KOSIT je aj počas sviatkov v plnom nasadení
28. decembra 2015
Zimná údržba ciest v Košiciach
5. januára 2016

Živé vianočné stromčeky skončia v kompostárni

Spoločnosť KOSIT a.s. začína po Troch kráľoch (7.1.2016) so zberom živých vianočných stromčekov po tohtoročných Vianociach. Stačí ak svoj stromček obyvatelia vyložia vedľa smetných nádob, stromčeky by mali byť dôkladne odstrojené. Občanom sú naďalej k dispozícii aj tri zberné dvory v čase svojich prevádzkových hodín (https://www.kosit.sk/informacie-pre-verejnost/zberny-dvor/).

So zberom začne KOSIT v komplexnej bytovej zástavbe na základe monitoringu. KOSIT pri ekologickom zhodnotení tohto zeleného odpadu spolupracuje so Správou mestskej zelene v Košiciach. Vlani v Záhrade Bernátovce vyrobili kompostové hnojivo z 32 t, jedlí, smrekov a borovíc.

Manipuláciu s vianočnými stromčekmi upravuje VZN č. 137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, pôvodcovia tieto stromčeky umiestňujú, ktoré sú odpadom pri obytných domoch k určeným stanovištiam a v lokalitách s rodinnými domami na miesta určené mestskými časťami.