovať Nadácii Pontis, za to že nás môžeme byť v komunite, ktorá nás posúva ďalej. Viesť firmu, ktorá dostane takúto cenu je úžasné.“ Cenu Zodpovedná malá a stredná firma získala firma ABB. U poroty zavážilo, že „dokázali zodpovedné podnikanie preniesť do viacerých sfér spoločnosti a dopad na komunitu bol zaujímavý a rôznorodejší.“ Sami tvrdia, že firma ABB prispieva k šetreniu životného prostredia a zachováva si ľudskú tvár napriek tomu, že ide o technický podnik. Podporujú školy a darcovstvo. V tomto roku sa im podarilo prejsť z roviny finančného podporovania aj k zanieteniu zamestnancov do firemného dobrovoľníctva. Čestné uznania sa v tejto kategórii ušlo Agentúre Manna, ktorej cena Via Bona v roku 2005 pomohla v začiatkoch ich podnikania. Zamestnáva ľudí z rôznou formou postihnutia. Komisiu zaujal „celý príbeh podnikania majiteľov, v ktorom nejde len o predaj produktov, ale v samotnej podstate tohto biznisplánu je pomoc ľuďom“.

Za projekt „Tri generácie“, ktorý pomáha súčasným, ale aj bývalým zamestnancom a deťom zamestnancov vyšla víťazne z kategórie Skvelý zamestnávateľ ružomberská firma Mondi SCP .
„Komisia ocenila regionálny faktor prístupu tejto firmy a fakt, že vykonáva projekt, ktorý nie je v regióne štandardný a tiež to, že spoločnosť má veľkú diverzitu zamestnancov, čo sťažuje implementáciu takéhoto projektu“, hovorí Martina Kahancová z hodnotiacej komisie. „Myslím si, že naša práca je skvelá a naši zamestnanci sa cítia v zamestnaní skvele. Možno to znie neúprimne, ak to hovorím ja, ale ak to hovorí Komisia tak ma presvedčili,“ komentoval cenu predseda predstavenstva Mondi SCP Miroslav Čurilla. Čestné uznanie v tejto kategórii za podporu kreatívnych voľnočasových aktivít zamestnancov (T‑Gallery,T‑band) a nie častý coaching v oblasti work‑life balance získala firma T‑Systems Slovakia.

Komisia udelila ocenenie Prozákaznícka firma spoločnosti Tesco Stores za projekt, ktorý má podľa nej najlepšie parametre pro‑zákazníckych opatrení ako aj za jeho inovatívnosť. V rámci služby „Potraviny domov“ umožňuje Tesco ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí nemôžu navštíviť kamenný obchod, aby si tovar objednali zadarmo. „Myslíme si, že má práve takýto typ služby veľký potenciál“, hovorí zástupca komisie. Firma je rada, že sa služba ujala a plánuje ju rozšíriť aj do ďalších miest na Slovensku.

V kategórii Zelená firma udelila porota iba čestné uznanie. „Znamená to, že kvitujeme s uznaním, ale máte ešte rezervy“, komentoval jeden z moderátorov večera Daniel Baláž. Porota pri rešpektovaní vysoko nastavených kritérií ukázať, čo je dobré a inšpirovať iných. Uznanie odovzdával ochranár a aktivista Ivan Cehelský, nositeľ ocenenia Biela Vrana. Ušlo sa firme KOSIT za komplexný a trvalo‑udržateľný prístup k zhodnocovaniu produkovaného odpadu. Výsledky ich aktivít budú merateľné tento rok.

V kategórii Dobrý partner komunity prebrala ocenenie z rúk Martina Bútoru firma dm drogerie markt za projekt „Veselé zúbky“. Druhý ročník projektu učí deti čistiť si zuby za účasti známych osobností na základe lekárskych podkladov. Projekt zatiaľ obsiahol asi 40 tisíc detí. Hodnotiaca komisia ocenila celoplošný dopad projektu na celé Slovensko zapojenie vlastných zamestnancov ako aj to, že sa firma pohybuje vo vysoko konkurenčnom prostredí a mohla by sa teda dívať len na svoje marže. „Našli si spôsob, ako prepojiť svoje podnikanie a pomoc komunite“, hovorí člen poroty Ján Orlovský.

Na European CSR Award budú Slovensko reprezentovať dve firmy. V kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem za porota nominovala firmu SK_NIC za darcovský portál jednoduchého online darcovstva Ľudia ľudom vyvinutého s Centrom pre filantropiu. Za Partnerstvá veľkých firiem boli nominované Slovenské elektrárne za dlhoročný projekt pomoci bezdomovcom a za sieťovanie organizácií, ktoré s bezdomovcami pracujú. Európske kolo sa bude konať 25. júna v Bruseli.

‑‑‑‑
Pozadie
Organizátorom Via Bona Slovakia za rok 2012 bola Nadácia Pontis spolu s CSR Europe a Business in the Community, s podporou Európskej komisie. Generálnym partnerom podujatia bola Tatra banka. Hlavným partnerom podujatia je Slovak Telekom a Západoslovenská energetika. Partnerom podujatia je Východoslovenská energetika. Hlavným mediálnym partnerom sú Hospodárske noviny. Ďalšími mediálnymi partnermi sú mesačník Forbes, TASR, portál EurActiv.sk a Zodpovednepodnikanie.sk.