Výstava Ježka Separka v Košiciach
27. júna 2012
Letný Eko tábor 2012
27. júna 2012

Vyhodnotenie súťaže „VRCHNÁKOMÁNIA V.“

KOŠICE, 26. 6. 2012 – Pre zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti separovaného zberu plastov, spoločnosť KOSIT a.s. už piaty rok organizuje pre materské, základné a stredné školy v Košiciach súťaž pod názvom „Vrchnákománia“. Žiaci jednotlivých škôl majú za úlohu vyzbierať najväčšie množstvo vrchnákov z PET fliaš v určitom časovom intervale.

Piaty ročník Vrchnákománie bol mimoriadne úspešný. Do súťaže sa zapojilo 38 školských inštitúcii. Spolu sa podarilo vyzbierať viac ako 6.700kg plastových vrchnákov, čo môžeme považovať za rekordné množstvo za posledné roky. Vyhodnotenie súťaže prebiehalo na základe vyzbieraného množstva plastových vrchnákov (v kg) prepočítaného na jedného žiaka danej školy. Vyseparovaná komodita putuje na ďalšie spracovanie do špecializovaných firiem, kde sa z nej recyklovaním vyrobia nové produkty. Takáto výroba priamo šetrí primárnu surovinu – ropu.

Víťazmi tohtoročnej súťaže sa stali tri materské škôlky. Na treťom mieste sa umiestnila materská škôlka Jaltská 33 s vyzbieraným množstvom 2,5kg na jedného žiaka. Druhé miesto patrí materskej škôlke Kovaľská 12/A s 2,9kg na jedného žiaka a na prvom mieste je materská škôlka Ovručská 14 s 3,4kg na jedného žiaka.

Zvlášť patrí poďakovanie a blahoželanie základným školám ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ Jozefa Urbana a ZŠ Gemerská 2 , ktoré sa zapojili do súťaže a vyzbierali takmer jednu tretinu celkového množstva plastových vrchnákov.

VRCHNAKOMÁNIA V.Názov školyVyzbierané množstvo na jedného žiakaCeny
 1. miestoMŠ Ovručšká 14 3,4kg/osoba400€
 2. miestoMŠ Kovaľská 12/A 2,9kg/osoba 250€
 3. miestoMŠ Jaltská 33 2,5kg/osoba 150€