5 515 kg bude zrecyklovaných…
29. júna 2015
Zmena harmonogramu odvozu odpadu
16. júla 2015

5 515 kg bude zrecyklovaných

Ročne sa na trh dostane  cca 80 tis. ton plastových obalov, z toho PET fľaše tvoria cca 31 tis. ton. Separuje a recykluje sa asi 50% z nich. Spoločnosť KOSIT a General Plastic sa preto opäť postarali o to, aby tisícky kíl vrchnákov z PET fliaš neskončili nevyužité na smetisku.

V zbere vrchnákov z PET fliaš – Vrchnakománii 2015 súťažilo medzi sebou 33 materských, základných  a stredných škôl s takmer 7 300 žiakov.

Najlepšie školy sa  rámci 8.ročníka môžu tešiť na finančnú odmenu. KOSIT a General Plastic rozdelia medzi 6 víťazov 1 200 €.

KOSIT a.s. na košických  školách okrem Vrchnakománie  realizuje ešte zber papiera, jeho výsledky budú známe až v októbri.

Víťazi VRCHNAKOMÁNIA 2015:

Víťazné školy
1. miesto – 300€ (slovom: tristo eur)
ZŠ Mateja Lechkého, Ul. Jána Pavla II. 1 – 708,5 kg

2. miesto – 200€ (slovom: dvesto eur)
Materská škola a Združenie rodičov Ovručská 14 – 588 kg

3. miesto – 100€ (slovom: sto eur)
Združenie rodičov pri Materskej škole Obrancov mieru 16 – 447 kg

Víťazné školy v prepočte na jedného žiaka
1. miesto – 300€ (slovom: tristo eur)
Materská škola a Združenie rodičov Ovručská 14 – 6,25 kg

2. miesto – 200€ (slovom: dvesto eur)
Združenie rodičov pri Materskej škole Obrancov mieru 16 – 5,19 kg

3. miesto – 100€ (slovom: sto eur)
Rodičovské združenie pri MŠ Obrancov mieru 20 – 2,95 kg