Upracte sa k moru s 1000 € od KOSITu!
28. februára 2020
Obmedzenie služieb pre mesto Košice
16. marca 2020

Prijaté obmedzenia pre externých partnerov

! OPATRENIE JE PREDĹŽENÉ DO 15. apríla 2020 !

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE EXTERNÝCH PARTNEROV

Dovoľujeme si Vás informovať o dočasných opatreniach, ku ktorým sú spoločnosť KOSIT a.s a spoločnosti patriace do KOSIT GROUP  nútené pristúpiť v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu s okamžitou platnosťou a aplikovať ich na svojich  prevádzkach.

Od 16. marca 2020 do 31. marca 2020 vrátane zakazujeme vstup do areálov koncových zariadení pre všetky externé subjekty. Príjem odpadu od externých partnerov vo všetkých našich koncových zariadeniach (skládky, Zariadenie  pre energetické využitie odpadov) bude v nadväznosti na toto preventívne opatrenie pozastavený.

Do areálu povolíme vstup iba tým externým partnerom, ktorým bola z dôvodu výkonu verejne prospešnej služby zvozu komunálneho odpadu udelená výnimka z dočasného zákazu vstupu.

Každý externý partner s udelenou výnimkou, ktorý bol telefonicky i elektronicky kontaktovaný, musí rešpektovať a striktne dodržiavať tieto pokyny: Pokyny pre externých partnerov