Minister P. Žiga ohlásil veľké upratovanie čiernych skládok
2. marca 2015
Nadácia KOSIT vyráža na turné s EKOknihou!
9. marca 2015

Zber posypového materiálu na cestách, chodníkoch, plochách a parkoviskách

KOSIT a.s začal so zberom posypového materiálu koncom 9.týždňa. Tieto práce zvyčajne realizujeme 8 až 10 týždňov v závislosti od jeho množstva a samozrejme od vývoja počasia. V prípade výrazného ochladenia KOSIT práce pozastavuje.

KOSIT a.s začal so zberom posypového materiálu koncom 9.týždňa. Tieto práce zvyčajne realizujeme 8 až 10 týždňov v závislosti od jeho množstva a samozrejme od vývoja počasia. V prípade výrazného ochladenia KOSIT práce pozastavuje.

Na výkon tejto služby (ručné a technické čistenie) je spracovaný harmonogram, ktorý vopred odsúhlasuje Mesto Košice. Práce na celom území mesta spolu s dispečingom KOSIT-u koordinuje Referát dopravy MMK.

Posypový materiál začali pracovníci upratovať najskôr na hlavných križovatkách, nasledujú  vozovky kde premáva MHD končiac bočnými komunikáciami (vozovky, chodníky a parkoviská). V roku 2014 sme zabezpečovali cestárske služby na 1012 km v Košiciach a okolí.

Počas tejto zimy sme na údržbu vozoviek použili celkovo 5827 t posypového materiálu, soli a kameninovej drvy a v čase zimnej pohotovosti bolo nasadených denne 20 mechanizmov zimnej údržby.

KOSIT a.s. odváža vyzbieraný materiál na recykláciu do spoločnosti ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Tento materiál sa ďalej nepoužíva na posyp komunikácií počas zimnej údržby.

V súvislosti s prácami na vozovke žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť!