Za prehrabávanie sa v kontajneroch hrozí pokuta do 33 eur
18. marca 2013
Zodpovedné firmy dostanú ocenenie
19. marca 2013

Mesto zbúralo ťahanovského strašiaka

Ťahanovčania, najmä však obyvatelia Čínskej ulice sa po rokoch konečne dočkali likvidácie jedného z najväčších strašiakov sídliska. Zhorené bývalé potraviny „Lagúna“ včera nechalo mesto zbúrať.
KOŠICE. Vedenie mestskej časti sa minimálne od júla 2009 snažilo bezdomovcami a rôznymi asociálmi zdevastovaný objekt nechať odstrániť, avšak márne.
Z košického magistrátu nás informovali, že išlo o veľmi zdĺhavý proces, predovšetkým z dôvodu majetkovoprávnych vzťahov.
Stavebným úradom mesta Košice bolo v minulosti vydané rozhodnutie o odstránení požiarom poškodenej stavby.
Keďže si ale vlastník stavby po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia v stanovenej lehote dobrovoľne nesplnil uloženú povinnosť, bolo toto rozhodnutie postúpené exekútorovi za účelom vymoženia nepeňažného plnenia.
Mesto Košice bolo následne exekútorom oprávnené odstrániť stavbu. Vzhľadom na jej havarijný stav, pri ktorom podľa znaleckého posudku hrozilo zrútenie objektu, pristúpilo mesto k jeho odstráneniu.
Na žiadosť primátora mesta Richarda Rašiho (Smer) búranie sponzorsky zabezpečila spoločnosť Kosit a. s.
„Veľkú iniciatívu pri riešení tohto problému vyvinul miestny poslanec Miloš Ihnát (Smer ‑ pozn.red.),“ uviedol  Raši.
„Som rád, že sa nám spoločne dnes podarí odstrániť nefunkčnú a nebezpečnú stavbu, ktorú už roky využívali len bezdomovci a rôzni asociáli,“ povedal primátor Richard Raši.
Už majú po probléme
Podľa starostu MČ Emila Petrvalského (SDKÚ) majitelia Lagúnu v minulosti niekoľkokrát založili v rôznych bankách a vybrali na ňu nemalé finančné obnosy, ktoré postupom času prestali splácať.
Následkom bolo zatvorenie predajne, súdne spory, procesy a nakoniec právoplatné odsúdenie majiteľov. V roku 2008 prebiehali neúspešné dražby uvedeného stánku na základe exekučného výmeru.
Mestská časť vyzvala listom 6.6.2008 exekútorský úrad, aby zabezpečil exekvovaný majetok, ktorým bol predajný stánok Lagúna na Čínskej ulici pred jeho postupným  poškodzovaním a vstupom nepovolaných osôb do jeho priestorov.
Ďalším listom z 10.6.2008 mestská časť vyzvala Slovenskú záručnú a rozvojovú banku a exekútorský úrad k okamžitému zabezpečeniu objektu, na ktorom priebežne dochádzalo k devastačnej činnosti neznámych osôb.
Exekútorský úrad oznámil mestskej časti, že vyzval povinného majiteľa, aby zabezpečil tento objekt pred ničením a rozkrádaním. To však bolo všetko.
Nakoniec sa Lagúny ujalo mesto a včera s konečnou platnosťou vyriešilo problém, ktorý znepríjemňoval život obyvateľom sídliska.

Zdroj: 19.03.2013; www.korzar.sk; Košický korzár, s. ‑; Sambor Miroslav