Košické talenty postúpili do európskeho finále v robotickej súťaži
15. februára 2016
Akcianeparkujte pri kontajneroch je rozbehnutá dobre
25. februára 2016

KOSIT tento rok oslavuje 15 rokov

Už je to 15 rokov, čo KOSIT a.s. so sídlom v Košiciach začal ponúkať svoje služby a technológie v oblasti životného prostredia na slovenskom trhu.

Už je to 15 rokov, čo KOSIT a.s. so sídlom v Košiciach začal ponúkať svoje služby a technológie v oblasti životného prostredia na slovenskom trhu. Presne 21. februára 2001 po medzinárodnom tendri a podpise zmluvy košické odpadové hospodárstvo ovládol načas majoritný taliansky vlastník, ktorého čakala úplná obnova vozového parku i nevyhnutná I. a II. etapa rekonštrukcie spaľovne na komunálny odpad.

V roku 2014 talianski akcionári svojich 66 % odpredali investičnej banke WOOD & Company a zmenou v orgánoch firmy (november 2014) sa generálnym riaditeľom stal Marián Christenko. KOSIT zostal naďalej hlavným poskytovateľom služieb v oblasti čistenia, zberu a zneškodnenia odpadu pre Mesto Košice a rozvíjal nové obchodné aktivity. „Za ten čas sa vďaka dobrému prístupu k zákazníkom a obchodným partnerom i poskytovaním kvalitných služieb podarilo vyriešiť najmä situáciu okolo dodávky tepla pre košickú tepláreň. Pokračuje rekonštrukcia spaľovne v súlade s požiadavkami Európskej únie na ochranu ovzdušia a sústreďujeme sa na rozšírenie svojej obchodnej činnosti po celom Slovensku,“ približuje Marián Christenko, generálny riaditeľ.

V najbližších piatich rokoch KOSIT plánuje ďalšie významné investície prostredníctvom veľkých projektov. Pôjde napr. o inštaláciu novej turbíny na výrobu elektrickej energie, výstavbu linky na triedenie odpadu a triedenie druhotných surovín, modernizáciu zariadenia na čistenie spalín, nákup špeciálnych vozidiel na zber a odvoz komunálneho odpadu, vozidiel na čistenie komunikácií, vozidiel na zimnú údržbu komunikácií, výstavbu zberných dvorov, nákup kontajnerov a pod.

„15 rokov existencie je dosť na to, aby sme sa poohliadli za najvýznamnejšími míľnikmi. Poďakovanie patrí najmä vedeniu firmy a zamestnancom, ktorí dokázali zvládnuť neľahké obdobie, keď sme pre rozsiahly požiar prišli o turbínu na výrobu elektrickej energie. Prvoradé je pre nás tiež dobre zvládnuť všetky potreby Mesta Košice, ktorý je naším najdôležitejším zákazníkom  v oblasti služieb súvisiacich s odpadom,“ povedal Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva.

V rámci integrovaných manažérskych systémov KOSIT pokračuje tiež  vo vysokom nasadení  pri napĺňaní cieľov a opatrení Odpadového hospodárstva na roky 2016-2020, v súlade s legislatívou Ministerstva životného prostredia SR.