Štatút súťaže Moja škola separuje s Ježkom Separkom – zber papiera
3. decembra 2015
OZNAM
11. decembra 2015

Cenové rozhodnutie URSO o zmene ceny tepla na rok 2016

Dovoľte nám informovať Vás o cenovom rozhodnutí URSO o zmene ceny tepla na rok 2016 v zmysle Zákona č.250/2012 Z.z. §29 ods.1 písm. h:

Cenové rozhodnutie URSO o zmene ceny tepla na rok 2016 v zmysle Zákona č.250/2012 Z.z. §29 ods.1 písm. h