Medzinárodná konferencia „Odpad ako surovina“
5. novembra 2012
Ekologické povedomie na Slovensku z roka na rok rastie
10. decembra 2012

Jedna z najväčších environmentálnych investícií v Košiciach „Rekonštrukcia a modernizácia košickej spaľovne“ vstupuje do poslednej fázy


Úverovo krytá investícia vo výške 27 mil. EUR do modernizácie spaľovne v Kokšov Bakši pri Košiciach začína nadobúdať reálne kontúry. Nainštalované sú základy pre všetky stavebné práce, kotol a nosná konštrukcia, hlavné časti linky na čistenie spalín. Približne od apríla do septembra 2013 bude prebiehať skúšobná prevádzka, následne kolaudácia zariadenia a jeho uvedenie do prevádzky.